Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 19/09/2020 15:44

23 Chi bộ trực thuộc đảng bộ Điện lực Khánh Hòa hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

10:58 | 29/12/2019
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa, ngày 22/10/2019, Đảng bộ Công ty CP Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) đã có văn bản số 115-HD/ĐBĐLKH hướng dẫn các Chi bộ trực thuộc triển khai tổ chức  đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

Văn bản hướng dẫn các nội dung cụ thể như: các Chi bộ phải làm dự thảo báo cáo chính trị, Bản kiểm điểm cấp ủy/bí thư (đối với các Chi bộ không có cấp ủy) và dự thảo nghị quyết đại hội tiến hành họp hội nghị Đảng viên, các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên để nghiên cứu, góp ý.

Nhận được văn bản hướng dẫn, 23 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ PC KHánh Hòa đã đã tiến hành các bước giới thiệu cấp ủy, bí thư, phó bí thư theo hướng dẫn và theo đúng quy định của điều lệ Đảng. Trên cơ sở đề án nhân sự của các Chi bộ, Ban thường vụ Đảng ủy PC Khánh Hòa cũng đã xem xét cụ thể và có kết luận cho từng trường hợp, từng Chi bộ.

23 chi bo truc thuoc dang bo dien luc khanh hoa hoan thanh dai hoi nhiem ky 2020 2022
Đại hội Chi bộ phòng Vật tư và phòng Đấu thầu trực thuộc Đảng bộ PC Khánh Hòa

Đặc biệt, trong quá trình phê duyệt đề án nhân sự của các Chi bộ, Đảng bộ PC Khánh Hòa cũng không nhận được bất cứ đơn thư khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến tư cách Đảng viên, đến các đồng chí được đề cử vào các chức danh chi ủy, bí thư, phó bí thư. Vì vậy, Đảng ủy PC Khánh Hòa cũng đã chuẩn y chương trình đại hội của các Chi bộ và phân công các đồng chí trong Ban thường vụ tham dự, chỉ đạo tại các đại hội của các Chi bộ trực thuộc.

Chỉ trong thời gian từ ngày 25/11 đến hết ngày 29/12/2019), 23/23 Chị bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ PC Khánh Hòa đã tổ chức thành công đại hội ở các Chi bộ. Các đảng viên tham dự đại hội đã đóng góp các ý kiến bổ sung vào báo cáo chính trị và dự thảo nghị quyết của Chi bộ, các ý kiến góp ý đều mang tính xây dựng Chi bộ vững mạnh để hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới. Trước đó, các Chi bộ đã tổ chức cho cán bộ, Đảng viên nghiên cứu, đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Cho đến nay, không chỉ đã có 23/23 Chi bộ trực thuộc PC Khánh Hòa hoàn thành công tác tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, mà 23/23 Chi bộ đã bầu đúng, đủ Chi ủy và các chức danh bí thư, phó bí thư Chi bộ. Trong đó, có 16/23 chi bộ bầu cấp ủy, bí thư và phó bí thư, 7/23 chi bộ chỉ bầu bí thư Chi bộ. Công tác bầu cử được các chi bộ thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo quy định bầu cử trong Đảng và chịu sự giám sát của đại diện Ban thường vụ Đảng ủy Công ty, với tổng số 55 đồng chí được bầu vào chi ủy, chức danh bí thư và phó bí thư các Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 (trong đó có 10 nữ chi ủy viên, số lượng chi ủy viên mới tham gia lần đầu là 13 đồng chí). Đặc biệt, cả 55 đồng chí được bầu mới đều có trình độ đại học và sau đại học; có 01 đồng chí có trình độ lý luận chính trị cao cấp; 31 đồng chí có trình độ trung cấp và 23 đồng chí có trình độ sơ cấp.

QM-NN