Xây dựng chuyên đề Quy hoạch Yên Bái giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050: Nghiêm túc, khẩn trương xây dựng 5 chuyên đề tích hợp vào Quy hoạch

UBND tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm và chủ trì xây dựng 5 chuyên đề tích hợp vào Quy hoạch Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Thương mại dịch vụ: Động lực cho kinh tế Yên Bái phát triển

Nhiều điểm mới trong chuyên đề tích hợp

Quy hoạch Yên Bái giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần giúp tỉnh Yên Bái thực hiện tốt các nhiệm vụ để phát triển kinh tế - xã hội, mở ra không gian mới để hỗ trợ thêm cho địa phương có thêm nguồn lực để phát triển. Đồng thời làm tốt vấn đề an sinh - xã hội, chăm lo cho đời sống người dân…

Xây dựng chuyên đề tích hợp Quy hoạch Yên Bái giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050

Phát triển bền vững kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái

Do vậy, UBND tỉnh Yên Bái đã đặc biệt quan tâm và chủ trì xây dựng 5 chuyên đề tích hợp vào Quy hoạch. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã nhiều lần tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo 5 chuyên đề tích hợp vào Quy hoạch.

Thông tin đưa ra tại buổi làm việc giữa UBND tỉnh Yên Bái với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tư vấn đánh giá nhằm cho ý kiến vào 5 chuyên đề tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Yên Bái tổ chức gần đây nhất cho thấy, mục tiêu lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa các nội dung liên quan của quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng. Đây cũng là cơ sở để thực hiện các khâu đột phá phát triển có tính chiến lược. Nhiệm vụ lập quy hoạch cũng là công cụ pháp lý quan trọng giúp tỉnh Yên Bái hoạch định, kiến tạo động lực, không gian phát triển, đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa các cấp quy hoạch, hướng tới phát triển bền vững trên ba trụ cột kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển bền vững.

Trình bày Báo cáo tóm tắt các nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái Nguyễn Minh Toàn cho biết, trong quá trình xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái đã bám sát các quy định của Luật quy hoạch. Nội dung Báo cáo nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh gồm các phần: Sự cần thiết và căn cứ lập quy hoạch; Nội dung quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; các nội dung tích hợp của tỉnh Yên Bái; Hồ sơ sản phẩm; …

Việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của pháp luật đối với công tác quy hoạch, đồng thời phát huy hiệu quả các lợi thế của tỉnh Yên Bái, làm căn cứ khoa học và thực tiễn cho việc tổ chức không gian lãnh thổ và xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của cả nước. Đồng thời, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội để xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Việc đánh giá thực trạng các số liệu được lấy từ khảo sát thực tế tại các đơn vị, địa phương, các báo cáo, số liệu của tỉnh. Về nội dung cơ bản bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và các văn bản quy định của Trung ương, của tỉnh phù hợp với các quy hoạch chuyên đề một số lĩnh vực…

Tiếp tục tiếp thu và chỉnh sửa

Bên cạnh việc đánh giá cao các điểm mới của quy hoạch, các đại biểu cho rằng chuyên đề còn nhiều điểm chưa logic; phần phương hướng, giải pháp còn chung chung; các nội dung còn nhiều điểm chưa thống nhất cần cập nhật và điều chỉnh lại; cần bổ sung thêm về mục tiêu phát triển và định hướng cụ thể cho từng giai đoạn để đảm bảo phù hợp và thống nhất; về nguồn lực cần đánh giá rõ hơn các giải pháp triển khai thực hiện; bên cạnh đó cần làm rõ về nhu cầu sử dụng đất di tích, danh lam thắng cảnh liên quan đến chuyên đề quy hoạch sử dụng đất; rà soát sửa lại văn phong, từ ngữ cho phù hợp, khoa hoạch và chính xác…

Đối với chuyên đề thực trạng và phương án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 các đại biểu nhất trí với với bố cục của chuyên đề. Tuy nhiên đánh giá chung tổng thể chuyên đề còn dài, dàn trải và thiếu số liệu, cần cập nhật lại số liệu về thực trạng nguồn nhân lực và số liệu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…; chưa đánh giá được chất lượng nguồn nhân lực; phần dự báo về phát triển chưa có số liệu xác định rõ nhu cầu nguồn nhân lực gắn với đào tạo nguồn nhân lực; phát triển mục tiêu phát triển chưa rõ còn chung chung; phải có giải pháp quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực cho từng địa phương, từng ngành, từng lĩnh vực; bổ sung thêm phần định hướng… Bên cạnh đó, phải xác định rõ được nguồn lực đầu tư và giải pháp triển khai thực hiện; cần bổ sung về cơ chế chính sách riêng đối với các đối tượng thu hút; phần tổ chức thực hiện cần xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các địa phương…

Về chuyên đề thực trạng và phương án phát triển cơ sở hạ tầng mạng lưới y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung chuyên đề, đồng thời đề nghị cần tách riêng phần giải pháp đối với cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; cần phân tích, đánh giá rõ về hệ thống y tế ngoài công lập; về giải pháp nâng cao năng lực y tế dự phòng; giải pháp về chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế…

Đối với chuyên đề thực trạng và phương án bố trí không gian và phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn; phát triển nhà ở, phát triển đô thị tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, các đại biểu đề nghị cần xem xét bổ sung, cập nhật thêm một số xã vào quy hoạch đô thị trong giai đoạn tới; về quy hoạch sử dụng đất cần cập nhật số liệu đồng bộ với các chuyên đề quy hoạch khác; nghiên cứu bổ sung về đánh giá thực trạng của thị xã Nghĩa Lộ; bổ sung thêm một số tuyến đường quốc lộ; cập nhật lại hạ tầng các khu công nghiệp; điều chỉnh lại số liệu trong các bảng biểu và phụ lục…

Về chuyên đề thực trạng và phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng nên bám theo Luật và các văn bản hướng dẫn về xây dựng; cần đưa ra những định hướng chính và cụ thể; đồng thời bổ sung điều chỉnh về định hướng phát triển của từng vùng và từng địa phương; về tầm nhìn cần đưa ra được phương án theo từng giai đoạn cụ thể đến năm 2050; rà soát, cập nhật lại diện tích đất quốc phòng; xác định lại các tiểu vùng; đề nghị bổ sung hệ thống bản đồ; bên cạnh đó, cần làm việc trao đổi để bổ sung các số liệu theo các chuyên đề quy hoạch của các lĩnh vực đảm bảo đồng bộ…

Với những góp ý đó, các đơn vị tư vấn đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của các sở, ngành và địa phương, đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục trao đổi, xem xét, tính toán để điều chỉnh, bổ sung, cập nhật số liệu và hoàn thiện các chuyên đề đảm bảo chất lượng, đủ điều kiện tích hợp vào quy hoạch tỉnh.

Hoàng Phương
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Tin mới nhất

Điện Biên: Tăng cường quảng bá, kích cầu tiêu thụ nông sản

Điện Biên: Tăng cường quảng bá, kích cầu tiêu thụ nông sản

Để tìm kiếm thị trường bền vững cho nông sản, tỉnh Điện Biên đã tích cực thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh.
Những tín hiệu tích cực cho ngành dâu tằm tơ Việt Nam

Những tín hiệu tích cực cho ngành dâu tằm tơ Việt Nam

Thời gian qua, diện tích trồng dâu nuôi tằm của Lâm Đồng nói riêng, trong cả nước nói chung ngày càng tăng, là tín hiệu tích cực cho ngành dâu tằm tơ Việt Nam.
Đà Nẵng tính chuyện làm kinh tế đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi

Đà Nẵng tính chuyện làm kinh tế đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi

Từ quý I/2024 – 2028, Đà Nẵng thí điểm tổ chức dịch vụ phục vụ du lịch về đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi, tạo điểm đến mới cho du khách, thúc đẩy kinh tế đêm.
Thanh Hóa: Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông

Thanh Hóa: Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông

UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông và các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn.
Bắc Kạn: Xây dựng hệ sinh thái du lịch kích cầu tiêu thụ hàng hoá

Bắc Kạn: Xây dựng hệ sinh thái du lịch kích cầu tiêu thụ hàng hoá

Với tiềm năng sẵn có, Bắc Kạn có điều kiện thuận lợi phát triển du lịch sinh thái, từ đó kích cầu giao thương, tiêu thụ hàng hoá.

Tin cùng chuyên mục

Thừa Thiên Huế: 27 sản phẩm được bình chọn sản phẩm công nghiệp tiêu biểu miền Trung – Tây Nguyên

Thừa Thiên Huế: 27 sản phẩm được bình chọn sản phẩm công nghiệp tiêu biểu miền Trung – Tây Nguyên

Tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt danh sách 27 sản phẩm, bộ sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu miền Trung - Tây Nguyên.
Bắc Ninh: Tháp Thần Nông được VietKings trao tặng Kỷ lục Việt Nam

Bắc Ninh: Tháp Thần Nông được VietKings trao tặng Kỷ lục Việt Nam

Tháp Thần Nông (Bắc Ninh) hình hạt lúa ghép từ 1.012 chiếc cối đá vừa được VietKings trao tặng Kỷ lục Việt Nam.
Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ, bán sản phẩm trên sàn thương mại điện tử nhận giải Sáng tạo kỹ thuật

Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ, bán sản phẩm trên sàn thương mại điện tử nhận giải Sáng tạo kỹ thuật

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức lễ tổng kết và trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ XIII, năm 2023.
Xây dựng đô thị thông minh phải bắt nguồn từ việc quy hoạch đô thị

Xây dựng đô thị thông minh phải bắt nguồn từ việc quy hoạch đô thị

Xây dựng đô thị thông minh phải bắt nguồn từ việc quy hoạch đô thị, từ đó xây dựng quản lý đô thị thông minh, tiếp đến cung cấp các dịch vụ tiện ích thông minh.
Hà Nội nhận Giải thưởng Thành phố hấp dẫn Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo

Hà Nội nhận Giải thưởng Thành phố hấp dẫn Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo

Sáng ngày 30/11, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức lễ vinh danh và trao Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2023 lần thứ IV.
Quảng Ninh: Khai mạc Hội chợ Thương mại và Du lịch quốc tế Việt - Trung lần thứ 15

Quảng Ninh: Khai mạc Hội chợ Thương mại và Du lịch quốc tế Việt - Trung lần thứ 15

Ngày 30/11, Hội chợ Thương mại, Du lịch Quốc tế Việt - Trung lần thứ 15 năm 2023 chính thức khai mạc tại TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Nông dân chong đèn "nuôi" hoa Tết

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nông dân chong đèn "nuôi" hoa Tết

Khắp các vườn hoa của người dân phường Kim Dinh (TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), đêm cũng như ngày, người trồng đang chong đèn thức cùng hoa Tết.
TP. Hồ Chí Minh: Đầu tư các trung tâm logistics đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng

TP. Hồ Chí Minh: Đầu tư các trung tâm logistics đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng

TP. Hồ Chí Minh tăng cường các dự án đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng logistics trên địa bàn để đón đầu làn sóng dịch chuyển các chuỗi cung ứng.
Quảng Ninh: Tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút FDI

Quảng Ninh: Tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút FDI

Quảng Ninh vẫn là tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3,11 tỷ USD, chiếm gần 10,8% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 42,3% cùng kỳ.
Hà Nội có vai trò dẫn dắt phát triển thành phố thông minh, bền vững

Hà Nội có vai trò dẫn dắt phát triển thành phố thông minh, bền vững

Sáng 29/11, Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam-châu Á 2023 đã khai mạc với chủ đề: “Khai thác dữ liệu - xây dựng thành phố thông minh phát triển bền vững".
Hà Nội xây dựng và nâng tầm sản phẩm du lịch golf

Hà Nội xây dựng và nâng tầm sản phẩm du lịch golf

Được nhận giải thưởng “Điểm đến thành phố golf tốt nhất thế giới năm 2023”, Hà Nội là điểm đến du lịch độc đáo, hấp dẫn, đặc sắc, an toàn và chất lượng.
Thừa Thiên Huế: Nghiên cứu xây dựng cơ sở sửa chữa, thực hành máy bay

Thừa Thiên Huế: Nghiên cứu xây dựng cơ sở sửa chữa, thực hành máy bay

Tỉnh Thừa Thiên Huế có buổi làm việc với các đơn vị liên quan về việc nghiên cứu xây dựng cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, kết hợp thực hành đào tạo máy bay.
Quảng Ninh: 9 năm liền tăng trưởng trên 2 con số

Quảng Ninh: 9 năm liền tăng trưởng trên 2 con số

Trong 9 năm (từ 2015 - 2023), tỉnh Quảng Ninh giữ vững đà tăng trưởng trên 2 con số; tổng GRDP ước đạt 11,03%.
Lý do UBND TP.Hà Nội đề xuất không sáp nhập quận Hoàn Kiếm?

Lý do UBND TP.Hà Nội đề xuất không sáp nhập quận Hoàn Kiếm?

Quận Hoàn Kiếm thuộc diện sáp nhập vì không đủ tiêu chí về diện tích, nhưng UBND TP. Hà Nội nêu 8 lý do không nên sáp nhập quận này.
Thanh Hóa: Ứng phó với hạn hán trong mùa khô để phục vụ sản xuất

Thanh Hóa: Ứng phó với hạn hán trong mùa khô để phục vụ sản xuất

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc ứng phó với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô.
200 gian hàng sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn của 21 tỉnh quy tụ tại hội chợ khu vực Đông Bắc

200 gian hàng sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn của 21 tỉnh quy tụ tại hội chợ khu vực Đông Bắc

Hội chợ khu vực Đông Bắc được tổ chức tại tỉnh Bắc Kạn, diễn ra từ ngày 24 – 30/11 với sự tham gia 200 gian hàng đến từ 21 địa phương.
Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh kết nối tàu hàng container qua cảng Chân Mây

Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh kết nối tàu hàng container qua cảng Chân Mây

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức hội nghị kết nối hãng tàu, doanh nghiệp có hàng container qua cảng Chân Mây.
Đồng Nai đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ cho nông sản

Đồng Nai đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ cho nông sản

Từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh Đồng Nai đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại để hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh.
Chính phủ Canada giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ Trà Vinh nâng cao năng lực cạnh tranh

Chính phủ Canada giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ Trà Vinh nâng cao năng lực cạnh tranh

Trong 9 năm, Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) đã tài trợ 11 triệu đô la Canada cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Trà Vinh.
Hải Phòng và Quảng Ninh dẫn đầu thu hút đầu tư nước ngoài

Hải Phòng và Quảng Ninh dẫn đầu thu hút đầu tư nước ngoài

Hải Phòng, Quảng Ninh đang là 2 địa phương dẫn đầu trong bảng xếp hạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động