Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 04/12/2021 01:45

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong triển khai dự án lưới điện trọng điểm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

17:29 | 10/11/2021
Vượt qua nhiều khó khăn, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, Đảng ủy Ban Quản lý dự án Điện 1 trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã khẳng định được vai trò lãnh đạo hiệu quả và ý chí quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch chính trị đã đề ra, đặc biệt trong việc khẩn trương triển khai thực hiện Dự án Đường dây 220kV Nậm Mô (Lào) –Tương Dương (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam).

Dự án Đường dây 220kV Nậm Mô (Lào) –Tương Dương đoạn trên lãnh thổ Việt Nam (Dự án) là một trong các dự án trọng điểm thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về nhập khẩu điện từ cụm nhà máy thủy điện Nậm Mô tại Lào và chấp thuận bổ sung quy hoạch các công trình lưới điện liên kết đấu nối về Việt Nam. Dự án có vai trò hết sức quan trọng, không chỉ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An, mà còn là công trình thể hiện cam kết song phương về quan hệ hợp tác giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào trong lĩnh vực phát triển năng lượng, an ninh chính trị và quốc phòng.

Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận triển khai xây dựng Dự án tại Văn bản số 1490/TTg-CN ngày 05/11/2019. Mặc dù, đây là một trong những dự án đầu tiên do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư, được thực hiện công tác khảo sát, lập hồ sơ quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo quy định mới tại Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ, có rất nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, công tác khảo sát, lập hồ sơ phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực từ diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trong năm 2020 và 2021.

Nhận thức được vai trò quan của Dự án, ứng biến linh hoạt với tình hình đại dịch và quyết tâm vượt qua những khó khăn thách thức, Đảng ủy Ban QLDA Điện 1 đã thường xuyên đã quyết liệt chỉ đạo Ban QLDA Điện 1 được giao là đại diện chủ đầu tưnghiên cứu, vận dụng linh hoạt nhưng đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về lâm nghiệp và xây dựng, tích cực phối hợp các đơn vị tư vấn liên quan, các cấp chính quyền nhằm hỗ trợ công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật và lập hồ sơ phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, hồ sơ chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng… và bám sát để giải trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong triển khai dự án lưới điện trọng điểm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Đi thực địa để làm báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án

Kết quả, Dự án đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt, quyết định đầu tư tại Quyết định số 400/QĐ-EVNngày 30/3/2021 và Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của Dự án tại Văn bản số 1145/TTg-NNngày 10/9/2021. Theo đó, Đảng ủy Ban QLDA Điện 1 đang bám sát, chỉ đạo sát sao Chính quyền Ban QLDA Điện 1 khẩn trương triển khai công tác lựa chọn nhà thầu, đặc biệt là công tác đấu thầu qua mạng; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện theo quy định, sẵn sàng khởi công Dự án trong tháng 11/2021 và hoàn thành Dự án theo tiến độ được duyệt (dự kiến trong quý II/2022). Có thể thấy, đây là kết quả rất tích cực, được Tập đoàn Điện lực Việt Nam đánh giá cao, qua đó thể hiện được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và kịp thời của Đảng ủy Ban QLDA Điện 1 trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Dự án.

Ngoài ra, Đảng ủy Ban đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các Chương trình hành động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III (nhiệm kỳ 2020 – 2025) và các Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khác nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, Đảng ủy chỉ đạo Chính quyền phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trị xã hội như Công đoàn, Đoàn thanh niên phát động nhiều phong trào thi đua lao động như “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch” trong năm 2020 - 2021 và tiếp tục khuyến khích, nâng cao tinh thần thi đua lao động, vượt qua khó khăn của cán bộ nhân viên thông qua đợt thi đua đặc biệt “CBCNV Ban Quản lý dự án Điện 1 đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” để sớm ổn định, đưa hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban QLDA Điện 1, địa phương, đất nước trở lại trạng thái bình thường mới.

Trong giai đoạn tới, Đảng bộ Ban QLDA Điện 1 tiếp tục thể hiện vai trò lãnh đạo toàn diện trong tất cả các hoạt động của Ban QLDA Điện 1, phù hợp theo Nghị quyết số 128/NQ-CPcủa Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Hồ Thị Thu Quỳnh (Đảng bộ Ban QLDA Điện 1 – Tập đoàn Điện lực Việt Nam)