Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 06/07/2020 23:39
mu cang chai mat mua son tra

Mù Cang Chải mất mùa sơn tra

Hiện toàn huyện Mù Cang Chải có khoảng 4.500 héc-ta sơn tra, bình quân cho sản lượng 4.500 đến 5.000 tấn quả tươi. Năm nay sơn tra mất mùa, ước sản lượng giảm chỉ còn ...
1 2