Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 17/11/2019 04:17

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Chặt chẽ, minh bạch trong giám sát tài chính

18:00 | 09/08/2019
Xác định công tác kiểm tra, giám sát tài chính công đoàn phải được tiến hành chặt chẽ, minh bạch, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp - Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) đã thường xuyên tiến hành các cuộc kiểm tra công tác tài chính, tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị của đoàn viên, người lao động để phát hiện và giải quyết những vụ việc, tránh gây thất thoát tài chính, mất đoàn kết nội bộ, phát sinh khiếu nại, tố cáo. 
chat che minh bach trong giam sat tai chinh
Kiểm tra công tác tài chính giúp hoạt động thu - chi minh bạch

Ngay từ đầu năm 2019, CĐNHVN đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là công tác tài chính công đoàn các cấp. Theo đó, CĐNHVN đã chỉ đạo các cấp công đoàn phải thực hiện kiểm tra đồng cấp về tài chính. Việc làm này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý tài chính, tài sản công đoàn; tăng trách nhiệm cũng như vai trò của Ủy ban Kiểm tra tại cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn.

6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp đã tiến hành 635 cuộc kiểm tra công tác tài chính đồng cấp (đạt tỷ lệ 70% toàn ngành). Trong đó có CĐNHVN, 8/9 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 626 công đoàn cơ sở (CĐCS) đã tiến hành kiểm tra đồng cấp. Kết quả các cuộc kiểm tra đồng cấp tại các đơn vị cho thấy, việc quản lý, sử dụng tài chính cơ bản chấp hành theo quy định của nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN). Hầu hết các đơn vị thực hiện công khai tài chính. Các quỹ xã hội được quản lý, sử dụng có hiệu quả, thực hiện chi đúng, chi đủ, tập trung chi cho những hoạt động phong trào và chăm lo, bảo vệ quyïìn vaâ lúåi ñch cuãa àoaân viên, người lao động.

Theo bà Lê Thị Quyên - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra CĐNHVN, Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp đã xây dựng chương trình và thực hiện kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn đối với các công đoàn cấp dưới tổng số 219 cuộc. Trong đó, CĐNHVN kiểm tra 3 cuộc; công đoàn cấp trên cơ sở 20 cuộc; CĐCS 196 cuộc. Kết quả kiểm tra cho thấy, các CĐCS được kiểm tra đều thực hiện trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn đầy đủ, đúng tỷ lệ quy định. Phần lớn CĐCS đã triển khai phần mềm kế toán công đoàn, thực hiện mở sổ sách theo dõi và hạch toán kế toán thu - chi tài chính công đoàn theo quy định; triển khai lập báo cáo dự toán, quyết toán theo quy định và thực hiện công khai tài chính theo Hướng dẫn số 460/ HD-TLĐ ngày 17/4/2014 của TLĐLĐVN.

Ngoài ra, Ban chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp đã thường xuyên tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị của đoàn viên, người lao động để phát hiện và giải quyết những vụ việc, tránh gây mất đoàn kết nội bộ, phát sinh khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn tham gia giải quyết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động.

Việc tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tài chính công đoàn để ngăn chặn kịp thời các dấu hiệu vi phạm cũng như cương quyết xử lý các vi phạm đã giúp CĐNHVN chủ động nắm bắt tình hình thu - chi tài chính trong hệ thống công đoàn, từ đó điều hành, chỉ đạo công tác trong toàn hệ thống được tốt hơn.

Hoàng Lan