Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 29/02/2020 04:41
Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác thực tiễn

20:06 | 19/12/2018
Ngày 19/12/2018, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu chương trình bồi dưỡng các chuyên đề giáo dục lý luận chính trị; triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016  của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại hai điểm cầu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
van dung tu tuong ho chi minh vao cong tac thuc tien
Báo cáo viên trình bày về chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh tại điểm cầu Hà Nội

Hội nghị được tổ chức nhằm cung cấp, truyền tải những nội dung cơ bản về nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, tại hội nghị, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống của nhân dân” theo Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW ngày 20/11/2018 của Ban Tuyên giáo T.Ư.

Trên cơ sở đó, giúp các đảng viên, cán bộ chủ chốt và toàn thể người lao động trong toàn Tổng công ty vận dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh, hiểu rõ được đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội, truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới.

van dung tu tuong ho chi minh vao cong tac thuc tien
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Trần Thị Hoàng Mai tổng kết hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng công ty, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty khẳng định, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân có vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Trong khoảng thời gian 1 ngày, Hội nghị đã được nghe PGS, TS. Phạm Hồng Chương, nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) trình bày các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng con người; về Đảng và xây dựng Đảng...

Bên cạnh đó các đại biểu tham dự hội nghị là bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty còn được nghe chuyên đề giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới.

Tổng kết hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty Trần Thị Hoàng Mai đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị là bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc trên cơ sở các nội dung được tiếp nhận tại hội nghị cần khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2019 tại đơn vị, công việc này cần xong trước ngày 20/1/2019. Triển khai việc học tập các nội dung của hội nghị tới toàn thể các đảng viên, cán bộ công nhân viên đơn vị. Xác định rõ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu đơn vị để tháo gỡ khó khăn, đưa đơn vị phát triển.

“Đảng ủy Tổng công ty sẽ xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 tại các đơn vị”, Phó Bí thư Trần Thị Hoàng Mai cho biết.

Lãnh đạo Đảng ủy Tổng công ty cũng yêu cầu các đảng viên nắm vững nội dung cơ bản; kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị mình để hiểu đầy đủ hơn nội dung được truyền tải trong hội nghị, làm cơ sở để việc triển khai học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, chuyên đề 2019 đến từng chi bộ.

Quang Lộc