Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 26/09/2021 06:35

Tuổi trẻ EVN vững niềm tin tiến bước dưới cờ Đảng

01:25 | 06/02/2021
Tự hào 91 năm mùa xuân có Đảng (3/2/1930-3/2/2021), Đoàn thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) luôn khẳng định niềm tin vào Đảng, Bác Hồ, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn. Chính niềm tin sắt son đó mà trong thời gian qua, tuổi trẻ Tập đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện và không ngừng cống hiến.

Đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Với 20 tổ chức đoàn trực thuộc và hơn 4.000 đoàn viên, Đoàn Thanh niên EVN là tổ chức tập hợp các thanh niên trẻ, nhiệt huyết và giàu sức sáng tạo có trình độ, có nhiều điều kiện tiếp cận với các công cụ lao động tiên tiến, hiện đại.

Trong những năm qua, tuổi trẻ EVN đã không ngừng nỗ lực học tập và làm theo lời dạy của Bác, cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua lao động sáng tạo, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nổi bật nhất trong thành tựu của EVN hơn 66 năm qua là Tập đoàn đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ để mới vào đúng kịp kỷ niệm 66 năm ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/2020). Trong thành tích chung của EVN này, những đoàn viên, thanh niên toàn Tập đoàn đã hăng hái thi đua học tập, lao động sáng tạo, chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức, khoa học và công nghệ để đóng góp và thành tựu chung đó.

Chính nhờ thuận lợi về nguồn nhân lực chất lượng cao, trong các công tác triển khai phong trào đoàn, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Tập đoàn luôn xác định phải tận dụng tối đa sức sáng tạo và tinh thần xung kích của thanh niên. Trên quan điểm đó, Đoàn Thanh niên EVN luôn đặt phong trào sáng tạo trẻ gắn liền với nhiệm vụ chính trị sản xuất là trọng tâm trong chương trình hành động hàng năm.

Đoàn Thanh niên EVN tiếp tục phát động thực hiện các phong trào “Sáng tạo trẻ”, phát động đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất”. Trong năm 2020, các đoàn viên thanh niên trong Tập đoàn đã tham gia gần 100 đề tài sáng kiến, hợp lý hoá sản xuất, qua đó góp phần nâng cao hiệu quản sản xuất kinh doanh của đơn vị và Tập đoàn. Ngoài ra, các đoàn viên thanh niên các cấp còn đóng góp nhiều sáng kiến cải cách hành chính cho đơn vị.

Đặc biệt, trong năm 2020, Đoàn Thanh niên EVN đã đăng ký và tham gia thực hiện 172 công trình phần việc thanh niên, trong đó có 4 công trình cấp Khối, 13 công trình cấp huyện, 60 cấp cơ sở và 129 phần việc thanh niên. Tiêu biểu như: Công trình “Tham gia giám sát, nghiệm thu và biên soạn quy trình vận hành dự án Lắp MBA 500 kV AT2 mở rộng tại Trạm 500 kV Mỹ Tho” là công trình thanh niên cấp Khối gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Công trình "Tham gia thi công, giám sát, nghiệm thu dự án mở rộng ngăn lộ 110kV tại Trạm biến áp 220kV Hàm Tân" công trình thanh niên cấp Khối gắn biển chào mừng 66 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.

Có được các kết quả đáng ghi nhận trên trước hết là sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy Tập đoàn, của Đoàn Khối DNTW, cùng với đó là sự chủ động của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Tập đoàn. Ngay từ đầu năm, Đoàn Thanh niên EVN đã ban hành văn bản triển khai việc thực hiện phong trào thi đua, đăng ký đảm nhận thực hiện công trình, phần việc thanh niên trong toàn Đoàn; ban hành Quyết định phân bổ, giao chỉ tiêu việc thực hiện các công trình phần việc thanh niên cho các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Có thể thấy rằng vai trò của các tổ chức đoàn tại Tập đoàn cũng như tại các đơn vị là hết sức quan trọng. Qua thực tiễn triển khai phong trào đã chứng minh, ở đâu đội ngũ cán bộ đoàn tâm huyết, nhiệt tình, có cách làm sáng tạo và tập hợp được đội ngũ thanh niên trẻ thì ở đó luôn là những đơn vị có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhiều công trình thanh niên liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, làm lợi trực tiếp cho đơn vị mình.

Tuổi trẻ EVN vững niềm tin tiến bước dưới cờ Đảng
Tuổi trẻ EVN vững niềm tin tiến bước dưới cờ Đảng

Góp sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra đối với Đoàn Thanh niên là “Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Tập đoàn thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, năng động, sáng tạo, đủ năng lực vận động, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên;…Phát huy hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, huy động tài năng, sức sáng tạo của tuổi trẻ, hăng hái xung kích, tình nguyện đi đầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn; phát hiện, lựa chọn Đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, tạo nguồn cán bộ trẻ cho Tập đoàn”.

Bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn đề ra, với vai trò xung kích của tuổi trẻ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, Đoàn Thanh niên Tập đoàn đề ra một số giải pháp để chung tay góp phần hoàn thành nhiệm vụ Đảng bộ EVN đề ra như sau:

Thứ nhất, tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn, đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị; coi đây là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, thanh niên và tổ chức đoàn, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp bộ đoàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên về Đảng;

Thứ hai, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Để làm được điều đó, Đoàn Tập đoàn và các cấp đoàn kịp thời phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, tạo nguồn và nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Đề xuất với Đảng ủy Tập đoàn có cơ chế đãi ngộ với đoàn thanh niên cho phù hợp. Chủ động giới thiệu cán bộ có chất lượng, đã trưởng thành để bổ sung cho cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Thứ ba, đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào hành động nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng, phát triển doanh nghiệp, bảo vệ Tổ quốc. Các cấp đoàn cần phát huy tinh thần thanh niên xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn như: Đảm bảo sản xuất, vận hành hiệu quả, tối ưu hệ thống điện và thực hiện thị trường điện theo lộ trình đã được duyệt; Đầu tư nguồn điện và hệ thống lưới điện truyền tải, phân phối đồng bộ phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước;

Thứ tư, với lợi thế của tuổi trẻ trong việc thích ứng nhanh với Cuộc CMCN 4.0, tuổi trẻ Tập đoàn sẽ chủ động ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý vận hành và kinh doanh bán điện. Triển khai ứng dụng công nghệ đo đếm, truyền dữ liệu và xử lý dữ liệu khách hàng, ứng dụng công nghệ thông minh cho phép trao đổi thông tin dữ liệu theo phương thức hai chiều giữa nhà cung cấp dịch vụ điện với khách hàng.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới tư duy trong việc xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ đoàn, gắn kết với việc bố trí sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ; đề xuất cơ chế chính sách cụ thể để động viên, khuyến khích, phát huy tốt năng lực sở trường, sự sáng tạo của mỗi cán bộ đoàn ở từng vị trí công tác, xây dựng môi trường làm việc văn hóa, văn minh, hiện đại.

Năm 2021 là tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Với vai trò chính trong việc đảm bảo đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, EVN nhận định sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng ủy Tập đoàn, Đoàn Khối DNTW, tuổi trẻ EVN đoàn kết một lòng, sẵn sàng góp sức cùng Tập đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt tham gia tích cực vào chủ đề năm “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”.

Nguyễn Lê Nguyên - Bí thư Đoàn Thanh niên EVN