Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 05/08/2021 12:11

Khai thác, phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai

21:51 | 23/06/2021
Ngày 23/6, tại Hà Nội, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI và Luật Đất đai năm 2013 đã mang lại những kết tích cực, khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Khai thác, phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Tại văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trên cơ sở đánh giá từ thực tiễn đã đưa ra những chủ trương, quan điểm mục tiêu, định hướng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn phát triển sắp tới của đất nước, trong đó bao gồm những nội dung về việc tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển đất nước giai đoạn 2020 - 2030 nói chung, trong đó có thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực đất đai.

Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Trung ương đã xác định tập trung chỉ đạo khẩn trương tiến hành tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW, trong đó bao gồm việc tổng kết Luật đất đai năm 2013, để từ đó xây dựng một Nghị quyết mới của Ban Chấp hành Trung ương, đảm bảo thể hiện đầy đủ chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng cũng như phù hợp với xu thế phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, đứng trước những thực tiễn rất đa dạng, nhiều vấn đề mới cần được xem xét, giải quyết, đòi hỏi phải có sự tập trung chỉ đạo thống nhất, khoa học, khẩn trương, đặc biệt là trước yêu cầu về thời gian hoàn thành và trình Ban Chấp hành Trung ương vào đầu tháng 10/2021, do vậy Thường trực Ban Bí thư ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW với sự tham gia của lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành.

Đánh giá cao nỗ lực của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tổng kết và chỉ đạo tiếp thu những ý kiến đóng góp tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, nhằm hoàn thành các nội dung công việc với chất lượng cao.

Đồng chí Trần Tuấn Anh cũng lưu ý: Chương trình tổng kết Nghị quyết 19 - NQ/TW diễn ra trong khí thế quyết tâm của toàn hệ thống chính trị bước vào năm khởi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tới. Thời gian để hoàn thiện nội dung tổng kết không còn nhiều, lại chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 gây khó khăn lớn cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tổng kết, do vậy các cấp, ngành nói chung, Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng cần nỗ lực cố gắng vào cuộc với quyết tâm cao nhất, để hoàn thành tốt nhiệm vụ tổng kết Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng.

Thanh Tâm