Kênh đào Funan Techo Campuchia và bài học hợp tác khai thác sông Mê Kông

Sự quan ngại về kênh đào Funan Techo (Campuchia) thể hiện qua phát biểu của một số chuyên gia tại cuộc họp ở Cần Thơ là cần thiết nhưng cần tránh phóng đại.
Chiến dịch làm sạch sông Mê Kông bằng năng lượng mặt trời Chiến dịch “Làm sạch sông Mê Kông” đoạt giải The World Best Advertising New York Festivals Nhiều loài cá trên sông Mê Kông đối mặt nguy cơ tuyệt chủng

Sau khi dự án kênh đào Funan Techo (Campuchia) được phổ biến tại cuộc họp ở Cần Thơ ngày 23/4/2024, quan ngại của các chuyên gia tại cuộc họp rất đáng hoan nghênh. Phản biện khoa học cần lên tiếng nhưng muốn tiếng nói được lắng nghe, có trọng lượng cần phải có cơ sở khoa học và thực tế.

Một số bài báo vừa qua, có tựa đề “giật gân” như: Campuchia đào kênh Funan Techo sẽ đảo lộn hệ sinh thái miền Tây; Kênh đào Phù Nam - Techo có thể lấy mất đến 50% lượng nước của sông Mê Kông; Kênh đào Funan Techo có thể đẩy Campuchia rời xa Việt Nam về phía Trung Quốc làm cho người dân hoang mang và lãnh đạo cũng băn khoan, lo lắng, trăn trở.

1. Xuất xứ các thông tin về tuyến giao thông thủy nội địa Funan Techo

Ngày 8/8/2023, Campuchia gửi thông báo cho Ban thư kí Ủy hội sông Mê Kông quốc tế (MRC) về Dự án đường thủy nội địa Funan Techo. Một số thông tin về tuyến kênh:

- Dài x rộng x sâu của tuyến kênh: LxBxH = 180 km x 50m x 4,7m;

- Có 3 âu kiểm soát mực nước và lưu lượng tuyến giao thông (LxBxH: 135x18x5,8 m); Lưu lượng lớn nhất bình quân ngày qua âu là 3,6 m³/s.

Kênh đào Funan Techo Campuchia và bài học hợp tác khai thác sông Mê Kông
Minh họa vị trí tuyến giao thông thủy Funan Techo và vị trí 3 khóa âu.

2. Tiềm năng nguồn nước sông Mê Kông và tiềm năng nước về ĐBSCL

Tiềm năng nguồn nước sông Mê Kông

Lưu vực sông Mê Kông có diện tích khoảng 795.000 km², chảy qua địa phận của 6 quốc gia: Trung Quốc, Myanma, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam với chiều dài dòng chính là 4.800 km, tổng lượng dòng chảy hàng năm vào khoảng 475 tỷ m³. Sông Mê Kông xếp thứ 21 trên thế giới về diện tích lưu vực, thứ 12 về chiều dài và thứ 8 về tổng lượng dòng chảy.

Kênh đào Funan Techo Campuchia và bài học hợp tác khai thác sông Mê Kông
Tổng hợp thông tin về diện tích và đóng góp dòng chảy từ các quốc gia trên lưu lưu vực sông Mê Kông

Phân bố dòng chảy về Đồng bằng sông Cửu Long

Phân bố dòng chảy về Đồng bằng sông Cửu Long bình quân giai đoạn từ 1995 đến 2020 qua Tân Châu và Châu Đốc vào khoảng 12.450 m³/s ứng với tổng lượng 394,2 tỷ m³; lưu lượng bình quân tháng nhỏ nhất là 3.114 m³/s với tổng lượng 8,1 tỷ m³/tháng.

Kênh đào Funan Techo Campuchia và bài học hợp tác khai thác sông Mê Kông
Phân bố lưu lượng dòng chảy Mê Kông về ĐBSCL hàng năm qua Tân Châu và Châu Đốc

3. Đánh giá tác động của tuyến giao thông thủy nội địa Funan Techo

Xây dựng kịch bản:

Để xem xét ảnh hưởng trong trường hợp bất lợi nhất, vượt ra ngoài thông báo của phía Campuchia, thì tác động của tuyến kênh Funan Techo như thế nào?

- Trường hợp 1: Nếu kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m³/s.

- Trường hợp 2: Các âu mở tự do liên tục cả mùa lũ lẫn mùa kiệt (không kiểm soát lưu lượng qua âu như thông báo của Campuchia là 3,6 m³/s).

- Trường hợp 3: Như trường hợp 1 (các âu mở liên tục) kết hợp cấp nước nông nghiệp ở các tỉnh Kandal, Takeo, Kampot và Kep.

Theo tính toán thủy lực, và kinh nghiệm của tôi về lưu vực sông Mê Kông, thông qua tìm hiểu địa hình, các khu vực canh tác phía Tây Nam của Campuchia, thì diện tích có thể lấy nước tưới từ tuyến kênh Funan đạt khoảng 60.000 đến 80.000 ha tương đương với lưu lượng tưới gia tăng ước khoảng 50 - 70 m3/s.

Vì thế, đối chiếu với lượng dòng chảy của sông Mê Kông, những người có chuyên môn về thủy văn và thủy lực nghe thông tin bình luận đào kênh Funan Techo sẽ lấy mất khoảng 50% lượng nước của sông Mekong về phía Việt Nam và đảo lộn hệ sinh thái miền Tây là hoàn toàn “võ đoán”.

Kết quả mô phỏng thủy lực tóm tắt như sau:

- Nếu Campuchia triển khai dự án và vận hành tuyến kênh theo thiết kế đã được thông báo cho Ủy hội sông Mê Kông quốc tế: Kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m³/s so với tiềm năng nguồn nước sông Mê Công về đồng bằng qua Tân Châu và Châu Đốc là 12.450 m³/s thì tác động của dự án đến ĐBSCL của Việt Nam là không đáng kể.

- Tuy nhiên, trong trường hợp 2 và 3 khi các cống để mở hoàn toàn cho nước trên kênh chảy tự do ra cảng Kep, kết hợp tưới thì dự án sẽ gây tác động đáng kể tới chế độ dòng chảy và lượng phù sa về ĐBSCL, đồng thời làm gia tăng diện tích xâm nhập mặn vào sâu trong đồng bằng. Với mục tiêu phục vụ mục đích giao thông thủy và nếu kết hợp phục vụ mở rộng diện tích tưới như tôi đã phân tích ở trên thì dự án sẽ có khả năng làm giảm lượng nước trên sông Hậu từ 5-13% trong mùa khô, từ 2-6% trong mùa mưa. Đồng thời khả năng lưu lượng trên sông Tiền sẽ bị giảm từ 2-4% trong mùa khô, từ 1-3% trong mùa mưa.

- Sự sụt giảm lưu lượng dòng chảy về Việt Nam sẽ gây gia tăng xâm nhập mặn sâu hơn trên cả sông Tiền và sông Hậu, phạm vi lớn hơn và sớm hơn (xảy ra ngay tháng 12 và tháng 1 hằng năm). Đồng thời, lượng phù sa về ĐBSCL vốn đã suy giảm những năm gần đây do các đập trên thượng lưu của Trung Quốc sẽ tiếp tục bị giảm do việc triển khai Dự án. Ngoài ra, sự sụt giảm lưu lượng, mực nước cũng sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, làm giảm không gian sinh tồn của hệ sinh thái nước ngọt.

- Do gia tăng xâm nhập mặn sâu với phạm vi lớn hơn và sớm hơn, có thể trùng với thời điểm cấp nước cho vụ đông xuân của vùng ĐBSCL, ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất của người dân, tác động đến ngành sản xuất lúa gạo của vùng.

Giải pháp và bài học từ hợp tác khai thác sông Mê Kông

Để có thêm thông tin, trong khuôn khổ Hiệp định sông Mê Kông 1995, Việt Nam hoàn toàn có quyền kiến nghị phía Campuchia hợp tác, cung cấp bổ sung thông tin với Ủy hội quốc tế sông Mê Kông và Việt Nam, về: i) Qui trình vận hành 3 khóa âu; ii) Mục đích khác của tuyến kênh như phục vụ sản xuất nông nghiệp, diện tích cụ thể tưới bao nhiêu ha; iii) Kết nối tuyến kênh với hệ thống sông kênh rạch hiện hữu nơi tuyến kênh giao thông thủy cắt qua; iv) Giải pháp đảm bảo an toàn khi có sự cố xảy ra.

Khi đó, các tác động bất lợi do tuyến kênh gây ra sẽ được tính toán đầy đủ và kiến nghị giải pháp giảm thiểu. Việc phối hợp giữa 2 quốc gia trên tinh thần hợp tác sẽ càng củng cố thêm quan hệ giữa hai nước láng giềng cùng ở hạ nguồn lưu vực sông Mê Kông ứng phó với các ảnh hưởng bởi các hoạt động phát triển thủy điện và nông nghiệp phía trên hạ lưu sông Mê Công từ phía Trung Quốc làm dòng chảy lũ giảm, phù sa và nguồn lợi thủy sản giảm, dòng chảy kiệt, trái qui luật.

Không gì tốt hơn là để chính các chuyên gia người Campuchia thuyết phục các nhà chức trách của họ. Nên thành lập nhóm nghiên cứu chung giữa MRCS, Việt Nam và Campuchia. Kết quả các bên sẽ thống nhất quan điểm đánh giá tác động dự án và các giải pháp giảm thiểu tác động bất lợi đáp ứng yêu cầu của các cấp có thẩm quyền cả Việt Nam và Campuchia.

Tôi có bài học kinh nghiệm rất đắt giá và thực tế là cuối thập niện 90 phía Campuchia phản ứng phê phán Việt Nam đào kênh đắp bờ ở Đồng Tháp Mười gây dâng mực nước làm ngập lụt phía Campuchia. Tôi cho mời 3 chuyên gia người Campuchia sang Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam ngồi cùng nhau tính toán kiểm nghiệm mô hình thủy lực với chuyên gia Việt Nam. Hồi ấy, chưa có bộ mô hình MIKE thông dụng của Đan Mạch, chúng tôi đã chủ động cấp cho bạn phần mềm mô hình VRSAP của cố PGS - Anh hùng Lao động Nguyễn Như Khuê (kể cả chương trình nguồn). Kết quả tính toán mô phỏng cho thấy độ dâng mức nước do tác động của đắp bờ kênh phía Việt Nam không đáng kể và có giải pháp giảm thiểu. Chính các chuyên gia người Campuchia khi về nước đã thuyết phục lãnh đạo nước họ, nên mọi sự kết thức có hậu.

Điều cần rút ra từ các thông tin gây hoang mang dư luận vừa qua cho thấy: i) Các cơ quan chuyên môn của Việt Nam cũng đã có những đánh giá ban đầu dựa trên những thông tin mà bạn chia sẻ cung cấp cho các cơ quan cấp trên, những kết quả tính toán bổ sung cho thấy trong các trường hợp bất lợi thì tác động của tuyến kênh là không lớn; ii) Một số bài viết trước những vấn đề nhạy cảm nhưng lại tiếp cận các nguồn tin thiếu tin cậy, thiếu kiểm chứng, giật tít không đúng sự thực, làm đẩy dư luận đi trái với mục đích quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam - Campuchia cũng như những cam kết thỏa thuận trong hợp tác ở Ủy hội sông Mê Kông của các nước trên lưu vực trong đó có Việt Nam và Campuchia.

Sự quan ngại về kênh Funan Techo thể hiện qua phát biểu của một số chuyên gia tại cuộc họp ở Cần Thơ là cần thiết nhưng cần tránh phóng đại, đến khi các số liệu được minh chứng qua tính toán và thực tế sẽ làm mất uy tín không chỉ của cá nhân mà cả quốc gia.

Thay cho lời kết

Tuyến giao thông thủy nội địa Funan Techo của Campuchia nằm hoàn toàn trên đất Campuchia được xem là quyền lợi khai thác phát triển, phù hợp với lợi ích hợp tác và phát triển của nước bạn. Campuchia đã thực hiện thông báo trước, thông tin về dự án theo Hiệp định Mê Kông 1995, mặc dù lưu lượng mà họ dự kiến qua tuyến kênh là rất nhỏ.

Giả thiết rằng, dự án giao thông thủy nội địa Funan Techo của Campuchia sau khi xây dựng được giám sát thực hiện đúng như thông báo của Campuchia tới Ủy hội sông Mê Kông thì việc mất đi một lượng nước 3,6 m³/s là rất nhỏ so với tiềm năng dòng chảy sông Mê Kông. Nếu tuyến kênh này sử dụng đa mục tiêu là kết hợp gia tăng sản xuất nông nghiệp dọc theo tuyến giao thông thủy Funan Techo thì ảnh hưởng của việc mất đi lượng nước sẽ lớn hơn, tuy nhiên cũng không đáng kể so với tiềm năng nguồn nước sông Mê Kông.

Hơn nữa, các tác động này là hoàn toàn có thể giảm thiểu thông qua hợp tác Ủy hội sông Mê Kông, giám sát và kiểm soát lượng nước chảy qua các cửa van theo thông báo của Campuchia.

Ngày nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đặc biệt là Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam cần nâng cao vai trò của mình, phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Kông quốc tế, Campuchia và các quốc gia thành viên Ủy hội để thúc đẩy thực hiện nghiên cứu về tác động của Dự án; đồng thời, đề xuất các biện pháp giảm thiểu, giám sát tác động của dự án kênh đào Funan Techo và các phát triển thượng nguồn nói chung để hỗ trợ sát thực hơn công tác quản lý khai thác nguồn tài nguyên nước của lưu vực sông Mê Kông vững bền vì lợi ích chung của cả lưu vực.
Theo nongnghiep.vn
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Khoa học và công nghệ

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Ban hành Kế hoạch quốc gia loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozon

Ban hành Kế hoạch quốc gia loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozon

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 496 ban hành Kế hoạch quốc gia loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozon
Thời tiết hôm nay ngày 12/6/2024: Bắc Bộ, Trung Bộ ngày nắng nóng gay gắt; Nam Bộ chiều tối có mưa dông

Thời tiết hôm nay ngày 12/6/2024: Bắc Bộ, Trung Bộ ngày nắng nóng gay gắt; Nam Bộ chiều tối có mưa dông

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 12/6/2024: Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa, Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 12/6/2024: Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông

Dự báo thời tiết biển hôm nay 12/6/2024: Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông

Thời tiết biển hôm nay 12/6/2024, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía Đông, khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Thời tiết hôm nay ngày 11/6/2024: Đông Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết hôm nay ngày 11/6/2024: Đông Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 11/6/2024: Đông Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Các khu vực chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi
Dự báo thời tiết biển hôm nay 11/6/2024: Có mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết biển hôm nay 11/6/2024: Có mưa rào và dông vài nơi

Thời tiết biển hôm nay 11/6/2024, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Dự báo thời tiết ngày mai 11/6/2024: Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh giảm mưa, nắng nóng diện rộng

Dự báo thời tiết ngày mai 11/6/2024: Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh giảm mưa, nắng nóng diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày mai 11/6/2024: Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh giảm mưa, nắng nóng diện rộng.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Nhiều rạn san hô tại Côn Đảo bị tẩy trắng hoàn toàn

Bà Rịa – Vũng Tàu: Nhiều rạn san hô tại Côn Đảo bị tẩy trắng hoàn toàn

Theo khảo sát của cơ quan chức năng, khu vực phía Đông đảo Côn Sơn (huyện Côn Đảo) san hô bị tẩy trắng từ 80-100%, phía Tây khoảng 60-70%.
Việt Nam có trên 11,8 triệu ha đất bị hoang mạc hóa

Việt Nam có trên 11,8 triệu ha đất bị hoang mạc hóa

Đó là thông tin do Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh chia sẻ tại lễ phát động quốc gia Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, sáng 10/6.
Phát động cuộc thi ảnh “Cùng hành động vì đại dương xanh”

Phát động cuộc thi ảnh “Cùng hành động vì đại dương xanh”

Cuộc thi ảnh với chủ đề “Cùng hành động vì đại dương xanh” vừa được Tạp chí Tài nguyên và Môi trường phát động.
Câu chuyện kinh tế tuần hoàn nhìn từ quy định chất thải rắn sinh hoạt

Câu chuyện kinh tế tuần hoàn nhìn từ quy định chất thải rắn sinh hoạt

Thực hiện phân loại rác tại nguồn cùng với chính sách về định mức kinh tế trong thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.
Thời tiết hôm nay ngày 10/6/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông; Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa dông

Thời tiết hôm nay ngày 10/6/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông; Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa dông

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 10/6/2024: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 10/6/2024: Có mưa rào và dông trên biển, khả năng lốc xoáy, gió giật mạnh

Dự báo thời tiết biển hôm nay 10/6/2024: Có mưa rào và dông trên biển, khả năng lốc xoáy, gió giật mạnh

Thời tiết biển hôm nay 10/6/2024, ở Bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Giữa Biển Đông và Nam Biển Đông... đang có mưa rào và dông rải rác.
Thời tiết hôm nay ngày 9/6/2024: Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông; Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết hôm nay ngày 9/6/2024: Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông; Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 9/6/2024: Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng có mưa dông rải rác.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 9/6/2024: Mưa rào và dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển

Dự báo thời tiết biển hôm nay 9/6/2024: Mưa rào và dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển

Thời tiết biển hôm nay 9/6/2024, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), Giữa Biển Đông và Nam Biển Đông... đang có mưa dông
Ngày hội Sống xanh TP. Hồ Chí Minh: Thúc đẩy sản xuất xanh và tiêu dùng bền vững

Ngày hội Sống xanh TP. Hồ Chí Minh: Thúc đẩy sản xuất xanh và tiêu dùng bền vững

Qua các chương trình tại ngày hội Sống xanh sẽ lan tỏa sâu rộng thông điệp về bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững.
Thời tiết hôm nay ngày 8/6/2024: Bắc Bộ có mưa rào và dông,đề phòng lốc sét; Trung Bộ nắng nóng

Thời tiết hôm nay ngày 8/6/2024: Bắc Bộ có mưa rào và dông,đề phòng lốc sét; Trung Bộ nắng nóng

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 8/6/2024: Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trung Bộ nắng nóng
Dự báo thời tiết biển hôm nay 8/6/2024: Mưa dông lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển

Dự báo thời tiết biển hôm nay 8/6/2024: Mưa dông lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển

Thời tiết biển hôm nay 8/6/2024, ở vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), Giữa Biển Đông và Nam Biển Đông... đang có mưa rào và dông.
Cá voi “khổng lồ” nặng 7 tấn liên tục ngoi lên săn mồi tại biển Quy Nhơn

Cá voi “khổng lồ” nặng 7 tấn liên tục ngoi lên săn mồi tại biển Quy Nhơn

Một con cá voi lớn dài khoảng 10m vừa xuất hiện ở vùng biển xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn đã được một ngư dân quay lại.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 7/6/2024: Đang có mưa rào và dông trên biển, đề phòng sóng lớn

Dự báo thời tiết biển hôm nay 7/6/2024: Đang có mưa rào và dông trên biển, đề phòng sóng lớn

Thời tiết biển hôm nay 7/6/2024, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông... đang có mưa rào và dông.
Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Công ty CP Phân bón Bình Điền và đơn vị thành viên Công ty CP Bình Điền – Quảng Trị đã tham gia Ngày Môi trường thế giới tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 6/6/2024: Có mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7

Dự báo thời tiết biển hôm nay 6/6/2024: Có mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7

Thời tiết biển hôm nay 6/6/2024, khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông đang có mưa dông, khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7
Thời tiết hôm nay ngày 6/6/2024: Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa dông; Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay ngày 6/6/2024: Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa dông; Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 6/6/2024: Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông, khả năng xảy ra lốc, sét. Trung Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt.
Đồng Nai: Mỏ đá Tân Cang 2 xả thải

Đồng Nai: Mỏ đá Tân Cang 2 xả thải ''bức tử'' sông Buông?

Nhiều cá nhân, doanh nghiệp, nhất là mỏ đá Tân Cang 2 vô tư xả thải khiến sông Buông, đoạn chảy qua phường Phước Tân (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) bị ô nhiễm nặng.
Chuyên gia khí tượng thủy văn nhận định 475 cú sét đánh trong 10 phút là bình thường

Chuyên gia khí tượng thủy văn nhận định 475 cú sét đánh trong 10 phút là bình thường

Liên quan đến tần suất 475 cú sét đánh trong 10 phút vào sáng ngày 5/6, ông Nguyễn Đức Phương - Tổng cục Khí tượng thủy văn đánh giá là bình thường.
Sáng 5/6, chỉ trong 3 tiếng, Hà Nội hứng chịu 10.212 cú sét đánh

Sáng 5/6, chỉ trong 3 tiếng, Hà Nội hứng chịu 10.212 cú sét đánh

Chỉ trong thời gian từ 6 giờ đến 9 giờ ngày 5/6, Hà Nội hứng 10.212 cú sét, trong đó 7.025 lần sét đánh xuống đất.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động