Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 02/03/2021 02:17

TP. Hồ Chí Minh kiến nghị 3 giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA

21:41 | 29/10/2020
Từ đầu năm đến nay, TP. Hồ Chí Minh đã và đang có nhiều nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nói chung và giải ngân các nguồn vốn ODA nói riêng. Thành phố (TP) hiện đang triển khai thực hiện 9 dự án ODA với tổng vốn đầu tư 123 nghìn tỷ đồng.Tính đến 23/10/2020, TP đã giải ngân được 1.510 tỷ đồng, đạt 30% so với kế hoạch vốn giao.

Thông tin được ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh – nhấn mạnh, tại Hội nghị trực tuyến với các Bộ, ngành, địa phương về tình hình thực hiện giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài; bàn các giải pháp chủ yếu để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng cuối năm 2020 và thu hút mạnh mẽ hơn các nguồn lực đầu tư trong thời gian tới, do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, diễn ra ngày 29/10.

TP. Hồ Chí Minh kiến nghị 3 giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA

Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh báo cáo với Chính phủ về tình hình giải ngân vốn dự án ODA, tại điểm cầu hội nghị trực tuyến tại trụ sở UBND TP

Tỷ lệ giải ngân vốn ODA đạt 30%

Tại điểm cầu trực tuyến tại trụ sở UBND TP. Hồ Chí Minh, báo cáo với Chính phủ về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, dự án ODA, ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh – cho biết, từ đầu năm đến nay UBND TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều nỗ lực để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP. Trong những lần liên quan chỉ đạo đến công tác giải ngân vốn đầu tư công nói chung và giải ngân các nguồn vốn ODA nói riêng, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có nhiều chỉ đạo và lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh cũng đã tiếp thu. Đặc biệt trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng trong hội nghị giao ban lần trước (ngày 26/9), UBND TP đã bổ sung thêm một số chuyên mục chỉ đạo của TP để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã phân công thường trực UBND TP phụ trách một số dự án cụ thể để xem xét đánh giá giải quyết những vướng mắc kho khăn và có kế hoạch tháo gỡ cụ thể. Đồng thời phân công lãnh đạo các sở ngành, chủ tịch các UBND quận huyện và trưởng các ban quản lý dự án có trách nhiệm cụ thể đối với tầng dự án một.

TP. Hồ Chí Minh lựa chọn một số dự án có quy mô lớn, dự án trọng điểm của TP để tìm ra những giải pháp, khắc phục những khó khăn vướng mắc cho từng dự án cụ thể; tổ chức giao ban chung để xem kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA một tháng một lần; Phân công các lãnh đạo TP, các sở ngành thường xuyên liên hệ một cách chủ động với các Bộ ngành của Trung ương để tháo gỡ khó khăn.

Thực hiện thí điểm Nghị quyết 27 của Chính phủ về quy trình rút gọn giải phóng mặt bằng, đặc biệt áp dụng cụ thể vào tuyến Metro số 2, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, để giải phóng mặt bằng và bồi thường rất cao…

Ông Võ Văn Hoan khẳng định, từ đầu năm đến nay, TP. Hồ Chí Minh đã và đang có nhiều nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nói chung và giải ngân các nguồn vốn ODA nói riêng.

Hiện nay, TP. Hồ Chí Minh đang triển khai thực hiện 9 dự án ODA, trong đó có 6 dự án nhóm A, 3 dự án nhóm B với tổng vốn 123 nghìn tỷ đồng. TP cũng đã thực hiện kế hoạch phân bổ chi tiến vốn năm 2020 đạt 100% dự toán của HĐND TP và Thủ tướng Chính phủ giao.

TP. Hồ Chí Minh kiến nghị 3 giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA
Dự kiến giải ngân vốn ODA trong năm 2020 là 8.632 tỷ đạt 82,3% so với kế hoạch mà Bộ tài chính đã giao cho TP. Hồ Chí Minh

Đối với vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương, TP. Hồ Chí Minh đã phân bổ hơn 5.000 tỷ đồng cho 6 dự án. Tính đến ngày 23/10, TP đã giải ngân được 1.510 tỷ đồng và đạt 30% vốn so với kế hoạch vốn được giao. Dự kiến ước giải ngân của năm 2020 là 2.058 tỷ đồng, đạt 40,8% so với dự toán kế hạch giao cho TP.

Riêng với nguồn vốn ODA vay lãi nước ngoài của Chính phủ, TP. Hồ Chí Minh đã phân bổ chi tiết 10.487 tỷ đồng cho 5 dự án. Tính đến ngày 23/10 đã gải ngân được 5.087 tỷ đồng, đạt 40, 8% so với kế hoạch TP được giao. Dự kiến giải ngân trong năm 2020 8.632 tỷ đạt 82,3% so với kế hoạch mà Bộ tài chính đã giao cho TP.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh - nhấn mạnh, tỷ lệ giải ngân các dự án ODA thấp hơn so với tỷ lệ bình quân giải ngân của các dự án đầu tư công của TP. Hiện nay tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP đạt 60% kế hoạch vốn và tăng 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Ngoài những nguyên nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu ra tại hội nghị, ông Võ Văn Hoan cho rằng, nguyên nhân khiến việc giải ngân vốn ODA của TP. Hồ Chí Minh chỉ đạt 30% so là do kế hoạch vốn ODA cấp phát bố trí cho tuyến Metro số 1 và số 2 chiếm 30% tổng kế hoạch vốn của cả TP nhưng lại chậm giải ngân, do vướng mắc về tỷ giá đồng Yên Nhật và giá Việt Nam đồng

Mặt khác, một số thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án theo quy định mới, cụ thể là Nghị định 56/2020 thay thế Nghị định 16/2006 về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài, đòi hỏi phải thêm thủ tục điều chỉnh chủ trường đầu tư hoặc dự án phải thông qua HĐND TP trước khi trình Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, xử lý các tình huống trong đấu thấu, do có sự khác biệt giữa pháp luật Việt Nam và quy định của nhà tài trợ nên phần nào cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án.

Kiến nghị 3 giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA

Để đẩy nhánh tiến độ dự án ODA từ nay đến cuối năm 2020, ông Võ Văn Hoan kiến nghị Thủ tướng Chính phủ 3 giải pháp quan trọng.

Thứ nhất, kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm xác định vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương bằng Việt Nam đồng cho dự án tuyến Metro số 1 và số 2, điều này quan trọng trong tỷ lệ giải ngân chung của TP. Nếu trường hợp không giải ngân kịp trong 2 tháng cuối năm 2020, kiến nghị Thủ tướng cho phép điều chuyển và tiếp tục giải ngân vào đầu năm 2021.

Thứ hai, Bộ Tài chính xem xét thực hiện gia hạn Hiệp định vay VN11-P7 của dự án tuyến độ thị đường sắt số 1 đến ngày 31/10/2021, để làn cơ sở giải ngân hết số vốn vay còn lại của Hiệp định này, đảm bảo đủ nguồn vốn ODA, tránh ảnh hưởng đến triển khai các hợp đồng vay lại vừa ký kết giữa Bộ Tài chính và UBND TP. Hồ Chí Minh.

Thứ ba, TP. Hồ Chí Minh đang phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc (JICA) tại Việt Nam để sớm triển khai ký kết Hiệp định vay thư 4, đây là Hiệp đinh vay cuối cùng cho Dự án tuyến Metro số 1. Dự kiến khoản vay này khoảng 33 tỷ Yên. TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan hỗ trợ TP trong việc xúc tiến làm việc với Nhật Bản sớm hoàn thành các thủ tục và hoàn thành ký kết trước 30/6/2021 để đảm bảm đủ vốn cho công tác giải ngân.

Minh Khuê