Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 01/12/2020 02:24

Hà Nội: Đẩy mạnh triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

14:12 | 05/10/2020
Ngày 2/10, UBND TP. Hà Nội ban hành Công văn số 4795/UBND-KT, về xây dựng kế hoạch đẩy mạnh triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giai đoạn 2021 - 2025.
Hà Nội: Mang trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố đến với người tiêu dùng Thủ đô Hà Nội: Hỗ trợ các tỉnh, thành phố tiêu thụ hàng Tết 2021, kích cầu tiêu dùng nội địa

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Sở Công Thương về việc xây dựng kế hoạch đẩy mạnh triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn TP. Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2025, của TP. Hà Nội.

3224-quan-ly-thi-truong-kiem-tra-hang-hoa-tai-sieu-thi
Hà Nội: Đẩy mạnh triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Trong đó có nêu, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 15/6/2018 để triển khai thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020 và giao Sở Công Thương là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị tổ chức thực hiện. Các nội dung của kế hoạch đã, đang triển khai bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Dự kiến, báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch với UBND thành phố vào tháng 12/2020.

Để kịp thời triển khai các quy định pháp luật, các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, thành phố về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021 - 2025, Sở Công Thương đề xuất UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đẩy mạnh triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

Về việc trên, UBND thành phố đồng ý đề xuất của Sở Công Thương. Đồng thời giao Sở chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn TP. Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2025.

Nguyễn Hạnh