Tiếp tục phát triển thị trường điện lực minh bạch, hiệu quả

Ngày 10/1/2022, tại Hà Nội, Cục Điều tiết Điện lực (ĐTDL) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ 2022. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo của Cục ĐTĐL cho thấy, năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công Thương, tập thể công chức, viên chức và người lao động của Cục đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được các kết quả quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế pháp luật, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện lực và thị trường điện, đảm bảo công bằng, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Tiếp tục phát triển thị trường điện lực minh bạch, hiệu quả
Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Cục ĐTĐL

Theo đó, Cục đã phối hợp với các đơn vị hoàn thành tổng kết thi hành Luật Điện lực và lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực để trình trình báo cáo Chính phủ xem xét; phối hợp với Tổng cục QLTT và các đơn vị liên quan tổng kết, xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2013/NĐ-CP trình Chính phủ. Hoàn 02 đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, đã trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành 01 Thông tư.

Để hỗ trợ và thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo (NLTT), Cục ĐTĐL cũng đã thực hiện nghiên cứu, hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành quy định về cơ chế thí điểm mua bán điện trực tiếp giữa khách hàng và đơn vị phát triển NLTT.

Bên cạnh đó, đơn vị đang triển khai xây dựng ba quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, khung giá của mức giá bán lẻ điện và cơ cấu biểu giá bán lẻ điện; nghiên cứu xây dựng dự thảo Thông tư quy định về khung giá và phương pháp xác định giá, đàm phán giá các dự án điện điện gió, điện mặt trời.

Năm 2021, Cục ĐTĐL tiếp tục thực hiện tốt quy định công khai minh bạch về hoạt động kinh doanh điện theo Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và Chỉ thị số 11/CT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương ngày 22 tháng 4 năm 2014 về việc tăng cường công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu.

Đặc biệt, trước những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Cục đã tham mưu cho Bộ Công Thương đề xuất và được Chính phủ chấp thuận việc giảm giá điện,tiền điện 3 đợt trong năm 2021 với số tiền gần 4.500 tỷ đồng.

Tiếp tục phát triển thị trường điện lực minh bạch, hiệu quả
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2021, Cục tiếp tục duy trì tốt công tác thị trường điện với hai nhiệm vụ là vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và xây dựng thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. Đối với thị trường bán buôn, đã có 104 nhà máy điện trực tiếp tham gia chào giá trên thị trường điện cạnh tranh với tổng công suất đặt là 28118 (MW) chiếm khoảng 41,26% tổng công suất toàn hệ thống và 06 đơn vị mua buôn điện (EVN và 5 Tổng công ty thuộc EVN). Qua đó giúp mở rộng quy mô thị trường và tính cạnh tranh trên thị trường bán buôn điện.

Việc vận hành thị trường điện đã đẩy mạnh tính minh bạch trong huy động các nhà máy điện, tạo môi trường cạnh tranh, tăng cường tình chủ động của các đơn vị tham gia thị trường trong công tác vận hành, đồng thời từng bước xóa bỏ độc quyền trong ngành điện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tiếp tục phát triển thị trường điện lực minh bạch, hiệu quả
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục ĐTĐL tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

Về thị trường bán lẻ điện cạnh tranh đang được Cục ĐTĐL triển khai thực hiện theo đúng Đề án thiết kế mô hình thị trường bán lẻ điện cạnh tranh được phê duyệt Quyết định số 2093/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương ngày 07 tháng 8 năm 2020. Hiện tại, Cục ĐTĐL đang phối hợp với các đơn vị hoàn thiện để báo cáo Thủ tướng Chinh phủ cơ chế cho phép các nhà máy điện NLTT được phép thí điểm bán điện trực tiếp cho các khách hàng sử dụng điện cuối cùng (cơ chế DPPA). Cơ chế DPPA khi triển khai sẽ là bước đầu tiên trong lộ trình triển khai thị trường bán lẻ điện. Cơ chế này cũng sẽ hỗ trợ và thúc đẩy phát triển các nguồn điện NLTT ở nước ta trong thời gian tới.

Trong công tác cung cấp điện, Cục ĐTĐL đã thẩm định, trình phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2021; Theo dõi thường xuyên phụ tải, đề xuất các giải pháp chỉ đạo kịp thời, góp phần đảm bảo an toàn cung ứng điện cho nền kinh tế…Bên cạnh đó, Cục cũng làm tốt công tác giám sát, thẩm định, phát triển lưới điện thông minh, hợp tác quốc tế…; Tiếp tục duy trì tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực điện lực.

Tiếp tục phát triển thị trường điện lực minh bạch, hiệu quả
Tiếp tục phát triển thị trường điện lực minh bạch, hiệu quả
Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng Cờ Thi đua và Bằng khen cho Cục ĐTĐL

Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2022, Cục ĐTĐL tiếp tục hoàn thiện công tác xây dựng pháp luật, điều hành giá điện. Trong đó sẽ hoàn thiện dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quyết định thay thế Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2022.

Chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp để Bộ Công Thương chỉ đạo, điều hành đảm bảo cung cấp đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt trong năm 2022; tham gia phối hợp điều tiết, vận hành các nhà máy thủy điện đáp ứng nhu cầu nước của hạ du. Hoàn thiện các quy định nhằm hỗ trợ việc tích hợp năng lượng tái tạo vào hệ thống điện…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã điểm lại những thành qủa của nền kinh tế cũng như của ngành Công Thương. Đóng góp vào thành tích chung của ngành Công Thương có vai trò của Cục Điều tiết Điện lực trong việc điều hành thị trường điện, đảm bảo công tác cung cấp điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt trong các thời khắc cam go, ở nhiều địa phương có dịch bùng phát nặng nề như Bắc Giang, TP. Hồ Chí Minh, Đông Nam bộ, Tây Nam bộ...

Cục ĐTĐL cũng đã làm khá tốt chức năng tham mưu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động về điện lực nói chung, trong đó có tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; hướng dẫn các đơn vị thực hiện các quy định. Chủ động tham mưu cho Bộ Công Thương đề xuất trình Chính phủ ba đợt giảm giá điện, giảm tiền điện cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19...

Năm 2022, Bộ trưởng yêu cầu Cục ĐTĐL cần quyết liệt, nỗ lực hơn nữa trong việc tham mưu, đề xuất để đảm bảo đủ điện cho nền kinh tế - xã hội. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh quá trình chuẩn bị để sửa đổi Luật Điện lực làm cơ sở thực hiện hiệu quả thị trường điện theo cơ chế thị trường; tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế chính sách về giá điện, trong đó có giá điện NLTT...

Tiếp tục phát triển thị trường điện lực minh bạch, hiệu quả
Thứ trưởng Đặng Hoàng An tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Đình Dũng - Cấn Dũng
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Thị trường điện

Tin mới nhất

Hiệu quả năng lượng: Công cụ quan trọng giảm khí nhà kính

Hiệu quả năng lượng: Công cụ quan trọng giảm khí nhà kính

Hiệu quả năng lượng (HQNL) được xem là công cụ quan trọng nhằm giảm phát thải khí nhà kính (KNK); tuy nhiên, nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp của Việt Nam còn gặp khó khăn trong triển khai thực hiện công cụ này.
Ký kết hợp đồng EPC dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4

Ký kết hợp đồng EPC dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4

Ngày 14/3/2022, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) và liên danh nhà thầu Samsung C&T Corporation; Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng Thiết kế - Mua sắm - Xây dựng - Lắp đặt - Chạy thử và Nghiệm thu (hợp đồng EPC) Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 (Dự án Nhơn Trạch 3&4) cùng các thoả thuận liên quan khác.
ALMA RESORT: Tiết kiệm hơn 390 tỷ đồng nhờ chuyển dịch năng lượng

ALMA RESORT: Tiết kiệm hơn 390 tỷ đồng nhờ chuyển dịch năng lượng

Một trong những giải pháp nhằm giúp ngành du lịch nghỉ dưỡng của Việt Nam phát triển bền vững, giảm phát thải khí nhà kính đó là chuyển dịch năng lượng. Giải pháp này đã được Alma Resort quyết định triển khai trong năm 2022 và sẽ giúp khu nghỉ dưỡng này tiết kiệm hơn 390 tỷ đồng chi phí điện năng.
Nâng cao năng lực về Hiệu quả năng lượng cho các tổ chức công

Nâng cao năng lực về Hiệu quả năng lượng cho các tổ chức công

Ngày 25/2 tại Hà Nội, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) đã phối hợp với GIZ tổ chức “Hội thảo về các hoạt động nâng cao năng lực cho tổ chức công có nhiệm vụ và chức năng về Hiệu quả năng lượng ở Việt Nam” theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của các chuyên gia đến từ Bộ Công Thương, Bộ Kinh tế và Hành động Khí hậu CHLB Đức (BMWK), Dự án Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng (4E,GIZ), đại diện của các tổ chức công lập có nhiệm vụ và chức năng về Hiệu quả năng lượng (HQNL), đại diện của các doanh nghiệp công lập là các công ty điện lực địa phương thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
PC Hà Nam triển khai các công trình đầu tư xây dựng năm 2022

PC Hà Nam triển khai các công trình đầu tư xây dựng năm 2022

Với việc đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và kịp thời của các phụ tải lưới điện trên địa bàn tỉnh Hà Nam nên ngay từ những tháng đầu năm 2022, Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) đã tập trung triển khai ngay các công trình dự án được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao từ cuối năm 2021.

Tin cùng chuyên mục

Thị trường dầu mỏ thế giới: Không thể thay thế nguồn cung của Nga

Thị trường dầu mỏ thế giới: Không thể thay thế nguồn cung của Nga

Ngày 22/2, chuyên gia cấp cao về tài nguyên và hàng hóa tại Fitch, Dmitry Marinchenko, cho rằng thị trường dầu mỏ sẽ không thể thay thế được dầu của Nga, chiếm 10% nguồn cung toàn cầu. Sự leo thang của cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine có thể đẩy giá dầu lên trên 100 USD / thùng.
Chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng bền vững: Cơ hội và thách thức song hành

Chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng bền vững: Cơ hội và thách thức song hành

Quá trình chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng bền vững ở Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức đặt ra. Và, để chuyển dịch năng lượng từ các nguồn truyền thống sang năng lượng xanh, sạch, năng lượng tái tạo, cần tiếp tục đổi mới và chủ động thực hiện những giải pháp đột phá.
Nắng xanh trên vùng đất lửa

Nắng xanh trên vùng đất lửa

Lâu nay, khi nhắc đến Quảng Trị, trong miền ký ức của nhiều người thường nhớ đến những mùa hè đỏ lửa cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, bởi lẽ, ở vùng đất vốn đã khắc nghiệt ấy còn chịu sự dày xéo đau thương của hàng nghìn tấn bom đạn. Nhưng giờ đây, Quảng Trị đang vươn lên từ chính sự khắc nghiệt ấy bằng định hướng phát triển năng lượng xanh.
Hài hòa cho... điện gió

Hài hòa cho... điện gió

Mấy năm gần đây, việc đầu tư xây dựng các dự án điện gió ven biển ngày càng phát triển mạnh mẽ; trở thành một phong trào diễn ra tại không ít địa phương. Các dự án này góp phần nâng cao công suất phát điện toàn quốc, đáp ứng yêu cầu sản xuất và sinh hoạt đang tăng cao của người dân và doanh nghiệp. Song, thực tế cũng bộc lộ bất cập cần nhận diện, khắc phục để bảo đảm phát triển bền vững.
GE dự đoán 5 xu hướng năng lượng hàng đầu

GE dự đoán 5 xu hướng năng lượng hàng đầu

Tăng cường đầu tư trên toàn cầu vào công nghệ khử cacbon, nhiên liệu hàng không bền vững được chú trọng, hệ thống lưới điện được phát triển hiện đại hơn…. là những xu hướng phát triển của ngành năng lượng trong thời gian tới. Theo dự báo của General Electric (GE), tất cả những xu hướng này đều hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
EVNNPC: Tiếp tục thắp sáng nhưng ước mơ

EVNNPC: Tiếp tục thắp sáng nhưng ước mơ

Thực hiện chương trình Tháng Tri ân khách hàng, ngày 20/1/2022, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã đến thăm và tặng quà cho các học sinh tại 15 điểm trường ở huyện Lương Tài (Bắc Ninh).
Dự án điện gió gặp khó

Dự án điện gió gặp khó

Tác động của đại dịch Covid-19 đã khiến khoảng 30% dự án điện gió của các chủ đầu tư không thể vận hành thương mại trước ngày 31/10/2021 để được hưởng ưu đãi theo hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
EVN và Trung ương Đoàn Thanh niên hợp tác tuyên truyền sử dụng điện hiệu quả

EVN và Trung ương Đoàn Thanh niên hợp tác tuyên truyền sử dụng điện hiệu quả

Ngày 18/01/2022 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (TWĐTN) đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2026.
ASEAN thúc đẩy chuyển đổi năng lượng theo mô hình chuỗi xoắn

ASEAN thúc đẩy chuyển đổi năng lượng theo mô hình chuỗi xoắn

Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đặt mục tiêu tạo ra sự hội nhập thị trường chung ở Đông Nam Á, nhu cầu năng lượng gia tăng do tăng trưởng kinh tế nhanh chóng sẽ cần được giải quyết.
Hội nghị cấp cao VEPG lần thứ 4: Hướng tới chuyển dịch năng lượng bền vững

Hội nghị cấp cao VEPG lần thứ 4: Hướng tới chuyển dịch năng lượng bền vững

Hội nghị cấp cao lần thứ 4 do Nhóm Đối tác năng lượng Việt Nam (VEPG) tổ chức sẽ nhằm tổng kết những thành tựu và đóng góp tích cực của VEPG trong suốt hơn 4 năm hoạt động với vai trò là diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao kết nối Chính phủ Việt Nam với các đối tác phát triển, các bên liên quan với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của ngành năng lượng Việt Nam.
Cần hoàn thiện các quy định pháp lý, thúc đẩy phát triển bền vững năng lượng tái tạo

Cần hoàn thiện các quy định pháp lý, thúc đẩy phát triển bền vững năng lượng tái tạo

Để có thể đạt được mục tiêu phát triển bền vững năng lượng tái tạo, theo các chuyên gia, cần sớm triển khai cơ chế đấu thầu giá bán điện năng lượng tái tạo. Và để thực hiện tốt việc đấu thầu các dự án năng lượng tái tạo trong thời gian tới, ngoài việc cần có hệ thống cơ sở dữ liệu thì việc các quy định pháp lý đi kèm hiện cũng cần hoàn thiện.
Giá khí đốt ở châu Âu bất ngờ tăng hơn 30%

Giá khí đốt ở châu Âu bất ngờ tăng hơn 30%

Giá khí đốt ở châu Âu đã bất ngờ tăng hơn 30% vào ngày 4/1 làm gia tăng lo ngại về chi phí sưởi ấm một ngôi nhà, khi nguồn cung cấp thường đến châu Âu từ Siberia tiếp tục đổ về phía Đông trong ngày thứ 15 liên tiếp. Điện Kremlin đã nhiều lần phủ nhận việc sử dụng nguồn khí đốt khổng lồ của Nga để gây khó khăn cho châu Âu, sau khi khí đốt đi qua đường ống Yamal-Europe đổi hướng ba ngày trước Giáng sinh.
Quyết định phê duyệt Kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2022

Quyết định phê duyệt Kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2022

Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) vừa phê duyệt Kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2022.
Phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2022

Phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2022

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2022.
Đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia: Xây dựng nền tảng vững chắc

Đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia: Xây dựng nền tảng vững chắc

Năm 2021, dưới tác động của dịch bệnh và khủng hoảng năng lượng xảy ra ở nhiều quốc gia, ngành năng lượng Việt Nam không bị tác động nhiều bởi hệ thống điện quốc gia đã tương đối phát triển, nguồn điện có dự phòng và đang tiếp tục được củng cố.
Dấu ấn COP26 và thách thức trong triển khai các cam kết

Dấu ấn COP26 và thách thức trong triển khai các cam kết

Tại Hội thảo “Dấu ấn COP26 và thách thức đặt ra đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm Việt Nam” tổ chức ngày 28/12/2021 tại Hà Nội, nhiều chuyên gia cho rằng thách thức với các tổ chức và doanh nghiệp năng lượng Việt Nam là cả tài chính lẫn công nghệ.
Growatt ra mắt bộ sạc xe điện ứng dụng trong dân dụng và thương mại

Growatt ra mắt bộ sạc xe điện ứng dụng trong dân dụng và thương mại

Growatt, nhà sản xuất biến tần điện mặt trời và ắcquy đến từ Trung Quốc vừa ra mắt bộ sạc xe điện (EV) phục vụ trong dân dụng và khu vực thương mại.
Xem thêm

Đọc nhiều

Mobile VerionPhiên bản di động