Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 10/08/2020 05:38

KTA quyết liệt, chủ động phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh

18:38 | 24/03/2020
Từ những ngày đầu dịch bệnh Covid-19 được công bố, Ban lãnh đạo Công ty Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (KTA) đã những chỉ đạo quyết liệt tới toàn thể cán bộ công nhân viên trong việc phòng chống dịch bệnh, cũng như ổn định sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện “Nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển sản xuất kinh doanh, Kế hoạch phòng chống dịch bệnh được Ban lãnh đạo Công ty ban hành ngay từ giữa tháng 2/2020 đã dự phòng các trường hợp có thể xảy ra, xây dựng các kế hoạch nhân sự, đảm bảo công tác cấp khí cho các khách hàng được liên tục, ổn định trong các tình huống phát triển dịch bệnh khác nhau.

kta quye t lie t chu do ng pho ng cho ng di ch covid 19 da m ba o o n di nh sa n xua t kinh doanh

Khi cả nước bước vào giai đoạn 2 của công tác phòng chống dịch, KTA lập tức bổ sung, tăng cường các biện pháp kiểm soát, đề ra các hành động cụ thể, yêu cầu tất cả đơn vị sản xuất phải xây dựng những kịch bản chi tiết, phương án đối phó trong tình hình dịch bệnh lan rộng. Sự quyết liệt, nghiêm túc từ cấp lãnh đạo đã lan tỏa đến từng đơn vị/các cấp quản lý cho đến cán bộ công nhân viên, qua việc tự giác thực hiện các khuyến cáo của Công ty, Tổng Công ty, Bộ Y tế, tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh. Một số các khuyến cáo, hành động được KTA đặc biệt nhấn mạnh: Không tổ chức hội thảo, các sự kiện, du lịch; Không giao lưu, tiếp khách, tiếp xúc với nhà thầu đặc biệt các trường hợp đến từ các vùng dịch được công bố; Thực hiện khai báo thông tin trung thực qua tờ khai y tế tất cả cán bộ công nhân viên, chuyên gia nước ngoài, các cấp lãnh đạo; Đeo khẩu trang khi vào tòa nhà làm việc, bảo vệ sức khỏe bản thân cũng như cộng đồng; Thường xuyên rửa tay đúng cách theo hướng dẫn của Bộ Y tế…

Nhằm ứng phó tốt nhất với các diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, xây dựng và triển khai phương án phòng chống theo các kịch bản từng cấp độ dịch bệnh và đưa ra các kế hoạch hành động cụ thể.

Tại các đơn vị sản xuất trực tiếp, KTA vẫn từng bước tiếp tục triển khai các phương án đảm bảo công tác vận hành – sản xuất kinh doanh chi tiết, cụ thể tại từng địa phương như Nhơn Trạch, Gò Dầu, Vũng Tàu, Thái Bình, đảm bảo công tác cấp khí luôn được liên tục, ổn định, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

Kim Ngân