Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 29/09/2020 00:18

Công bố thay thế, bãi bỏ một số thủ tục hành chính về chi trả bảo hiểm xã hội

09:18 | 17/07/2019
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa công bố 18 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và 1 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chi trả các chế độ này.    

Thông báo công bố được Bảo hiểm Xã hội (BHXN) ban hành tại Quyết định số 777/QĐ-BHXH về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) thay thế, bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.

cong bo thay the bai bo mot so thu tuc hanh chinh ve chi tra bao hiem xa hoi
BHXH Việt Nam đang tích cực cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người thụ hưởng các chế độ BHXH

Trong 18 TTHC có 15 TTHC thay thế thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH như: Giải quyết hưởng chế độ ốm đau; giải quyết hưởng chế độ thai sản; giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN); giải quyết hưởng BHXH 1 lần; giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN đối với trường hợp bị TNLĐ, BNN lần đầu; giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN do thương tật, bệnh tật tái phát; giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN đối với trường hợp đã bị TNLĐ, BNN, nay tiếp tục bị TNLĐ hoặc BNN; giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã; giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư và công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú ở Việt Nam…

Ngoài ra, có 3 TTHC thay thế thuộc lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp gồm: Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh; ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp; truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận.

Quyết định cũng quy định bãi bỏ 1 TTHC trong lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp, đó là truy lĩnh lương hưu, hưởng tiếp trợ cấp BHXH trong các trường hợp: hết hạn hưởng, không còn tên trên danh sách chi trả tháng này nhưng còn số tiền của các tháng trước chưa nhận; người hưởng hoặc người lĩnh thay 6 tháng liên tục không nhận tiền, cơ quan BHXH đã tạm dừng in danh sách chi trả; truy lĩnh chế độ BHXH một lần của những năm trước.

Theo BHXH Việt Nam, Quyết định số 777/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 24/6/2019, thay thế Quyết định số 1055/QĐ-BHXH ngày 25/7/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.

Hoa Quỳnh