Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 19/01/2021 02:13

WTO thông báo thực thi đầy đủ Hiệp định thuận lợi hóa thương mại trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

18:25 | 15/02/2020
Sau phiên họp ngày 11/2 của Ủy ban thuận lợi hóa thương mại WTO, các thành viên đã nhấn mạnh sự cần thiết của minh bạch hóa trong các thủ tục thương mại và nhanh chóng thông qua việc thực thi Hiệp định Thuận lợi hóa Thương mại (TFA) trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang lây lan nhanh chóng. WTO đã xem xét 43 thông báo mới nhận được kể từ cuộc họp Ủy ban Thuận lợi hóa thương mại vào tháng 10 năm 2019.

Canada, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Liên bang Nga và Mỹ đã nhắc nhở các thành viên về việc cung cấp cho WTO thời gian thực hiện, thủ tục thương mại, đầu mối quốc gia và các chi tiết khác được yêu cầu theo Hiệp định TFA. Hạn chót ngày 22/2 đối với các nước kém phát triển (LDCs) để thông báo thời hạn chính xác phải thực hiện một số điều khoản TFA nhất định đã yêu cầu trong giai đoạn chuyển tiếp.

Theo TFA, để đẩy nhanh việc di chuyển, giải phóng và thông quan hàng hóa qua biên giới, các nước đang phát triển và kém phát triển có thể tự chỉ định những điều khoản sẽ thực hiện ngay lập tức (Loại A), sau giai đoạn chuyển tiếp (Loại B) hoặc sau khi nhận hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ xây dựng năng lực (Loại C). Các nước được yêu cầu thông báo các lựa chọn này trong các khung thời gian quy định. Các quốc gia phát triển được yêu cầu thực hiện tất cả các điều khoản của TFA kể từ khi hiệp định bắt đầu có hiệu lực vào ngày 22/2/2017. Trong số 29 nước kém phát triển được yêu cầu nộp thông báo Loại B vào ngày 22/2, WTO đã nhận được thông báo của 9 nước theo báo cáo của Ban Thư ký WTO. Thời hạn để các nước đang phát triển đưa ra thông báo tương tự đã có từ hai năm trước.

wto thong bao thuc thi day du hiep dinh thuan loi hoa thuong mai trong boi canh dich benh covid 19

Theo một nghiên cứu năm 2015 được thực hiện bởi các nhà kinh tế của WTO, việc thực hiện đầy đủ Hiệp định TFA được dự báo sẽ cắt giảm chi phí thương mại của các thành viên trung bình khoảng 14,3%. TFA cũng có khả năng giảm thời gian nhập khẩu hàng hóa xuống còn hơn một ngày rưỡi và xuất khẩu hàng hóa trong gần hai ngày, tương ứng giảm 47% và 91% so với mức trung bình hiện tại. Ban thư ký WTO cũng báo cáo rằng 91% thành viên tương đương 149 thành viên WTO, đã phê chuẩn TFA khoảng ba năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực vào ngày 22/2/2017 khi WTO vượt qua ngưỡng cần thiết với 110 phê chuẩn thành viên. Guinea, Burundi và Cabo Verde là những thành viên mới nhất phê chuẩn TFA kể từ cuộc họp Ủy ban Thuận lợi hóa thương mại mới nhất.

Tính đến ngày 11/2, tỷ lệ hiện tại của các cam kết được thực hiện theo TFA là 64,7%. Tính theo mức độ phát triển, điều này tương đương với tỷ lệ thực hiện 100% của các thành viên phát triển, 63,9% các thành viên đang phát triển và 29,6% các thành viên kém phát triển. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát, Trung Quốc đã kêu gọi các thành viên WTO tránh áp đặt các hạn chế thương mại không cần thiết vì điều đó sẽ tác động đến không chỉ nền kinh tế Trung Quốc mà cả nền kinh tế thế giới. Do đó, cần thiết có sự hợp tác của tất cả các thành viên WTO để giải quyết thách thức toàn cầu này. Ủy ban Thuận lợi hóa Thương mại sẽ họp phiên tiếp theo vào ngày 19-20/5.

Minh Việt