Xây dựng chuyên đề Quy hoạch Yên Bái giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050: Nghiêm túc, khẩn trương xây dựng 5 chuyên đề tích hợp vào Quy hoạch

UBND tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm và chủ trì xây dựng 5 chuyên đề tích hợp vào Quy hoạch Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Thương mại dịch vụ: Động lực cho kinh tế Yên Bái phát triển

Nhiều điểm mới trong chuyên đề tích hợp

Quy hoạch Yên Bái giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần giúp tỉnh Yên Bái thực hiện tốt các nhiệm vụ để phát triển kinh tế - xã hội, mở ra không gian mới để hỗ trợ thêm cho địa phương có thêm nguồn lực để phát triển. Đồng thời làm tốt vấn đề an sinh - xã hội, chăm lo cho đời sống người dân…

Xây dựng chuyên đề tích hợp Quy hoạch Yên Bái giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050

Phát triển bền vững kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái

Do vậy, UBND tỉnh Yên Bái đã đặc biệt quan tâm và chủ trì xây dựng 5 chuyên đề tích hợp vào Quy hoạch. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã nhiều lần tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo 5 chuyên đề tích hợp vào Quy hoạch.

Thông tin đưa ra tại buổi làm việc giữa UBND tỉnh Yên Bái với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tư vấn đánh giá nhằm cho ý kiến vào 5 chuyên đề tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Yên Bái tổ chức gần đây nhất cho thấy, mục tiêu lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa các nội dung liên quan của quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng. Đây cũng là cơ sở để thực hiện các khâu đột phá phát triển có tính chiến lược. Nhiệm vụ lập quy hoạch cũng là công cụ pháp lý quan trọng giúp tỉnh Yên Bái hoạch định, kiến tạo động lực, không gian phát triển, đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa các cấp quy hoạch, hướng tới phát triển bền vững trên ba trụ cột kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển bền vững.

Trình bày Báo cáo tóm tắt các nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái Nguyễn Minh Toàn cho biết, trong quá trình xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái đã bám sát các quy định của Luật quy hoạch. Nội dung Báo cáo nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh gồm các phần: Sự cần thiết và căn cứ lập quy hoạch; Nội dung quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; các nội dung tích hợp của tỉnh Yên Bái; Hồ sơ sản phẩm; …

Việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của pháp luật đối với công tác quy hoạch, đồng thời phát huy hiệu quả các lợi thế của tỉnh Yên Bái, làm căn cứ khoa học và thực tiễn cho việc tổ chức không gian lãnh thổ và xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của cả nước. Đồng thời, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội để xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Việc đánh giá thực trạng các số liệu được lấy từ khảo sát thực tế tại các đơn vị, địa phương, các báo cáo, số liệu của tỉnh. Về nội dung cơ bản bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và các văn bản quy định của Trung ương, của tỉnh phù hợp với các quy hoạch chuyên đề một số lĩnh vực…

Tiếp tục tiếp thu và chỉnh sửa

Bên cạnh việc đánh giá cao các điểm mới của quy hoạch, các đại biểu cho rằng chuyên đề còn nhiều điểm chưa logic; phần phương hướng, giải pháp còn chung chung; các nội dung còn nhiều điểm chưa thống nhất cần cập nhật và điều chỉnh lại; cần bổ sung thêm về mục tiêu phát triển và định hướng cụ thể cho từng giai đoạn để đảm bảo phù hợp và thống nhất; về nguồn lực cần đánh giá rõ hơn các giải pháp triển khai thực hiện; bên cạnh đó cần làm rõ về nhu cầu sử dụng đất di tích, danh lam thắng cảnh liên quan đến chuyên đề quy hoạch sử dụng đất; rà soát sửa lại văn phong, từ ngữ cho phù hợp, khoa hoạch và chính xác…

Đối với chuyên đề thực trạng và phương án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 các đại biểu nhất trí với với bố cục của chuyên đề. Tuy nhiên đánh giá chung tổng thể chuyên đề còn dài, dàn trải và thiếu số liệu, cần cập nhật lại số liệu về thực trạng nguồn nhân lực và số liệu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…; chưa đánh giá được chất lượng nguồn nhân lực; phần dự báo về phát triển chưa có số liệu xác định rõ nhu cầu nguồn nhân lực gắn với đào tạo nguồn nhân lực; phát triển mục tiêu phát triển chưa rõ còn chung chung; phải có giải pháp quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực cho từng địa phương, từng ngành, từng lĩnh vực; bổ sung thêm phần định hướng… Bên cạnh đó, phải xác định rõ được nguồn lực đầu tư và giải pháp triển khai thực hiện; cần bổ sung về cơ chế chính sách riêng đối với các đối tượng thu hút; phần tổ chức thực hiện cần xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các địa phương…

Về chuyên đề thực trạng và phương án phát triển cơ sở hạ tầng mạng lưới y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung chuyên đề, đồng thời đề nghị cần tách riêng phần giải pháp đối với cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; cần phân tích, đánh giá rõ về hệ thống y tế ngoài công lập; về giải pháp nâng cao năng lực y tế dự phòng; giải pháp về chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế…

Đối với chuyên đề thực trạng và phương án bố trí không gian và phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn; phát triển nhà ở, phát triển đô thị tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, các đại biểu đề nghị cần xem xét bổ sung, cập nhật thêm một số xã vào quy hoạch đô thị trong giai đoạn tới; về quy hoạch sử dụng đất cần cập nhật số liệu đồng bộ với các chuyên đề quy hoạch khác; nghiên cứu bổ sung về đánh giá thực trạng của thị xã Nghĩa Lộ; bổ sung thêm một số tuyến đường quốc lộ; cập nhật lại hạ tầng các khu công nghiệp; điều chỉnh lại số liệu trong các bảng biểu và phụ lục…

Về chuyên đề thực trạng và phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng nên bám theo Luật và các văn bản hướng dẫn về xây dựng; cần đưa ra những định hướng chính và cụ thể; đồng thời bổ sung điều chỉnh về định hướng phát triển của từng vùng và từng địa phương; về tầm nhìn cần đưa ra được phương án theo từng giai đoạn cụ thể đến năm 2050; rà soát, cập nhật lại diện tích đất quốc phòng; xác định lại các tiểu vùng; đề nghị bổ sung hệ thống bản đồ; bên cạnh đó, cần làm việc trao đổi để bổ sung các số liệu theo các chuyên đề quy hoạch của các lĩnh vực đảm bảo đồng bộ…

Với những góp ý đó, các đơn vị tư vấn đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của các sở, ngành và địa phương, đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục trao đổi, xem xét, tính toán để điều chỉnh, bổ sung, cập nhật số liệu và hoàn thiện các chuyên đề đảm bảo chất lượng, đủ điều kiện tích hợp vào quy hoạch tỉnh.

Hoàng Phương
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Tin mới nhất

Thanh Hóa: Nghị quyết của Đảng giúp hơn 800 hộ nghèo sinh sống trên sông được “đổi đời”

Thanh Hóa: Nghị quyết của Đảng giúp hơn 800 hộ nghèo sinh sống trên sông được “đổi đời”

Từ một nghị quyết của Đảng, tại Thanh Hóa đã có 812 hộ nghèo sinh sống trên sông được hỗ trợ đất, xây nhà ở ổn định, được “đổi đời” lên bờ.
Quảng Trị: 230 tỷ đồng đầu tư xây dựng đường tránh TP. Đông Hà

Quảng Trị: 230 tỷ đồng đầu tư xây dựng đường tránh TP. Đông Hà

Ngày 16/8, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đề xuất Chính phủ bố trí vốn xây dựng đường tránh TP. Đông Hà.
Hà Nội: Kết nối doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh với các ngân hàng thương mại

Hà Nội: Kết nối doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh với các ngân hàng thương mại

Chiều 15/8, diễn ra Hội nghị Kết nối doanh nghiệp sản xuất kinh doanh với các ngân hàng thương mại, quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội năm 2022.
Phát triển cụm công nghiệp tại Hà Nội: Khắc phục tồn tại, hạn chế

Phát triển cụm công nghiệp tại Hà Nội: Khắc phục tồn tại, hạn chế

Phát triển các cụm công nghiệp được coi là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy sản xuất công nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội.
Mời gọi doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư vào TP. Đà Nẵng

Mời gọi doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư vào TP. Đà Nẵng

Những năm qua, đầu tư của kiều bào vào TP. Đà Nẵng có xu hướng tăng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tin cùng chuyên mục

Bình Dương: Đảm bảo cấp điện cho sản xuất cho các khu công nghiệp

Bình Dương: Đảm bảo cấp điện cho sản xuất cho các khu công nghiệp

Nhằm đảm bảo cấp điện phục vụ sản xuất cho các khu công nghiệp, ngành Điện lực Bình Dương tập trung đầu tư hạ tầng lưới điện, để cấp điện an toàn, tin cậy.
Thừa Thiên Huế hướng đến thành phố giao thông xanh bằng tàu điện

Thừa Thiên Huế hướng đến thành phố giao thông xanh bằng tàu điện

Lãnh đạo Thừa Thiên Huế đã làm việc với tập đoàn KRRI về nghiên cứu tiền khả thi dự án giao thông xanh bằng tàu điện, mô hình giao thông hiện đại, tiên tiến.
TP. Hồ Chí Minh phát động Giải thưởng Sáng tạo lần thứ 3 năm 2023

TP. Hồ Chí Minh phát động Giải thưởng Sáng tạo lần thứ 3 năm 2023

Giải thưởng Sáng tạo nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân có các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm sáng tạo đóng góp cho sự phát triển TP. Hồ Chí Minh.
Yên Bái: Giá trị sản xuất công nghiệp 7 tháng đạt gần 12.000 tỷ đồng

Yên Bái: Giá trị sản xuất công nghiệp 7 tháng đạt gần 12.000 tỷ đồng

Tính đến hết tháng 7/2022, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh Yên Bái đạt gần 12.000 tỷ đồng, tăng 10,98% so với cùng kỳ năm 2021.
Công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn dắt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Bình Dương

Công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn dắt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Bình Dương

Trong 7 tháng năm 2022, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,4%, tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Dương.
Công ty CP Tân Hoàng Khang phải hỗ trợ toàn bộ kinh phí khắc phục sự cố ở "thủ phủ" khoáng sản Quỳ Hợp

Công ty CP Tân Hoàng Khang phải hỗ trợ toàn bộ kinh phí khắc phục sự cố ở "thủ phủ" khoáng sản Quỳ Hợp

Đó là kết luận của Chủ tịch tỉnh Nghệ An đối với Công ty CP Tân Hoàng Khang trong việc khắc phục sự cố do ảnh hưởng của việc nứt nẻ, sụt lún đất tại Châu Hồng.
Hà Nội: Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu hàng hóa tiếp tục phục hồi tích cực trong tháng 7/2022

Hà Nội: Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu hàng hóa tiếp tục phục hồi tích cực trong tháng 7/2022

Sản xuất công nghiệp phục hồi tích cực, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tiếp tục khởi sắc là những kết quả mà thành phố Hà Nội đạt được trong tháng 7/2022.
TP. Cần Thơ cần phát huy vai trò trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

TP. Cần Thơ cần phát huy vai trò trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

TP. Cần Thơ cần khơi thông mọi nguồn lực để trở thành cơ sở phát huy vai trò trung tâm động lực phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Thừa Thiên Huế: Vì sao chậm tiến độ di dời cột điện cao thế đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thừa Thiên Huế: Vì sao chậm tiến độ di dời cột điện cao thế đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Dự kiến đến 30/9/2022, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn thông xe kỹ thuật. Tuy nhiên, hiện dự án di dời đường điện cao thế đoạn qua Thừa Thiên Huế chưa thực hiện.
Thanh Hóa: Quyết tâm giải ngân hết 11.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

Thanh Hóa: Quyết tâm giải ngân hết 11.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

Tỉnh Thanh Hóa đã giải ngân được hơn 5.485 tỷ đồng vốn đầu tư công. Hết năm 2022, Thanh Hóa quyết tâm giải ngân hết 11.000 tỷ đồng vốn được giao.
Lần đầu tiên Hà Tĩnh tổ chức chợ đêm thí điểm gắn với tuyến phố đi bộ

Lần đầu tiên Hà Tĩnh tổ chức chợ đêm thí điểm gắn với tuyến phố đi bộ

Trục đường Nguyễn Huy Oánh, gần Quảng trường công viên TP. Hà Tĩnh sẽ là nơi tổ chức phiên chợ đêm thí điểm gắn với tuyến phố đi bộ đầu tiên tại tỉnh này.
Tăng cường phối hợp công tác đảm bảo an toàn cung cấp điện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Tăng cường phối hợp công tác đảm bảo an toàn cung cấp điện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Việc thực hiện Quy chế phối hợp hợp giữa đơn vị đã góp phần bảo đảm an toàn cung cấp điện, an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
Bốn ngành công nghiệp trọng yếu của TP. Hồ Chí Minh tăng hơn 12%

Bốn ngành công nghiệp trọng yếu của TP. Hồ Chí Minh tăng hơn 12%

Chỉ số sản xuất công nghiệp TP. Hồ Chí Minh lấy lại đà tăng trưởng mạnh 7 tháng đầu năm, trong đó 4 ngành công nghiệp trọng yếu tăng hơn 12% so với cùng kỳ.
Hà Nội: Mỗi làng nghề cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Hà Nội: Mỗi làng nghề cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Các làng nghề Hà Nội có đóng góp không nhỏ vào tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Tuy nhiên, kèm theo đó là sức ép đối với vấn đề môi trường.
Phát động Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2022

Phát động Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2022

Sáng 3/8, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội tổ chức phát động Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2022.
Thái Nguyên: Thêm 11 dự án được cấp phép đầu tư vào các khu công nghiệp

Thái Nguyên: Thêm 11 dự án được cấp phép đầu tư vào các khu công nghiệp

Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã có 11 dự án được cấp phép đầu tư mới vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Tỉnh Quảng Trị: Những nội dung nào hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022?

Tỉnh Quảng Trị: Những nội dung nào hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022?

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 nhằm tạo môi trường đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp.
TP. Hồ Chí Minh cần “tăng tốc” giải ngân vốn đầu tư công thúc đẩy tăng trưởng

TP. Hồ Chí Minh cần “tăng tốc” giải ngân vốn đầu tư công thúc đẩy tăng trưởng

Đến cuối tháng 7, TP. Hồ Chí Minh mới giải ngân vốn đầu tư công đạt 25%, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phồ cần “tăng tốc” giải ngân vốn đầu tư công.
Thanh Hóa: Rà soát toàn bộ dự án chậm tiến độ trước 30/9 làm căn cứ thu hồi đất

Thanh Hóa: Rà soát toàn bộ dự án chậm tiến độ trước 30/9 làm căn cứ thu hồi đất

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa thành lập Tổ công tác rà soát tổng thể tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, hoàn tất trước ngày 30/9 làm căn cứ thu hồi đất.
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Tiền Giang tăng gần 29%

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Tiền Giang tăng gần 29%

Trong 7 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Tiền Giang đạt 2,53 tỷ USD, tăng 28,7% so cùng kỳ và đạt 75,8% so với kế hoạch năm 2022.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động