Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 18/10/2021 10:52

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thành lập Tổ công tác đặc biệt

17:24 | 13/10/2021
Ngày 13/10, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ra Quyết định số 471/QĐ-UBQLV thành lập Tổ công tác đặc biệt nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Theo Quyết định Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) do Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Hoàng Anh trực tiếp làm Tổ trưởng Tổ công tác, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh làm Tổ phó Tổ công tác.

Tổ công tác đặc biệt có thành viên tham gia là đại diện lãnh đạo đơn vị thuộc Ủy ban như: Vụ Tổng hợp, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Ủy ban, Vụ pháp chế, kiểm soát nội bộ, Vụ Công nghệ và Hạ tầng, Vụ Nông nghiệp, Vụ Công nghiệp và Trung tâm Thông tin.

Tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan, tích cực nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của 19 tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm thực hiện phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch COVID-19”.

Theo đó, định kỳ hàng tháng và khi cần thiết, Tổ công tác kịp thời tổng hợp tình hình giải quyết khó khăn, vướng mắc cho 19 tập đoàn, tổng công ty, đề xuất Ủy ban, Chủ tịch Ủy ban phương án giải quyết vấn đề phát sinh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Lan Anh