Thu hút, phát huy nguồn lực trí thức Kiều bào: Chung tay xây dựng Việt Nam đoàn kết, thịnh vượng

Bài 1: Chủ trương nhất quán của Đảng về chính sách dân tộc và Kiều bào

Người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc VN, nhiều chính sách thu hút lực lượng trí thức Kiều bào được ban hành.
Gặp gỡ chuyên gia trí thức kiều bào Xuân Bính Thân Kiều bào tiếp tục hiến kế, đầu tư để TP. Hồ Chí Minh trở lại đầu tàu kinh tế của cả nước Tăng cường đại đoàn kết dân tộc để kiều bào là cánh tay nối dài

Từ những chủ trương chính sách đúng đắn

Tiếp nối truyền thống dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về khối đại đoàn kết dân tộc, cũng như nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, đóng góp của người Việt Nam ở nước ngoài (Kiều bào), trong nhiều thập kỷ qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm thu hút nguồn lực của Kiều bào nói chung và tri thức Kiều bào nói riêng với mong muốn tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; vừa tạo điều kiện để họ tham gia đóng góp nhiều hơn vào công cuộc xây dựng Tổ quốc.

Chủ trương, chính sách về Kiều bào đã được đề cập, duy trì, bổ sung cho phù hợp với quá trình phát triển của đất nước từ Văn kiện Đại hội VI (năm 1986) cho đến nay với quan điểm luôn tạo điều kiện tốt nhất cho Kiều bào từ Luật Quốc tịch Việt Nam (năm 2008) đến các chính sách ngoại giao, văn hoá, giáo dục, đầu tư, thương mại, đi lại thăm người thân, nhà ở…cùng với các cam kết bảo hộ tính mạng, tài sản và các quyền, lợi ích chính đáng.

Bài 1: Chủ trương nhất quán của Đảng về chính sách dân tộc và Kiều bào
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ trí thức trẻ Việt Nam tại Pháp (tháng 3-2018)- Ảnh QĐND

Đặc biệt, đối với trí thức Kiều bào, văn kiện Đại hội X (năm 2006) đã nêu rõ: “Có chính sách khuyến khích người Việt Nam, trí thức Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương, góp phần xây dựng đất nước”.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ (KHCN), năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động KHCN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học, công nghệ tại Việt Nam. Năm 2020 ban hành Nghị định số 27/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 2 Nghị định 40 và 87.

Ông Từ Thành Huế - Trưởng ban Đối ngoại – Kiều bào, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cho biết: "Nghị định 27 đã bổ sung những điểm tạo thuận lợi hơn cho các nhà khoa học là Kiều bào về chính sách về lương, tiếp cận thông tin, các chính sách hỗ trợ kinh phí cho một số hoạt động, được tham gia các chương trình, đề án thúc đẩy mạnh hợp tác, thu hút người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KHCN tại Việt Nam...Các nội dung ưu đãi, hỗ trợ cụ thể hóa hơn so với Nghị định cũ, tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện".

Cùng với đó, Chỉ thị số 45/CT-TW ngày 19/5/2015 về việc tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của việc phát huy nguồn lực của Kiều bào. Trong đó yêu cầu: Rà soát, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách và luật tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài về đầu tư, sản xuất kinh doanh, góp phần vào thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ từ các nước vào Việt Nam và thúc đẩy xuất khẩu, hỗ trợ đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; Có chính sách thu hút, sử dụng chuyên gia, tri thức người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là trong các lĩnh vực thiết yếu, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bài 1: Chủ trương nhất quán của Đảng về chính sách dân tộc và Kiều bào
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức buổi gặp gỡ 100 trí thức trẻ tiêu biểu vào ngày 27/5/2023. Ảnh Báo Quốc tế

Hay Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW giai đoạn 2016-2020, trong đó đề ra nhiệm vụ cụ thể tạo cơ chế khuyến khích tốt nhất cho các nhà khoa học, chuyên gia và tri thức.

Theo ông Từ Thành Huế, đây là những nền tảng chính sách quan trọng để các bộ, ban ngành Trung ương, địa phương tăng cường triển khai các chương trình, hoạt động nhằm kết nối, vận động, thu hút nguồn lực trí thức Kiều bào đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước.

Đến những đóng góp của trí thức kiều bào

Theo ước tính, số lượng người có trình độ đại học trở lên chiếm khoảng 10-12% trong cộng đồng 5,3 triệu Người Việt Nam ở nước ngoài, tương dương khoảng 500.000-600.000 người, trong đó, khoảng 50% tại Hoa Kỳ, trí thức người Việt ở Pháp ước tính khoảng hơn 40.000 người, ở Úc gần 40.000 người, Canada hơn 30.000 người; tại Nga và Đông Âu có khoảng 10.000 người, số đông đã chuyển sang hoạt động kinh doanh, ít người còn làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo.

Số lượng chuyên gia, chính thức người Việt tại các nước Đông Nam Á và các nước đang phát triển ít hơn nhưng có xu hướng gia tăng. Ngoài ra, còn có đội ngũ gần 200.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại các quốc gia như Hoa Kỳ, Canada, Úc, Nhật Bản, Pháp và nhiều nước khác.

Và, dù sống ở nước ngoài, nhưng trái tim, khối óc và dòng máu “Lạc hồng” của người Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc.

Bài 1: Chủ trương nhất quán của Đảng về chính sách dân tộc và Kiều bào
Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu là một trong những hoạt động nổi bật do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức nhằm kết nối lực lượng trí thức trẻ Việt Nam đang học tập, làm việc trên khắp thế giới

Ông Võ Xuân Hoài- Phó Tổng thư ký Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia chia sẻ: Đa phần cộng đồng Người Việt Nam ở nước ngoài luôn duy trì mối quan hệ gần gũi, nặng lòng với quê hương đất nước, mong muốn đưa mảnh đất hình chữ S phát triển và hội nhập quốc tế nhanh chóng bằng cách vận dụng các nguồn lực trí tuệ, tài năng, tài chính…

Thực tế cho thấy, trong suốt chiều dài lịch sử, cùng với tri thức trong nước, lực lượng chuyên gia, nhà khoa học kiều bào luôn là một phần không tách rời của dân tộc Việt Nam; có tinh thần yêu thương giống nòi, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.

Ngay từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, hưởng ứng lời kêu gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều trí thức kiều bào đã quay về dốc sức phục vụ cho cuộc kháng chiến của nước nhà. Thế hệ vàng khoa học Việt Nam ở nước ngoài thời kỳ đó đã ghi đậm dấu ấn trong lịch sử với những tấm gương của Giáo sư Hồ Đắc Di, Tôn Thất Tùng, GS.VS Trần Đại Nghĩa, kỹ sư Võ Quý Huân, bác sỹ Trần Hữu Tước…. đã đóng góp nhiều phát kiến quan trọng ở nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội.

Trong giai đoạn khôi phục đất nước sau chiến tranh, trí thức kiều bào đã phát động phong trào vận động quyên góp sách báo, tài liệu khoa học kỹ thuật, trang thiết bị đã qua sử dụng gửi về nước, đặc biệt là trong thời gian Việt Nam bị bao vây, cấm vận. Điều này đã giúp xây dựng mối liên kết hợp tác nghiên cứu và đào tạo nhân lực giữa trong nước với thế giới bên ngoài thông qua các mối quan hệ quốc tế sẵn có của mình. Tại một số quốc gia, các Hội nhóm khoa học kỹ thuật của người Việt đã cử thành viên về nước tìm hiểu nhu cầu, khả năng hợp tác, xây dựng các đề án, chương trình hợp tác với trong nước, huy động khả năng của cộng đồng kiều bào và bạn bè sở tại.

Trong hai thập kỷ gần đây, cộng đồng Người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, chuyên gia, tri thức kiều bào nói riêng đã có những đóng góp quan trọng như: Giúp chuyển giao kiến ​​thức, tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhất vào Việt Nam; Đào tạo đội ngũ cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KH&CN của Việt Nam; Làm cầu nối giúp tiếp xúc, vận động kêu gọi và thu hút các nhà khoa học quốc tế có uy tín về Việt Nam tham dự các hội nghị, hội thảo, tạo cơ hội gặp gỡ giao lưu, hợp tác với giới khoa học trong nước; Kêu gọi các nguồn lực quốc tế như chính phủ các nước, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức khoa học quốc tế, doanh nghiệp ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam phát triển KH&CN.

Ông Phạm Việt Hùng – Vụ trưởng Vụ Quan hệ kinh tế, Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao cho biết: “Hàng năm trung bình có khoảng 300-500 lượt chuyên gia, trí thức, nhà khoa học Người Việt Nam ở nước ngoài về nước tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ, triển khai các dự án hợp tác trong giảng dạy, đào tạo nhân lực, nghiên cứu phát triển, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam”.

Đơn cử như TS. Nguyễn Thanh Mỹ (Kiều bào Canada), thành lập Tập đoàn Mỹ Lan tại Trà Vinh – Công ty Công nghệ cao đầu tiên của khu vực, ứng dụng thành công nhiều sáng chế, đóng góp cho lĩnh vực nông nghiệp, giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm người lao động tại địa phương. Hay như TS Bùi Hải Hưng (Kiều bào Hoa Kỳ), nhà sáng chế trí tuệ nhân tạo tại Google với gần 100 công trình nghiên cứu khoa học và 10 bằng sáng chế về công nghệ được đánh giá cao tại Mỹ đã theo tiếng gọi của Tổ quốc về nước đảm nhiệm vị trí Viện trưởng Viện nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo VinAI và Giáo sư toán học Vũ Hà Văn (Kiều bào Hoa Kỳ) đảm nhiệm vị trí Giám đốc Công nghệ Vintech thuộc Tập đoàn Vingroup….

Bài 1: Chủ trương nhất quán của Đảng về chính sách dân tộc và Kiều bào
Viện Công nghệ VinIT đã thu hút một lực lượng lớn trí thức kiều bào cùng tham gia các chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ

Không chỉ tham gia làm việc trực tiếp, nhiều chuyên gia, trí thức, nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài cũng đã tích cực đóng góp ý kiến về chính sách cho Chính phủ. Đơn cử như 4 chuyên gia là Kiều bào và cũng là thành viên Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2020, đã trực tiếp tham gia vào quá trình tham mưu, tư vấn chính sách hiệu quả nhằm giải quyết các vấn đề nổi lên trong thời gian qua như năng lượng sạch, công nghệ xanh, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, ứng dụng thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 vào nâng cao năng suất, chất lượng…

Đặc biệt, trong giai đoạn 2020-2021, khi đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, các chuyên gia, trí thức kiều bào đã trực tiếp kết nối vận động các cơ quan chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp ở tạ hỗ trợ vaccine cho Việt Nam và thúc đẩy chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch ở nước sở tại và đưa ra nhiều đề xuất khuyến nghị hữu ích cho Việt Nam.

Có thể khẳng định, sự đóng góp của các cá nhân Người Việt Nam ở nước ngoài là chuyên gia, trí thức, nhà khoa học trong thời gian qua đã khẳng định tình yêu nước sâu nặng và tinh thần nhiệt huyết cháy bỏng luôn khát khao cống hiến trí tuệ cho quê hương, đất nước.

Kết luận số 12-KL/TW ngày 8/12/2021 của Bộ Chính trị nhấn mạnh: “Dù ở bất cứ nơi đâu, đồng bào ta vẫn luôn hướng về Tổ quốc, gắn bó máu thịt với cọi nguồn dân tộc, là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ tổ quốc” và đề nghị cần “Hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi, vận động ứng dụng và phát huy hiệu quả của các sáng kiến, ý kiến ​​đóng góp của các chuyên gia, đội ngũ trí thức, cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài”.

Còn nữa...

Thu Hường - Đình Dũng
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Người Việt Nam ở nước ngoài

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Những điều cần lưu ý để bảo đảm an toàn cho trẻ dịp Tết Trung thu

Những điều cần lưu ý để bảo đảm an toàn cho trẻ dịp Tết Trung thu

Để đảm bảo an toàn cho trẻ em dịp Tết trung thu 2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lưu ý một số nội dung quan trọng.
Nhiều tỉnh, thành miễn học phí cho học sinh năm học 2023-2024

Nhiều tỉnh, thành miễn học phí cho học sinh năm học 2023-2024

Nhiều tỉnh, thành phố đã quyết định miễn học phí cho học sinh trong năm học 2023 - 2024.
Hàng trăm công nhân Nam Định bị nợ lương: Tổng Giám đốc bỏ về nước, đối tác liên danh đang ngồi tù

Hàng trăm công nhân Nam Định bị nợ lương: Tổng Giám đốc bỏ về nước, đối tác liên danh đang ngồi tù

Tổng Giám đốc Công ty TNHH HUE VINA được xác định đã rời Việt Nam, bỏ về Hàn Quốc từ lâu. Trong khi đối tác liên danh là người Việt đang chấp hành án phạt tù.
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sản xuất và tiêu dùng bền vững

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sản xuất và tiêu dùng bền vững

Ngày 21/9 tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức khóa đào tạo cơ bản về sản xuất và tiêu dùng bền vững cho cán bộ Sở Công Thương các tỉnh, thành phố phía Bắc.
Biển ngũ quý 37K-22222 chốt 810 triệu đồng tại phiên đấu giá sáng 21/9

Biển ngũ quý 37K-22222 chốt 810 triệu đồng tại phiên đấu giá sáng 21/9

Trong phiên đấu giá biển số ô tô ngày 21/9, biển ngũ quý 37K-22222 đã được chốt với giá 810 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội: Chi tiết các công trình sai phép, không phép tại quận Thanh Xuân

Hà Nội: Chi tiết các công trình sai phép, không phép tại quận Thanh Xuân

Trên địa bàn quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội đang tồn tại nhiều công trình sai phép, không phép, có vi phạm đã tồn tại nhiều năm nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
7 thói quen ăn uống giúp người dân sống trường thọ

7 thói quen ăn uống giúp người dân sống trường thọ

Nghiên cứu cho thấy có những bằng chứng khoa học rõ ràng mối liên quan đằng sau những gì người 100 tuổi đặt trên đĩa ăn tối và tuổi thọ của họ.
Mật ong ngâm hoa đu đủ đực: Bài thuốc hữu ích cho mọi gia đình

Mật ong ngâm hoa đu đủ đực: Bài thuốc hữu ích cho mọi gia đình

Mật ong là thần dược từ thiên nhiên rất tốt cho sức khỏe và khi ngâm với hoa đu đủ đực sẽ giúp bạn chữa được nhiều bệnh tật.
Vỉa hè, lòng đường Hà Nội vẫn "đâu vào đấy" sau nhiều đợt ra quân xử lý

Vỉa hè, lòng đường Hà Nội vẫn "đâu vào đấy" sau nhiều đợt ra quân xử lý

Đã hơn nửa năm, sau đợt tổng kiểm tra, xử lý lấn chiếm, giành lại vỉa hè cho người đi bộ, nhiều tuyến phố tại Hà Nội vẫn xảy ra tình trạng chiếm dụng không gian chung làm "của riêng", phục vụ cho việc kinh doanh, buôn bán, đỗ xe...
Sỏi túi mật là gì và phòng ngừa bằng cách nào?

Sỏi túi mật là gì và phòng ngừa bằng cách nào?

Sỏi túi mật là những viên sỏi có hình tròn, bầu dục hoặc đa giác hình thành và phát triển trong túi mật hoặc ống mật. Bác sĩ chỉ cách phòng ngừa sỏi túi mật.
Thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

Thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

Phát triển kinh tế tuần hoàn không chỉ là chủ trương của Đảng, Nhà nước mà còn là hướng đi đang được nhiều doanh nghiệp hướng tới.
3 động tác đơn giản ngừa đau lưng cho dân công sở

3 động tác đơn giản ngừa đau lưng cho dân công sở

Ngồi nhiều là một nguyên nhân gây đau lưng mà đại đa số dân công sở mắc phải. Một số động tác kéo giãn giúp tăng tính linh hoạt và ngăn ngừa đau lưng…
Chủ tiệm bánh mì Phượng xin lỗi sau vụ ngộ độc hàng loạt

Chủ tiệm bánh mì Phượng xin lỗi sau vụ ngộ độc hàng loạt

Chủ tiệm bánh mì Phượng nói đây là sơ sót của cơ sở trong quy trình kiểm soát nhập nguyên liệu đầu vào, cũng như chưa đảm bảo chất lượng sản phẩm...
Trung tâm đăng kiểm đìu hiu, mỗi tháng lỗ cả trăm triệu

Trung tâm đăng kiểm đìu hiu, mỗi tháng lỗ cả trăm triệu

Trong vòng 2-3 tháng qua, các trung tâm đăng kiểm hiện nay lại lâm vào cảnh đìu hiu, vắng khách chưa từng thấy.
Thời tiết biển hôm nay 21/9/2023: Cảnh báo có mưa rào và mưa dông trên biển

Thời tiết biển hôm nay 21/9/2023: Cảnh báo có mưa rào và mưa dông trên biển

Dự báo thời tiết biển hôm nay 21/9/2023, ở khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Định có mưa rào rải rác và có nơi có dông.
Thời tiết Hà Nội hôm nay 21/9/2023: Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng

Thời tiết Hà Nội hôm nay 21/9/2023: Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 21/9/2023, khu vực Hà Nội đêm không mưa; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.
Thời tiết hôm nay ngày 21/9/2023: Miền Bắc nắng nóng, miền Nam mưa dông

Thời tiết hôm nay ngày 21/9/2023: Miền Bắc nắng nóng, miền Nam mưa dông

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 21/9/2023: Miền Bắc nắng nóng, có nơi trên 35 độ; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ liên tục có mưa dông về chiều tối.
Hà Nội: Sẽ xử lý trách nhiệm cá nhân vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong

Hà Nội: Sẽ xử lý trách nhiệm cá nhân vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong

Theo Giám đốc Công an Hà Nội, sau khi kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng tại quận Thanh Xuân, sẽ xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan.
EVNHCMC hỗ trợ 100 triệu đồng cho gia đình gặp nạn trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội

EVNHCMC hỗ trợ 100 triệu đồng cho gia đình gặp nạn trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội

Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 100 triệu đồng cho các gia đình gặp nạn trong vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Hà Nội: Xảy ra 2 sự cố cháy tại quận Thanh Xuân trong ngày 20/9

Hà Nội: Xảy ra 2 sự cố cháy tại quận Thanh Xuân trong ngày 20/9

Trong ngày 20/9, trên địa bàn TP. Hà Nội xảy ra 4 sự cố cháy, trong đó quận Thanh Xuân 2 vụ, quận Hà Đông và quận Hoàng Mai mỗi địa phương 1 vụ.
Ông Bùi Xuân Vinh tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Thái Bình

Ông Bùi Xuân Vinh tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Thái Bình

Tại Đại hội LĐLĐ tỉnh Thái Bình lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028, ông Bùi Xuân Vinh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.
Nhịn ăn gián đoạn có tốt cho sức khỏe?

Nhịn ăn gián đoạn có tốt cho sức khỏe?

Nhịn ăn gián đoạn là biện pháp giảm cân phổ biến nhất hiện nay. Tuy nhiên, nhịn ăn gián đoạn như thế nào để tốt cho sức khỏe được nhiều chị em quan tâm.
Quỹ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên chi trả hàng tỷ đồng cho nhiều trường hợp

Quỹ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên chi trả hàng tỷ đồng cho nhiều trường hợp

Năm 2022 và 8 tháng 2023 đã có rất nhiều trường hợp là học sinh, sinh viên mắc các bệnh nan y đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả hàng tỷ đồng.
Kinh nghiệm để hạn chế cháy nổ thiết bị điện trong gia đình

Kinh nghiệm để hạn chế cháy nổ thiết bị điện trong gia đình

Kinh nghiệm hạn chế cháy nổ thiết bị điện trong gia đình vô cùng cấp thiết đối với mỗi người dân và hộ gia đình, nhất là các thiết bị điện sử dụng hàng ngày.
Thêm 2 biển số xe siêu đẹp được người trúng đấu giá nộp đủ tiền

Thêm 2 biển số xe siêu đẹp được người trúng đấu giá nộp đủ tiền

Đã có 3 biển số xe siêu đẹp được người trúng đấu giá nộp đủ tiền trong ngày 20/9. Đó là chủ nhân biển số 99A - 666.66; 43A-799.99 và 15K-188.88.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động