Thanh tra Bộ Tài chính vạch ra nhiều vi phạm của thành phố Hà Nội

Qua thanh tra công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2022, Thanh tra Bộ Tài chính đã chỉ ra hàng loạt vi phạm, hạn chế, tồn tại.
Bộ Tài chính: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội sử dụng chữ ký khô sai luật 9 tháng, Bộ Tài chính thực hiện 52.920 cuộc thanh tra, kiểm tra Hà Nội: Đẩy mạnh kết nối giao thương, đảm bảo an toàn thực phẩm

Kế hoạch đầu tư chưa phù hợp với kế hoạch tài chính

Một trong đó là việc triển khai và ban hành chính sách. “HĐND thành phố phê duyệt kế hoạch điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 chưa phù hợp với kế hoạch tài chính 5 năm 2021 – 2025” - Thanh tra Bộ Tài chính kết luận.

Cụ thể, kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 được HĐND TP. Hà Nội phê duyệt tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 7/12/2020, trong đó: Tổng chi ngân sách địa phương là 613.719.496 triệu đồng (chi phí đầu tư phát triển 299.189.621 triệu đồng).

Thanh tra Bộ Tài chính vạch ra nhiều vi phạm của thành phố Hà Nội
Qua thanh tra công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2022, Thanh tra Bộ Tài chính đã chỉ ra hàng loạt vi phạm, hạn chế, tồn tại.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 được HĐND thành phố phê duyệt lần đầu theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021, trong đó: Tổng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 là 304.799.654 triệu đồng.

“Sau các lần điều chỉnh đến năm 2023, tổng vốn đầu tư công trung hạn là 339.600.248 triệu đồng, cao hơn tổng chi đầu tư phát triển trong kế hoạch tài chính 5 năm là 40.410.627 triệu đồng”, Thanh tra Bộ Tài chính xác định.

Theo Thanh tra Bộ Tài chính, thời điểm thanh tra (tháng 12/2023), HĐND thành phố chưa xem xét điều chỉnh kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 cho phù hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công.

Nội dung thứ 2 là việc HĐND TP. Hà Nội giao UBND thành phố và HĐND cấp huyện quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công không đúng thẩm quyền theo quy định của Luật Đầu tư công.

Thanh tra Bộ Tài chính dẫn quy định tại khoản 2, Điều 68 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 cho biết, quy định HĐND cấp tỉnh quyết định không cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công sang năm sau.

Tuy nhiên, theo Thanh tra Bộ Tài chính, ngày 8/12/2021, HĐND TP. Hà Nội ban hành Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp TP. Hà Nội năm 2022 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Trong đó, tại điểm d, khoản 1, Điều 8 quy định “giao UBND thành phố ban hành quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 cho các dự án sử dụng ngân sách thành phố và ngân sách thành phố hỗ trợ theo quy định tại khoản 2, Điều 68 Luật Đầu tư công năm 2019 và Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp gần nhất”; tại khoản 2, Điều 8 quy định “giao HĐND cấp huyện xem xét, quyết định chuyển nguồn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp huyện không giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2021 có nhu cầu kéo dài sang năm 2022”.

“Việc HĐND TP. Hà Nội giao UBND thành phố và HĐND cấp huyện quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công là không đúng theo quy định tại khoản 2, Điều 68 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019", Thanh tra Bộ Tài chính kết luận.

Hàng trăm cơ sở nhà, đất chưa xác định giá trị

Thanh tra Bộ Tài chính cũng chỉ ra việc UBND TP. Hà Nội chưa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương sắp xếp 4 doanh nghiệp có vốn nhà nước sắp xếp theo phương án riêng và chưa chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Cụ thể, ngày 29/11/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1479/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 – 2025.

Trong đó, TP. Hà Nội có 18 doanh nghiệp duy trì tỷ lệ 100% vốn nhà nước; 01 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa nhà nước nắm giữ vốn điều lệ từ 50% đến 65%; 01 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa nhà nước năm giữ vốn điều lệ từ 50% trở xuống; 23 doanh nghiệp thực hiện thoái toàn bộ vốn nhà nước trong năm 2024 – 2025; 4 doanh nghiệp cổ phần không thực hiện thoái vốn đến hết năm 2025 và 4 doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện theo phương án riêng, gồm: Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội, Công ty cổ phần Hanel, Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long phải xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương sắp xếp đối với từng doanh nghiệp trong quý I năm 2023.

Thời điểm thanh tra là tháng 12/2023, UBND TP. Hà Nội đã ban hành kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 nhưng chưa trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương sắp xếp đối với 4 doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện sắp xếp theo phương án riêng”, Thanh tra Bộ Tài chính kết luận.

Vẫn theo Thanh tra Bộ Tài Chính, thời điểm thanh tra là tháng 12/2023, UBND TP. Hà Nội chưa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2022 – 2025 làm căn cứ triển khai thực hiện theo đúng quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 3 Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg ngày 2/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Tài chính cũng chỉ ra việc UBND TP. Hà Nội chưa xử lý, sắp xếp 278/803 cơ sở nhà, đất chưa xác định giá trị hiện đang giao doanh nghiệp quản lý và chậm phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Đáng chú ý, trong đó có 6 cơ sở nhà đất đã được thành phố bán chỉ định và người mua đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc nộp vào tài khoản tạm thu của Sở Tài chính số tiền 74.967 triệu đồng; do vướng mắc về thủ tục bán tài sản công theo hình thức chỉ định phải tạm dừng nhưng chưa được thành phố xử lý dứt điểm.

Đại Anh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Tài chính

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hà Nội: Truy tìm 2 đối tượng thuê 3 xe ô tô nhưng "quên" không trả

Hà Nội: Truy tìm 2 đối tượng thuê 3 xe ô tô nhưng "quên" không trả

Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa quyết định truy tìm 2 đối tượng thuê 3 chiếc xe ô tô rồi mang đi cầm cố, thế chấp và bỏ trốn.
Lâm Đồng: Thu hồi văn bản đưa Sân golf Đồi Cù vào rừng phòng hộ nội ô Đà Lạt

Lâm Đồng: Thu hồi văn bản đưa Sân golf Đồi Cù vào rừng phòng hộ nội ô Đà Lạt

Lâm Đồng xem xét đưa gần 30 ha rừng do chủ đầu tư Sân golf Đồi Cù tự trồng năm 1993 ra diện tích rừng phòng hộ nội ô Đà Lạt.
An Giang: Khởi tố nhóm cựu lãnh đạo, nhân viên ngân hàng gây thiệt hại hơn 600 tỷ đồng

An Giang: Khởi tố nhóm cựu lãnh đạo, nhân viên ngân hàng gây thiệt hại hơn 600 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh An Giang đã khởi tố hàng loạt nguyên lãnh đạo, nhân viên của Ngân hàng Vietcombank vì gây thiệt hại hơn 600 tỷ đồng.
Đắk Lắk: Công khai danh sách 5 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn

Đắk Lắk: Công khai danh sách 5 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn

Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk vừa thông báo công khai danh sách 5 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.
Hà Nội: Bắt quả tang 6 thanh niên nam, nữ

Hà Nội: Bắt quả tang 6 thanh niên nam, nữ 'hít ke' trong phòng trọ ở phường Liễu Giai

Công an quận Ba Đình, Hà Nội đang tạm giữ hình sự 6 thanh niên nam, nữ để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng trọ.

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội: Nam thanh niên bỏ gần 4 tỷ mua tài khoản để cá độ bóng đá

Hà Nội: Nam thanh niên bỏ gần 4 tỷ mua tài khoản để cá độ bóng đá

Để thiết lập đường dây đánh bạc cá độ bóng đá và mua bán số lô - số đề ở Hà Nội, Phi đã bỏ gần 4 tỷ đồng mua tài khoản rồi phân cấp điều hành đánh bạc.
Hà Nội: Công an đột kích kho

Hà Nội: Công an đột kích kho 'bóng cười' thu hơn 1000 vỏ bóng và bình khí

Từ phản ánh của người dân, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng đột kích kho 'bóng cười' thu hơn 1000 vỏ bóng và bình khí.
Thu giữ số lượng lớn sản phẩm liên quan đến thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc

Thu giữ số lượng lớn sản phẩm liên quan đến thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc

Mới đây, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện và thu giữ số lượng lớn các sản phẩm liên quan đến thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc.
Đà Nẵng: Phát hiện, bắt giữ đối tượng người nước ngoài đang trốn truy nã tại quận Ngũ Hành Sơn

Đà Nẵng: Phát hiện, bắt giữ đối tượng người nước ngoài đang trốn truy nã tại quận Ngũ Hành Sơn

Lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ đối tượng người nước ngoài đang trốn truy nã tại một khách sạn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.
Bình Thuận: Công ty Thép Trung Nguyên bị cưỡng chế gần 57 tỷ đồng tiền thuế

Bình Thuận: Công ty Thép Trung Nguyên bị cưỡng chế gần 57 tỷ đồng tiền thuế

Công ty TNHH Thép Trung Nguyên vừa bị Cục Thuế tỉnh Bình Thuận ra các quyết định cưỡng chế trích tiền, phong tỏa tài khoản vì nợ thuế gần 57 tỷ đồng.
Quảng Trị: Khởi tố bắt tạm giam Phó Chủ tịch huyện Hướng Hóa

Quảng Trị: Khởi tố bắt tạm giam Phó Chủ tịch huyện Hướng Hóa

Ông Lê Quang Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị bị khởi tố về tội 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.
Đồng Tháp: Công khai danh sách hơn 30 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế

Đồng Tháp: Công khai danh sách hơn 30 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế

Chi cục Thuế khu vực 5 thuộc Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp vừa công khai danh sách 33 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế tính đến thời điểm 30/6/2024.
Vụ án tại Công ty cổ phần Y dược LanQ: 5 đối tượng bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ"

Vụ án tại Công ty cổ phần Y dược LanQ: 5 đối tượng bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ"

Bộ Công an đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ và các đơn vị liên quan về tội "Nhận hối lộ".
Tiktoker ThiThi97 vẫn rao bán mỹ phẩm vi phạm trên Tiktok, Shopee, bất chấp lệnh tiêu hủy

Tiktoker ThiThi97 vẫn rao bán mỹ phẩm vi phạm trên Tiktok, Shopee, bất chấp lệnh tiêu hủy

Dù bị lực lượng chức năng xử phạt, buộc tiêu hủy nhưng các sản phẩm mỹ phẩm do Tiktoker ThiThi97 phân phối vẫn được chào bán rộng rãi trên Shopee và Tiktok.
TP. Hồ Chí Minh: Truy tố người tự xưng

TP. Hồ Chí Minh: Truy tố người tự xưng 'sư thầy Thích Tâm Phúc'

Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi đã hoàn tất cáo trạng truy tố người tự xưng "sư thầy Thích Tâm Phúc" về tội lừa đảo và sử dụng tài liệu giả.
Quảng Ninh: Mua sổ đỏ giả trên mạng xã hội mang đi vay 150 triệu đồng

Quảng Ninh: Mua sổ đỏ giả trên mạng xã hội mang đi vay 150 triệu đồng

Để lấy lòng tin, Hoàng Văn Dũng ở huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh đã mua sổ đỏ giả trên mạng xã hội rồi vay 150 triệu đồng và chiếm đoạt số tiền đó.
Lạng Sơn: Bắt đối tượng buôn bán, vận chuyển pháo

Lạng Sơn: Bắt đối tượng buôn bán, vận chuyển pháo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng Lưu Minh Vương về hành vi buôn bán, vận chuyển pháo.
Quảng Nam: 8 nam, nữ thanh niên sử dụng ma túy trong quán karaoke

Quảng Nam: 8 nam, nữ thanh niên sử dụng ma túy trong quán karaoke 'chui'

Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện 8 nam, nữ thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke ''chui''.
Quảng Trị: Cắt hết chức vụ trong Đảng đối với Phó chủ tịch huyện Hướng Hoá

Quảng Trị: Cắt hết chức vụ trong Đảng đối với Phó chủ tịch huyện Hướng Hoá

Vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng, Phó Chủ tịch huyện Hướng Hoá bị cách tất cả chức vụ trong Đảng.
TP. Hồ Chí Minh: Một nữ giám đốc bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

TP. Hồ Chí Minh: Một nữ giám đốc bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Bà Nguyễn Thị Ngọc Uyên, Giám đốc Công ty CP Thương mại Dịch vụ Sản xuất An Ninh bị tạm hoãn xuất cảnh vì doanh nghiệp này nợ thuế.
Nghệ An: Dính hàng loại vi phạm, Viện thẩm mỹ Mayo Clinic bị xử phạt hơn 100 triệu đồng

Nghệ An: Dính hàng loại vi phạm, Viện thẩm mỹ Mayo Clinic bị xử phạt hơn 100 triệu đồng

Dính hàng loạt vi phạm, Viện thẩm mỹ quốc tế Mayo Clinic (Nghệ An) đã bị xử phạt 104 triệu đồng, đình chỉ hoạt động trong thời gian 4,5 tháng.
Vĩnh Long: Công khai 77 doanh nghiệp, người nợ thuế hơn 13 tỷ đồng

Vĩnh Long: Công khai 77 doanh nghiệp, người nợ thuế hơn 13 tỷ đồng

Chi cục Thuế khu vực IV (Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long) công khai 77 người ở 2 huyện Vũng Liêm và Mang Thít nợ thuế và các khoản thu khác, tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng
Hà Tĩnh: Cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn 24 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn

Hà Tĩnh: Cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn 24 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn

Ngày 12/7, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh thông tin về việc Cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với 24 doanh nghiệp nợ thuế quá hạn trên địa bàn.
Long An: Tạm hoãn xuất cảnh 3 giám đốc doanh nghiệp vì nợ thuế

Long An: Tạm hoãn xuất cảnh 3 giám đốc doanh nghiệp vì nợ thuế

Cục Thuế tỉnh Long An vừa công khai thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc tạm hoãn xuất cảnh một số Giám đốc doanh nghiệp do nợ thuế.
Hà Nội: Bắt 2 đối tượng cưỡng đoạt tài sản ở huyện Đông Anh

Hà Nội: Bắt 2 đối tượng cưỡng đoạt tài sản ở huyện Đông Anh

Công an huyện Đông Anh, Hà Nội vừa bắt giữ Lê Văn Chương và Lê Văn Yên để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động