Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 07/04/2020 06:46
quan ly tai chinh du an ppp

Quản lý tài chính dự án PPP

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và chi ...
1 2