Huyện Yên Định (Thanh Hóa): Nỗ lực giảm nghèo bền vững

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác giảm nghèo huyện Yên Định đạt được những kết quả đáng ghi nhận, huyện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,06%.
Bắc Hà phát triển cây chè Shan tuyết chủ lực giảm nghèo bền vững Thừa Thiên Huế: Tập trung nguồn lực, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Trong những năm qua, công tác giảm nghèo huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, cùng với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực của toàn dân, kết quả giảm nghèo trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Huyện Yên Định (Thanh Hóa): Nỗ lực giảm nghèo bền vững

Trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập của huyện Yên Định

Huyện đã triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất; tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản và nâng cao nhận thức, năng lực giảm nghèo. Chương trình giảm nghèo cùng với các Chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai thực hiện hiệu quả đã có tác động tích cực, làm thay đổi bộ mặt nông thôn; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua từng năm, từ 9,7% năm 2015 giảm xuống còn 0,77% năm 2021 (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020).

Năm 2022: Áp dụng chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025; số hộ nghèo toàn huyện hiện còn 617 hộ, tỷ lệ: 1,26%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,3%; từ 1,56% xuống còn 1,26% (giảm 147 hộ nghèo; từ 764 hộ xuống còn 516 hộ), vượt mục tiêu Chương trình đề ra (mục tiêu đề ra giảm 0,25%); ước đến 31/12/2023 giảm 0,2% còn 1,06% (tương ứng giảm 100 hộ nghèo, số hộ nghèo ước tính còn 516 hộ).

Huyện Yên Định (Thanh Hóa): Nỗ lực giảm nghèo bền vững

Huyện Yên Định trao tặng quà cho người nghèo trong các dịp tết

Số hộ cận nghèo đến cuối năm 2022 còn 1.524 hộ, tỷ lệ: 3,1%. Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,47%; từ 3,57% xuống còn 3,1% (giảm 227 hộ cận nghèo; từ 1.751 hộ xuống còn 1.524 hộ).

Triển khai, lồng ghép có hiệu quả nhiều chính sách

Để giảm nghèo bền vững, huyện Yên Định xác định giải pháp hàng đầu là khơi dậy ý chí vươn lên của chính các hộ nghèo, phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Nhờ vậy, nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi nghề nghiệp, vay vốn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Huyện đã thực hiện rà soát, nắm chắc thực trạng hộ nghèo, cận nghèo, xác định nguyên nhân chính dẫn đến nghèo; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách giảm nghèo; thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động… Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm được quan tâm triển khai có hiệu quả; huyện đã tổ chức triển khai có hiệu quả “Đề án giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Yên Định giai đoạn 2022 - 2025”.

Huyện Yên Định (Thanh Hóa): Nỗ lực giảm nghèo bền vững

Huyện Yên Định luôn quan tâm, trao tặng nhiều phần quà hỗ trợ, giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững

Bên cạnh đó, Yên Định đã thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động, giải quyết việc làm được chú trọng, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 76,5% năm 2021, lên 79% năm 2023; đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật. Giai đoạn 2021 - 2023 toàn huyện giải quyết việc làm cho trên 12.000 lao động. Hàng năm xuất khẩu lao động cho hơn 300 lao động. Cơ cấu lao động tiếp tục có bước chuyển dịch rõ nét từ lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản sang lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, phù hợp với chuyển dịch cơ cấu ngành; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động năm 2023 ước đạt 22,02% vượt mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện (mục tiêu NQ đại hội đến năm 2025 đạt 23%).

Ngoài ra, những năm qua, huyện Yên Định cũng đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động trong huyện. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn huyện Yên Định tính đến 30/6/2023 là 550 đơn vị. Trong đó, có các doanh nghiệp lớn thu hút nhiều lao động địa phương như: Công ty TNHH giầy ALENA Việt Nam, Công ty TNHH Dệt Kim Jasan, Công ty TNHH Giầy Weilina VN, Công ty TNHH Vật liệu ngành giày Hong Sheng, Công ty Cổ phần may Tatsu, Công ty TNHH HUG Vina... giải quyết việc làm cho trên 25.000 lao động trong đó có trên 14.000 lao động địa phương. Mức thu nhập bình quân của người lao động tại các doanh nghiệp khoảng 5 - 8 triệu đồng/tháng.

Huyện Yên Định (Thanh Hóa): Nỗ lực giảm nghèo bền vững

Huyện Yên Định trao tặng quà cho người nghèo trong các dịp tết

Đây là cơ sở để giải quyết việc làm nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên địa bàn, trong đó có nhiều lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đã tìm được việc làm ổn định, nâng cao mức thu nhập của gia đình. Đến nay, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên địa bàn huyện đạt 98.5%. Thu nhập hộ gia đình nói chung và hộ nghèo nói riêng đều được cải thiện và tăng lên đáng kể. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2023 ước đạt 66,03 triệu đồng, gấp 1,42 lần so với năm 2020 (đứng thứ 6 toàn tỉnh).

Phấn đấu cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 0,5%

Từ những kết quả đã đạt được trong công tác giảm nghèo thời gian qua, huyện Yên Định phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo sẽ giảm xuống dưới 0,5%. Theo đó, huyện Yên Định phấn đấu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người nghèo, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở an toàn, nước sạch sinh hoạt và vệ sinh, thông tin, việc làm, bảo hiểm xã hội…). Huyện đưa ra mục tiêu, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện hàng năm giảm 0,25%, phấn đấu đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống dưới 0,5 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025.

Để đạt được mục tiêu cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo sẽ giảm xuống dưới 0,5%, thời gian tới, huyện Yên Định sẽ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về giảm nghèo bằng nhiều hình thức phù hợp để tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo, kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc để thực hiện đạt kết quả cao.

Huyện Yên Định (Thanh Hóa): Nỗ lực giảm nghèo bền vững
Huyện Yên Định đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên

Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo bằng nhiều hình thức, kênh thông tin khác nhau, tạo điều kiện để chính người nghèo tham gia vào quá trình truyền thông, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân về giảm nghèo nhanh và bền vững, góp phần tạo được sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Thanh Hóa chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm tôn vinh, khen thưởng, động viên kịp thời những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác giảm nghèo và những gương sáng thoát nghèo điển hình, tiêu biểu.

Phấn khởi trước những thành tựu nổi bật trong công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, bà Nguyễn Thị Mai, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Yên Định cho biết: “Kết quả trên là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong huyện. Đặc biệt là sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND; sự nỗ lực của các địa phương trong huyện; sự nỗ lực vươn lên của các hộ nghèo. Những kết quả đã đạt được trong công tác giảm nghèo bền vững của huyện Yên Định đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 đã đề ra mục tiêu: Giai đoạn 2021 - 2025, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới mỗi năm giảm bình quân 1,5% trở lên”.

Hoàng Minh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tỉnh Thanh Hóa

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

TP. Cần Thơ dự kiến phát hành trái phiếu địa phương từ tháng 7/2024

TP. Cần Thơ dự kiến phát hành trái phiếu địa phương từ tháng 7/2024

Trái phiếu chính quyền địa phương của TP. Cần Thơ có khối lượng phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng, được phân bổ trong 2 năm 2024 và 2025.
Đồng Nai: Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 23 lãnh đạo

Đồng Nai: Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 23 lãnh đạo

Ngày 8/12, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 23 người do HĐND bầu.
TP. Hồ Chí Minh: Kêu gọi đầu tư 41 dự án theo phương thức đối tác công tư

TP. Hồ Chí Minh: Kêu gọi đầu tư 41 dự án theo phương thức đối tác công tư

Kỳ họp thứ 13 HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X đã thông qua Nghị quyết về ban hành danh mục 41 dự án để kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
Nhiều lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà có số phiếu tín nhiệm ở mức cao

Nhiều lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà có số phiếu tín nhiệm ở mức cao

HĐND tỉnh Khánh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 26 chức danh theo quy định. Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao nhất.
Thừa Thiên Huế: Cảng Chân Mây hướng tới trở thành “điểm nối” hàng container quốc tế

Thừa Thiên Huế: Cảng Chân Mây hướng tới trở thành “điểm nối” hàng container quốc tế

Sau hơn 1 năm triển khai dịch vụ hàng container, cảng Chân Mây (Thừa Thiên Huế) đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn chưa như kỳ vọng đề ra.

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: 11 tháng, hơn 3.300 doanh nghiệp thành lập mới, đứng thứ 8 cả nước

Thanh Hóa: 11 tháng, hơn 3.300 doanh nghiệp thành lập mới, đứng thứ 8 cả nước

11 tháng, Thanh Hóa đã có hơn 3.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, vượt 10% so với kế hoạch đề ra và đứng thứ 8 cả nước về phát triển mới doanh nghiệp.
Quảng Nam nhờ doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát

Quảng Nam nhờ doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tỉnh Quảng Nam nhờ Tập đoàn T&T Group hỗ trợ cho địa phương 2,5 tỷ đồng để đồng hành cùng tỉnh thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Hà Nội: Tháo gỡ tận gốc vướng mắc cho nhà đầu tư trong thực hiện dự án cụm công nghiệp

Hà Nội: Tháo gỡ tận gốc vướng mắc cho nhà đầu tư trong thực hiện dự án cụm công nghiệp

Thành phố sẽ chú trọng tháo gỡ tận gốc những khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong việc thực hiện các dự án cụm công nghiệp
Nhiều sự kiện “Ngày Italia tại tỉnh Thanh Hóa” diễn ra trong 2 ngày 8-9/12

Nhiều sự kiện “Ngày Italia tại tỉnh Thanh Hóa” diễn ra trong 2 ngày 8-9/12

Tại TP. Thanh Hóa sẽ diễn ra chuỗi sự kiện “Ngày Italia tại tỉnh Thanh Hóa” với các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và giao lưu văn hóa.
Kon Tum: Tôn vinh ẩm thực dược liệu - tinh hoa núi rừng Ngọc Linh

Kon Tum: Tôn vinh ẩm thực dược liệu - tinh hoa núi rừng Ngọc Linh

Chiều 7/12, tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã diễn ra "Hội thi ẩm thực dược liệu - Tinh hoa núi rừng Ngọc Linh" lần thứ nhất với nhiều món ăn đặc trưng.
Lãnh đạo Hà Nội chỉ ra nguyên nhân khiến hàng loạt dự án giao thông chậm tiến độ

Lãnh đạo Hà Nội chỉ ra nguyên nhân khiến hàng loạt dự án giao thông chậm tiến độ

Trong phần chất vấn tại kỳ họp thứ 14, HĐND TP khóa 16, lãnh đạo Hà Nội đưa ra loạt nguyên nhân khiến nhiều dự án giao thông chậm tiến độ.
Nghệ An: Thông qua Nghị quyết với 12 nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Nghệ An: Thông qua Nghị quyết với 12 nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Chiều 7/12, Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ năm 2024 với 12 nhóm chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội.
Lâm Đồng: Đề xuất giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Lộc Sơn, Phú Hội

Lâm Đồng: Đề xuất giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Lộc Sơn, Phú Hội

Ngày 7/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề xuất Bộ Tài chính giảm tiền thuê đất cho các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Lộc Sơn và Khu công nghiệp Phú Hội.
Năm 2024: Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11,5 - 12%

Năm 2024: Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11,5 - 12%

Năm 2024, Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11,5 - 12%. Đây là con số được HĐND thành phố đưa ra tại Kỳ họp thứ 13, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Bắc Giang: Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng công nghiệp ở mức cao

Bắc Giang: Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng công nghiệp ở mức cao

Là địa phương có thế mạnh về phát triển công nghiệp, Bắc Giang luôn định hướng quy hoạch bài bản để đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Quảng Bình: Ai có kết quả lấy phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất?

Quảng Bình: Ai có kết quả lấy phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất?

Trong tổng số 30 người được lấy phiếu tín nhiệm, ông Nguyễn Công Huấn, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất.
Bình Dương: Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc

Bình Dương: Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc

Đại diện Cục Công Thương địa phương đề nghị, Bình Dương luôn phải quán triệt tư tưởng “Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”.
Tiền Giang: Tập trung quyết liệt phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Tiền Giang: Tập trung quyết liệt phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Để duy trì tổng đàn heo hơn 290.000 con, Tiền Giang đang tập trung phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, đảm bảo nguồn cung thực phẩm dịp Tết.
Vĩnh Phúc: Quy hoạch xây dựng 2 tuyến đường sắt đô thị nối với Hà Nội

Vĩnh Phúc: Quy hoạch xây dựng 2 tuyến đường sắt đô thị nối với Hà Nội

Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Nghị quyết thông qua quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Khánh Hòa: Xem xét thông qua 56 nghị quyết tại Kỳ họp HĐND tỉnh

Khánh Hòa: Xem xét thông qua 56 nghị quyết tại Kỳ họp HĐND tỉnh

Sáng 7/12, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 12, xem xét thông qua 56 nghị quyết quan trọng và quyết định công tác nhân sự.
Khánh Hòa đứng thứ 4 cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP

Khánh Hòa đứng thứ 4 cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP

Năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh Khánh Hòa ước tăng 10,35%, đứng thứ 4 cả nước và đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.
Thanh Hóa: Triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp Tết Giáp Thìn

Thanh Hóa: Triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp Tết Giáp Thìn

Sở Công Thương Thanh Hóa đã phối với các sở, ngành và các địa phương triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp Tết.
Ông Cao Tường Huy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Ông Cao Tường Huy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Sáng 7/12, tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Cao Tường Huy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.
Lâm Đồng: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, khai mạc kỳ họp thứ 12, nhiệm kỳ 2021-2026

Lâm Đồng: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, khai mạc kỳ họp thứ 12, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 7/12, khai mạc kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, yêu cầu tháo gỡ “điểm nghẽn” trong lãnh đạo, điều hành.
Chủ tịch UBND và HĐND tỉnh Thái Bình đạt 100% số phiếu tín nhiệm cao

Chủ tịch UBND và HĐND tỉnh Thái Bình đạt 100% số phiếu tín nhiệm cao

Sáng ngày 7/12, Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm 26 chức danh.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động