Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 18/06/2021 12:20

Tổng cục Thuế lên tiếng về thu thuế các giao dịch “lan đột biến”

16:36 | 26/03/2021
Trong thời gian vừa qua, vấn đề liên quan đến “lan đột biến” đã và đang gây xôn xao dư luận. Đặc biệt, dư luận cho rằng, ngành Thuế sẽ quản lý thu đối với kinh doanh “lan đột biến” như thế nào.

Liên quan đến quản lý thuế đối với giao dịch “lan đột biến”, ngày 25/3/2021, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 833/TCT-DNNCN gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó liên quan trường hợp phát sinh giao dịch mua bán của tổ chức, trường hợp “lan đột biến” do doanh nghiệp, tổ chức tự trồng và bán ra thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Trường hợp “lan đột biến” do doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Tuy nhiên trường hợp “lan đột biến” do doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán cho hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác ở khâu kinh doanh thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5%. Trường hợp do doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bán ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.

Tổng cục Thuế lên tiếng về thu thuế các giao dịch “lan đột biến”
Giao dịch mua bán "lan đột biến" đang gây xôn xao dư luận

Liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), trường hợp tổ chức, doanh nghiệp có thu nhập từ việc bán “lan đột biến” thì thuộc đối tượng phải nộp thuế TNDN theo quy định. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp có thu nhập từ việc bán “lan đột biến” đáp ứng quy định tại khoản 1, Điều 4 Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 (được sửa đổi tại khoản 2, Điều 1 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật vê thuế) thì được miễn thuế TNDN theo quy định.

Cũng theo Tổng cục Thuế, liên quan đến trường hợp phát sinh giao dịch mua bán của hộ gia đình, cá nhân, nếu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có phát sinh giao dịch mua bán “lan đột biến” thì thuộc diện điều chỉnh của thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quy định về hoạt động kinh doanh với thuế suất thuế GTGT 1% và thuế TNCN 0,5%.

“Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp (trồng trọt) chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác thì sản phẩm nông nghiệp trong trường hợp này không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 1, Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 và được miễn thuế TNCN theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12”- Tổng cục Thuế nêu rõ.

Quang Lộc