Đồng Nai: Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn giai đoạn 2023 -2025

Tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch số 172 /KH-UBND đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn giai đoạn 2023-2025.
Du lịch nông nghiệp - giải pháp hiệu quả phát triển nông thôn Du lịch nông nghiệp, du lịch nông thôn: Cần đi tìm "chìa khóa" chung

Tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch số 172 /KH-UBND đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn giai đoạn 2023-2025.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, kế hoạch số 172 /KH-UBND ngày 12/07/2023 tập trung vào kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2025, trong đó đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn.

Theo đó, tỉnh Đồng Nai đã đề ra mục tiêu cụ thể: Phát triển, chuẩn hóa các điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn của tỉnh. Tiến tới công nhận từ 1- 3 điểm du lịch nông thôn tại các địa phương.

Mục tiêu 50% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nông thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với quá trình chuyển đổi số. Ít nhất 50% điểm du lịch nông thôn của tỉnh được công nhận được số hóa và kết nối trên trang quảng bá, xúc tiến du lịch bằng công nghệ số. Phấn đấu 100% điểm du lịch nông thôn được giới thiệu, quảng bá. 50% điểm du lịch nông thôn ứng dụng các giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch.

Đồng Nai đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn giai đoạn 2023  2025
Khu du lịch trải nghiệm nông nghiệp tại xã La Ngà, huyện Định Quán, Đồng Nai

Phấn đấu mỗi huyện và thành phố Long Khánh xây dựng ít nhất 1 mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp nông thôn đặc thù trên địa bàn; có ít nhất 70% chủ cơ sở du lịch nông thôn được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ quản lý du lịch; 80% lao động du lịch nông thôn được bồi dưỡng, tập huấn và nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ khách du lịch; xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số các điểm du lịch nông thôn trên toàn tỉnh.

Để hoàn thành mục tiêu trên, tỉnh Đồng Nai đã đề ra các nhiệm vụ: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch khu vực nông thôn, phát triển hệ thống khu, điểm du lịch nông thôn đặc trưng. Xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch nông thôn; quảng bá, xúc tiến du lịch nông thôn. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch nông thôn.

Bên cạnh đó, để triển khai thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ cũng cần phải có các giải pháp bao gồm: Giải pháp về chính sách hỗ trợ cho đầu tư phát triển du lịch khu vực nông thôn. Huy động, lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát tiển du lịch nông thôn. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, quản lý điểm đến du lịch nông thôn. Nâng cao hiệu quả xúc tiến quảng bá, kết nối điểm đến du lịch nông thôn. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch khu vực nông thôn.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai đã phân công cụ thể trách nhiệm cho các sở, ban ngành, địa phương. Cụ thể giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị chủ trì thực hiện kế hoạch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện.

Các nội dung cụ thể mà các sở cần phối hợp thực hiện, bao gồm: Khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển du lịch nông thôn, nguồn nhân lực du lịch nông thôn tại khu vực nông thôn. Xây dựng, lựa chọn mô hình điểm du lịch nông thôn và liên kết chuỗi điểm du lịch nông thôn. Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khai thác, phát triển du lịch nông thôn; Hướng dẫn thực hiện công nhận điểm du lịch nông thôn. Công nhận cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch nông thôn đạt tiêu chuẩn. Lồng ghép việc xúc tiến các điểm đến, sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn trong chương trình xúc tiến quảng bá du lịch. Phối hợp các địa phương tăng cường xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch nông thôn. Phối hợp với các chuyên gia tư vấn về chuyên môn và tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề cho các đơn vị quản lý, đơn vị lữ hành và các đối tượng tham gia phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số các điểm du lịch nông thôn. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch nông thôn, thu hút khách, hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành đưa khách về nông thôn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng và phát triển các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm chế biến từ nông sản, các sản phẩm làng nghề, các mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch nông thôn; Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, lựa chọn, phê duyệt danh mục các mô hình thí điểm thuộc Chương trình đề xuất hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và hướng dẫn UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện gắn với các mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến sử dụng kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2025 gửi lấy ý kiến Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước khi báo cáo UBND tỉnh.

Để hoàn thành tốt kế hoạch trên, các sở ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và truyền thông, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa có trách nhiệm phối hợp với đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

Phạm Kỳ
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: du lịch nông nghiệp

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Quảng Ninh: Dành sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo

Quảng Ninh: Dành sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo

Năm 2023, xác định giáo dục là yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, Quảng Ninh tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo.
Đồng Nai: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

Đồng Nai: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

Đoàn công tác của Bộ Công Thương vừa làm việc với Đồng Nai về việc giám sát, hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu về nông thôn mới.
Đồng Nai: Đẩy mạnh truyền thông, đem dòng chảy địa phương hòa vào xu thế toàn cầu

Đồng Nai: Đẩy mạnh truyền thông, đem dòng chảy địa phương hòa vào xu thế toàn cầu

Truyền thông, quảng bá hình ảnh Đồng Nai là chiến lược quan trọng nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong giai đoạn tới.
Kỳ họp thứ 14, HĐND TP. Hà Nội: Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 nhân sự chủ chốt do HĐND bầu

Kỳ họp thứ 14, HĐND TP. Hà Nội: Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 nhân sự chủ chốt do HĐND bầu

Ngày 6/12, tại Kỳ họp thứ 14, HĐND TP. Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do HĐND bầu.
Thanh Hóa: Tổ 282 đã xử lý 564 trường hợp vi phạm giao thông sau hơn 20 ngày ra quân

Thanh Hóa: Tổ 282 đã xử lý 564 trường hợp vi phạm giao thông sau hơn 20 ngày ra quân

Chỉ sau hơn 20 ngày ra quân (từ 13/11 đến 5/12/2023), Tổ 282 Công an TP. Thanh Hóa đã phát hiện và xử lý 564 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Tin cùng chuyên mục

Từ năm 2024, Hà Nội sẽ miễn giảm học phí 100% học sinh mầm non, phổ thông?

Từ năm 2024, Hà Nội sẽ miễn giảm học phí 100% học sinh mầm non, phổ thông?

Tại Kỳ họp thứ 14 HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết chế độ hỗ trợ học phí cho trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc hộ cận nghèo.
Quảng Nam: Tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm mạnh nhất từ khi tái lập tỉnh

Quảng Nam: Tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm mạnh nhất từ khi tái lập tỉnh

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Quảng Nam dự kiến giảm 8,25% so với năm 2022. Đây là mức giảm nhiều nhất từ khi tái lập tỉnh đến nay.
Quảng Bình: Nhiều giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội

Quảng Bình: Nhiều giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội

Dù có nhiều khó khăn, song công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vẫn đạt được một số kết quả tích cực.
TP. Cần Thơ: Huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho phát triển, thực hiện tái cơ cấu công nghiệp

TP. Cần Thơ: Huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho phát triển, thực hiện tái cơ cấu công nghiệp

Năm 2023, TP. Cần Thơ tiếp tục huy động được nhiều nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội.
Vĩnh Phúc: Tạo lực đẩy để doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Vĩnh Phúc: Tạo lực đẩy để doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Khu kinh tế Nam Phú Yên được định hình như thế nào vào năm 2040?

Khu kinh tế Nam Phú Yên được định hình như thế nào vào năm 2040?

Khu kinh tế Nam Phú Yên là KKT tổng hợp đa ngành, đa chức năng, trọng tâm là các loại hình công nghiệp CNC, các ngành CN gắn với phát huy lợi thế cảng biển.
Quảng Bình: Tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện triển khai các dự án

Quảng Bình: Tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện triển khai các dự án

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (GRDP) tăng 7,2%, địa phương đã tích cực tháo gỡ vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án.
Hải Phòng: Sắp khánh thành cầu gần 2.000 tỷ đồng nối Hải Phòng - Quảng Ninh

Hải Phòng: Sắp khánh thành cầu gần 2.000 tỷ đồng nối Hải Phòng - Quảng Ninh

Dự án cầu Bến Rừng nối giữa huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) và thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật vào tháng 4/2024.
Kỳ họp thứ 13 HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X bàn nhiều quyết sách quan trọng

Kỳ họp thứ 13 HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X bàn nhiều quyết sách quan trọng

Kỳ họp thứ 13 của HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X tập trung thảo luận, thông qua các Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế, đô thị, giáo dục, biên chế-tổ chức…
Đà Nẵng: Người dân cần chủ động cảnh giác với các cuộc điện thoại giả danh

Đà Nẵng: Người dân cần chủ động cảnh giác với các cuộc điện thoại giả danh

Hầu hết các máy chủ của các cuộc điện thoại lừa đảo đều đặt ở nước ngoài. Người dân cần chủ động cảnh giác, phòng ngừa, không để các đối tượng xấu lợi dụng.
Thừa Thiên Huế: 3 mỏ khoáng sản nào bị thu hồi, vì sao?

Thừa Thiên Huế: 3 mỏ khoáng sản nào bị thu hồi, vì sao?

Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành các quyết định về việc thu hồi đất của 3 mỏ khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp; đấu giá 7 mỏ khoáng sản khác trên địa bàn.
Thanh Hóa: Tăng cường quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu

Thanh Hóa: Tăng cường quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản về việc tăng cường công tác quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.
Thừa Thiên Huế: Các hồ chứa khẩn trương ứng phó thời tiết nguy hiểm

Thừa Thiên Huế: Các hồ chứa khẩn trương ứng phó thời tiết nguy hiểm

Ban chỉ huy PCTT và TKCN Thừa Thiên Huế yêu cầu các chủ hồ đập thuỷ điện, thuỷ lợi khẩn trương lên phương án ứng phó thời tiết nguy hiểm trong thời gian tới.
Thanh Hóa: Quyết liệt các giải pháp nhằm bứt phá giải ngân vốn đầu tư công

Thanh Hóa: Quyết liệt các giải pháp nhằm bứt phá giải ngân vốn đầu tư công

Chuẩn bị kết thúc năm 2023, hiện tỉnh Thanh Hóa mới giải ngân được 65,1% vốn đầu tư công. Thanh Hóa đang quyết liệt nhằm bứt phá tiến độ giải ngân.
Bình Định: Năm 2023, doanh thu du lịch đạt hơn 16.400 tỷ đồng

Bình Định: Năm 2023, doanh thu du lịch đạt hơn 16.400 tỷ đồng

Năm 2023, Bình Định đón hơn 5 triệu lượt khách, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2022, doanh thu du lịch ước đạt 16.405 tỷ đồng.
Bến Tre công bố Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bến Tre công bố Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh Bến Tre chính thức công bố ngày 5/12.
Quảng Nam: Tăng cường quản lý xuất khẩu thủy sản sống qua Trung Quốc

Quảng Nam: Tăng cường quản lý xuất khẩu thủy sản sống qua Trung Quốc

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu tổ chức kiểm dịch, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y các cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đúng quy định.
Đồng Nai thực hiện hiệu quả Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

Đồng Nai thực hiện hiệu quả Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

Tỉnh Đồng Nai đã thực hiện hiệu quả Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (Đề án 06).
Xây dựng cáp treo nối liền khu Trung tâm hành chính đi đỉnh Pù Luông

Xây dựng cáp treo nối liền khu Trung tâm hành chính đi đỉnh Pù Luông

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông
Hợp long cầu cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo vượt thung lũng Sông Trâu

Hợp long cầu cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo vượt thung lũng Sông Trâu

Cầu số 3 - Km60 dài 894m, có trụ cao nhất tại dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo vừa được hợp long, đi qua hai ngọn núi và vượt thung lũng Sông Trâu.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động