Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 16/05/2021 07:45

Xây dựng nông thôn mới: Sóc Trăng quan tâm tiêu chí điện và chợ nông thôn

15:14 | 16/12/2020
Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Sóc Trăng đã huy động nguồn kinh phí huy động trên 16.625 tỷ đồng (người dân đóng góp hơn 1.387 tỷ đồng). Đặc biệt, hiện hầu hết các xã đều phủ kín lưới điện cũng như cơ sở hạ tầng chợ nông thôn.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hiện tại Sóc Trăng đã có 42/80 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã còn lại đạt từ 12 đến 17 tiêu chí… Với 42 xã nông thôn mới, như vậy số xã được công nhận nông thôn mới tại Sóc Trăng đã tăng 23 xã so với lúc kết thúc giai đoạn 1 vào năm 2015… Hiện đã có 74/80 xã đạt tiêu chí 4 về điện và 63/80 xã được công nhận đạt tiêu chí 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

Có thể nói, kết quả đó thể hiện sự nỗ lực, đóng góp quan trọng của ngành Công Thương. Cùng với đó, việc cấp điện cho các xã có đồng bào dân tộc thiểu số được địa phương chú trọng. Điển hình như thị xã Vĩnh Châu, nơi có hơn 70% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó đồng bào Khmer chiếm đến 53%. Đến nay, các xã, phường có đông đồng bào dân tộc thiểu số ở Vĩnh Châu đều có trường trung học cơ sở và tỷ lệ có điện sử dụng đạt gần như 100%.

4756-cho-soc-trang
Sóc Trăng quan tâm phát triển hạ tầng thương mại, chợ nông thôn

Nhằm góp phần cùng địa phương sớm về đích Chương trình xây dựng nông thôn mới, Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng đã đưa nhiều giải pháp, nỗ lực triển khai nhiều chương trình, phối hợp với các ngành xây dựng kế hoạch và đầu tư phát triển điện theo quy hoạch được duyệt.

Cụ thể chỉ đạo ngành điện rà soát, lập kế hoạch đầu tư phát triển điện trong năm 2020 và thực hiện tốt công tác đầu tư phát triển, cải tạo lưới điện theo quy hoạch được duyệt; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện xóa hộ chưa có điện trên địa bàn tỉnh năm 2020. Hiện tại, trên địa bàn Sóc Trăng toàn bộ hệ thống lưới điện nông thôn đã bàn giao cho ngành điện quản lý để đầu tư phát triển và bán điện đến từng hộ dân…

Về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, theo Sở Công Thương, đến nay trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có 92 chợ nông thôn, trong đó có 01 chợ hạng II; 52 chợ hạng III và 39 chợ tạm. Việc đẩy nhanh tiến độ hạ tầng thương mại nông thôn đã được ngành Công Thương thúc đẩy các đơn vị, địa phương cùng tham gia.

Hạ tầng, hệ thống chợ được quan tâm đầu tư đã giúp hoạt động mua bán tại chợ trên địa bàn ngày càng phát triển. Số lượng cơ sở cá thể kinh doanh thương mại và các hoạt động dịch vụ ngày càng tang qui mô cả về số lượng và phạm vi hoạt động tại các chợ nông thôn.

Có thể khẳng định, phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới tại Sóc Trăng thực sự phát huy hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng khắp đến các thành phần xã hội và địa phương, được đông đảo các tổ chức và nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số hưởng ứng tham gia, góp phần xây dựng nông thôn phát triển, nâng cao đời sống người dân và góp phần giữ vững bản sắc văn hóa…

Minh Thư