Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 27/01/2020 06:36

Vận dụng linh hoạt chính sách

13:00 | 02/10/2019
Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật được Chính phủ, Bộ Công Thương ban hành nhằm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM), Sở Công Thương các địa phương đã linh hoạt vận dụng, tạo nên những kết quả tích cực và thay đổi đáng kể diện mạo khu vực nông thôn sau 10 năm triển khai chương trình.

Sở Công Thương Hà Tĩnh: Ưu tiên đầu tư hạ tầng thương mại

Từ năm 2010 - 2018, Hà Tĩnh đã huy động 1.137 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, hợp tác xã cho đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Dù vậy, việc hoàn thiện theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM của tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn. Những xã chưa đạt chuẩn tiêu chí này chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện giao thông khó khăn, đời sống dân cư không cao, việc huy động nguồn vốn xã hội hóa xây dựng chợ không khả thi.

Do vậy, Sở Công Thương Hà Tĩnh đề nghị Bộ Công Thương ưu tiên nguồn lực cho đầu tư hạ tầng thương mại nông thôn; bố trí kinh phí hỗ trợ triển khai các dự án phát triển chợ ở địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Sớm nghiên cứu đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 02/2003/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP để phù hợp với thực tiễn quản lý và phát triển chợ tại các địa phương; nghiên cứu ban hành văn bản hướng dẫn quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ để áp dụng thống nhất trong cả nước.

van dung linh hoat chinh sach
Diện mạo nông thôn mới có nhiều thay đổi tích cực

Sở Công Thương Hải Dương: Tổng hợp các nguồn lực

Ngành Công Thương Hải Dương đã vận dụng mọi nguồn lực để triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM. Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách và huy động từ các thành phần kinh tế, sự đồng thuận của nhân dân để vận động hiến đất, đóng góp tiền, công lao động thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM. Đến nay, 100% số xã trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí số 4 về điện nông thôn và tiêu chí số 7 về hạ tầng thương mại nông thôn.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương Hải Dương cũng phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành khác tổ chức đánh giá sơ kết, kiểm tra thực hiện những tiêu chí cụ thể để nắm bắt kịp thời, nếu có vướng mắc tìm cách sớm giải quyết. Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể, rõ ràng các tiêu chí và quy trình xét công nhận, công bố xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh để các xã có cơ sở phấn đấu và cũng là cơ sở để thẩm định, đánh giá xét công nhận xã đạt NTM.

Sở Công Thương Thái Nguyên: Chủ động đề xuất cơ chế phát triển điện nông thôn

Trong 19 tiêu chí quốc gia về NTM, tiêu chí số 4 về điện nông thôn được Thái Nguyên đặc biệt chú trọng bởi đây là cơ sở hạ tầng thiết yếu, góp phần quan trọng trong thu hút đầu tư của tỉnh.

Thời gian qua, Sở Công Thương Thái Nguyên đã tích cực, chủ động đề xuất cơ chế, chính sách liên quan đến ngành điện và đã được Bộ Công Thương, UBND tỉnh phê duyệt ban hành, như: Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020; Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV; Dự án Đầu tư xây dựng công trình cấp điện nông thôn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020... Nhờ đó, cơ bản hoàn thành cấp điện lưới quốc gia tới 76/76 xóm, bản thiếu điện, vùng đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thuộc 2 huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ.

Hiện, điện lưới quốc gia đã được phủ kín tại 124/124 xã, vùng dân tộc thiểu số, 99,95% số hộ trong toàn tỉnh đã có điện; 139/139 xã đạt tiêu chí NTM về điện, tăng 53,1% so với năm 2010.

van dung linh hoat chinh sach
Ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng thương mại nông thôn

Sở Công Thương Lâm Đồng: Phân bổ nguồn vốn hợp lý

Thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019 - 2025, đồng thời hoàn thành tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, ngành Công Thương Lâm Đồng dự kiến đầu tư xây mới và nâng cấp sửa chữa 45 chợ nông thôn (xây mới 21 chợ, nâng cấp sửa chữa 24 chợ). Tổng vốn đầu tư 210 tỷ đồng, trong đó, vốn kêu gọi đầu tư 196 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh, huyện 14 tỷ đồng.

Do được sự quan tâm, sát sao thực hiện của ngành Công Thương, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn của Lâm Đồng đã thay đổi rõ nét. Đặc biệt, việc hoàn thiện tiêu chí số 7 của tỉnh luôn mang tính lựa chọn, xét thấy một số địa phương chưa cần thiết sẽ không dành nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn nhằm tránh lãng phí. Nguồn vốn đó sẽ giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí khác; đồng thời, dành nguồn vốn cho các địa phương thực sự có nhu cầu hoàn thiện tiêu chí số 7.

Sở Công Thương Lai Châu: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình

Ngành Công Thương Lai Châu đặt ra kế hoạch dài hơi cho 2 tiêu chí số 4 và 7. Cụ thể, tỉnh phấn đấu đến năm 2020 có 58/96 xã đạt tiêu chí về điện nông thôn và tiếp tục duy trì 94/96 xã đạt tiêu chí về hạ tầng thương mại nông thôn. Sau năm 2020, nâng cao số xã đạt tiêu chí số 4 lên 80/96 xã vào năm 2025 và 96/96 xã vào năm 2030. Trong giai đoạn 2021-2030, huy động nguồn vốn xã hội hóa và kinh phí hỗ trợ từ trung ương đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng chợ nông thôn, các cơ sở kinh doanh bán lẻ để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, 95/96 xã đạt tiêu chí và đến năm 2030, 96/96 xã đạt tiêu chí.

Để hoàn thành những mục tiêu trên, Sở Công Thương Lai Châu đề nghị tiếp tục bố trí đủ vốn cho các dự án điện đang thực hiện đầu tư xây dựng; đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu hoàn thành và đóng điện phục vụ nhân dân; đầu tư cải tiến lưới điện, sử dụng các công nghệ mới như sử dụng đường dây đi chung nhiều mạch, nhiều cấp điện áp..., giảm hành lang tuyến, giảm diện tích chiếm đất, bảo đảm môi trường sinh thái…

Bùi Việt