Tháng 10: Việt Nam và quốc tế có những sự kiện, ngày lễ gì?

Trong tháng 10, tại Việt Nam và quốc tế sẽ có nhiều ngày lễ, sự kiện quan trọng. Báo Công Thương tổng hợp, giới thiệu các sự kiện và ngày lễ tháng 10/2022.
Ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày chuyển đổi số quốc gia
Tháng 10: Việt Nam và quốc tế có những sự kiện, ngày lễ gì?
Ngày 10/10/2022 kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô

* Sự kiện, ngày lễ trong nước tháng 10/2022

2/10: Ngày Khuyến học Việt Nam

Ngày 2/10/1996, Đảng và Nhà nước đã thành lập Hội Khuyến khích và phát triển giáo dục Việt Nam, gọi tắt là Hội Khuyến học Việt Nam theo Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 29/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, ngày 2/10 được lấy làm Ngày Khuyến học Việt Nam nhằm động viên người dân tham gia phong trào khuyến học, đồng thời tôn vinh những cá nhân và tập thể đạt thành tích trong công tác khuyến học.

4/10: Ngày sinh nhà thơ Tố Hữu

Nhà thơ Tố Hữu (4/10/1920 – 9/12/2002) là nhà thơ cách mạng lớn và là người chiến sĩ cộng sản kiên cường của dân tộc ta. Ngày 4/10 cũng chính vì vậy trở thành ngày kỷ niệm cho ngày sinh nhà thơ Tố Hữu nhằm mục đích tưởng nhớ tài năng và những đóng góp to lớn của ông cho đất nước.

10/10: Ngày Giải phóng Thủ đô

Ngày 10/10/1954, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã giải phóng Thủ đô Hà Nội khỏi ách thống trị của đế quốc thực dân. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử chống giặc ngoại xâm dân tộc ta.

10/10: Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam

Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 46/SL vào ngày 10/10/1945 với mục đích ban hành các quy định về luật sư và tổ chức luật sư đầu tiên ở nước Việt Nam độc lập.

Đến ngày 14/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định (Quyết định số 149/QĐ-TTg) lấy ngày 10/10 hàng năm là Ngày truyền thống của Luật sư Việt Nam, đây mà một cột mốc đáng tự hào của ngành Luật sư nói riêng và của nhân dân ta nói chung.

Ngày 10/10: Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 lấy ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Bên cạnh đó, Ngày Chuyển đổi số quốc gia còn hướng tới nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

13/10: Ngày Doanh nhân Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bức thư gửi tới giới Công Thương Việt Nam vào ngày 13/10/1945 nhằm khuyến khích sự phát triển và nhấn mạnh vai trò của giới Công Thương trong xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng…

Thể theo đường lối chỉ đạo, chủ trương và chính sách khuyến khích phát triển, phát huy vai trò doanh nhân của Bác, ngày 20/09/2004 Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg lựa chọn ngày 13/10 hằng năm làm ngày tôn vinh Doanh nhân Việt Nam.

14/10: Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập Tổng Nông hội Đông Dương vào 10/1930 sau đó đổi tên thành là Hội Nông dân Việt Nam vào 1/3/1988. Và đến ngày 17/1/1991, Bộ Chính trị đã cho lấy ngày 14/10 làm ngày kỷ niệm thành lập Hội Nông dân Việt Nam, gọi tắt là Ngày Hội Nông dân Việt Nam.

15/10: Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Liên đoàn Thanh niên Việt Nam và Ban vận động Mặt trận Thanh niên toàn quốc đã quyết định thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vào 10/1956, đồng thời lấy ngày 15/10 làm Ngày Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam để kỷ niệm sự kiện quan trọng này.

20/10: Ngày Phụ nữ Việt Nam

Ngày 20/10/1930, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã được thành lập. Thông qua đó, vai trò của phụ nữ trong các hoạt động chính trị, kinh tế và đời sống xã hội đã được khẳng định. Ngày 20/10 chính thức được chọn là Ngày Phụ Nữ Việt Nam nhằm tri ân công lao và sự cống hiến của phụ nữ cho đất nước.

26/10: Ngày Điều dưỡng Việt Nam

Hội Y tá - Điều Dưỡng Việt Nam ra đời vào 26/10/1990, sau này đổi tên thành Hội Điều Dưỡng Việt Nam. Theo đó, ngày ngày 26/10 được chọn làm Ngày Điều dưỡng Việt Nam với mục đích biểu dương và thể hiện lòng biết ơn đối với những y tá và điều dưỡng đang ngày đêm tận tình chăm sóc bệnh nhân.

30/10: Ngày thành lập tinh Quảng Ninh

Trong thời thời kỳ kháng chiến, người dân Quảng Ninh đã anh dũng chiến đấu và hy sinh nhằm mang lại sự thắng lợi cho dân tộc, còn trong thời kỳ xây dựng đất nước thì không ngừng phấn đấu và phát triển.

Đến ngày 30/10/1963, Nhà nước đã cho thành lập tỉnh Quảng Ninh và ngày 30/10 cũng được chọn làm Ngày thành lập Tỉnh Quảng Ninh kể từ đó.

* Sự kiện, ngày lễ quốc tế tháng 10/2022

1/10 Ngày Quốc tế Người cao tuổi (IDOP)

Ngày 1/10 chính thức được chọn làm Ngày Quốc tế Người cao tuổi, viết tắt IDOP (International Day of Older Persons) vào 1/10/1991 bởi Liên Hợp Quốc. Ngày lễ quốc tế này được đặt ra nhằm thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đến những người cao tuổi, đồng thời tuyên truyền, cổ động cho việc chăm sóc và bảo vệ các người cao tuổi.=

2/10 Ngày quốc tế bất bạo động

Ngày quốc tế bất bạo động còn được gọi là Ngày quốc tế không bạo lực, được tổ chức vào ngày 2/10 hằng năm. Đây là ngày sinh của Mahatma Gandhi, một nhà lãnh đạo phong trào đòi độc lập của Ấn Độ và là người tiên phong chiến lược bất bạo động. Liên Hợp Quốc đặt ra ngày này với mục đích cổ vũ cho phong trào đấu tranh vì hòa bình mà không cần dùng đến bạo lực.

5/10 Ngày Nhà giáo Thế giới (WTD)

Ngày Nhà giáo thế giới, viết tắt là WTD (World Teachers' Day) được tổ chức vào ngày 5/10 hằng năm nhằm mong muốn cộng đồng quan tâm đến tình trạng và vai trò của các nhà giáo trong việc hình thành và phát triển xã hội. Thông qua đó, Liên Hợp Quốc kêu gọi sự hỗ trợ cho các giáo viên để đảm bảo rằng các thế hệ tương lai sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng và giáo dụng trí thức.

10/10 Ngày Quốc tế Trẻ em gái

Trước thực trạng về tảo hôn, buôn bán, bóc lột lao động và bóc lột tình dục đối với các bé gái, vào năm 2021, Liên Hợp Quốc đã quyết định lấy ngày 11/10 làm Ngày Quốc tế Trẻ em gái (International Day of the Girl) để kêu gọi thế giới cùng bảo vệ trẻ em gái và đảm bảo các em luôn được thụ hưởng sự tiến bộ và công bằng xã hội.

16/10 Ngày Lương thực Thế giới

Ngày 16/10 được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Lương thực Thế giới, viết tắt là WFD (World Food Day) nhằm kỷ niệm ngày thành lập Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations) năm 1945.

Ngày kỷ niệm này góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề nghèo đói và việc sử dụng hợp lý lương thực và thực phẩm trên toàn cầu.

27/10 Ngày Thế giới về Di sản Nghe nhìn

Với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo tồn và lưu trữ các tác phẩm nghe nhìn phản ánh sự sáng tạo của con người, UNESCO đã chọn ngày 27/10 hàng năm là Ngày Thế giới về Di sản Nghe nhìn (World Day for Audiovisual Heritage). Ngày lễ quốc tế này tổ chức tại các quốc gia, khu lưu trữ âm thanh và phim tài liệu, đài truyền hình hoặc bảo tàng thư viện.

31/10 Lễ hội Halloween

Lễ hội Halloween hay lễ hội hóa trang có tên đầy đủ là All Hallows' Evening, được tổ chức vào ngày 31/10 hàng năm. Nhiều người cho rằng Halloween bắt nguồn từ các lễ hội thu hoạch của người Celt, tại thời điểm này ranh giới giữa âm và dương nhạt nhòa nhất.

Trong Kitô giáo, Halloween có nghĩa là buổi tối các thánh, đây là ngày bắt đầu tam nhật các thánh nhằm tưởng nhớ các vị thánh, các vị tử đạo và tất cả các tín hữu trung kiên đã chết.

Theo truyền thống, người ta sẽ hóa trang thành các nhân vật siêu nhiên hoặc các nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết trong ngày Halloween. Đặc biệt, trẻ em sẽ mang theo túi đựng kẹo và đi từ nhà này sang nhà khác đòi kẹo với câu hỏi Trick-or-treat.

Bảo Thoa
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Sự kiện trong tháng

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Những lợi ích tuyệt vời từ cốc nước chanh đào mật ong ấm trong mùa lạnh

Những lợi ích tuyệt vời từ cốc nước chanh đào mật ong ấm trong mùa lạnh

Trong chanh đào chứa nhiều vitamin A, B1, B2, đặc biệt vitamin C. Mật ong, ngoài thành phần là đường còn có hỗn hợp các axit amin, vitamin, khoáng chất, sắt...
Khai mạc Hội nghị Bưu chính các nước Đông Nam Á năm 2022

Khai mạc Hội nghị Bưu chính các nước Đông Nam Á năm 2022

Ngày 7/12/2022 tại Bình Định, Hội nghị Bưu chính các nước ASEAN (ASEANPOST) năm 2022 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của Bưu chính 10 nước Đông Nam Á.
Tăng cường khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp

Tăng cường khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp

Bộ Y tế vừa có văn bản đôn đốc triển khai thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp gửi Sở Y tế các tỉnh, thành; các bệnh viện.
“Cùng nhau làm nên Tết”: Trao tặng 8.000 phần quà Tết cho người lao động tại 11 tỉnh/thành

“Cùng nhau làm nên Tết”: Trao tặng 8.000 phần quà Tết cho người lao động tại 11 tỉnh/thành

Từ ngày 7-15/1/2023 sẽ có 8.000 phần quà Tết được trao cho người lao động tại 11 tỉnh thành trải dài từ Bắc tới Nam trong chương trình “Cùng nhau làm nên Tết".
Tết Nguyên Đán 2023: Thời tiết 3 miền trên cả nước ra sao?

Tết Nguyên Đán 2023: Thời tiết 3 miền trên cả nước ra sao?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dịp Tết Nguyên đán 2023, khu vực Bắc Bộ dự báo sẽ có rét đậm, rét hại, còn miền Trung và miền Nam nắng ráo.

Tin cùng chuyên mục

Mưa lớn liên tiếp xảy ra ở miền Trung, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Mưa lớn liên tiếp xảy ra ở miền Trung, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 6/12, tại khu vực miền Trung mưa lớn đã xảy ra, gây nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.
Phúc lợi vật nuôi - cần có chế tài

Phúc lợi vật nuôi - cần có chế tài

Dù đã có quy định của Chính phủ về bảo vệ vật nuôi (phúc lợi vật nuôi) nhưng tình trạng buôn bán, ngược đãi vẫn diễn ra.
Hà Nội mở "đường dây nóng" ngăn chặn tình trạng hành hung nhân viên y tế tại bệnh viện

Hà Nội mở "đường dây nóng" ngăn chặn tình trạng hành hung nhân viên y tế tại bệnh viện

Công an thành phố Hà Nội công bố đường dây nóng của công an 30 quận, huyện và bệnh viện trên địa bàn để ngăn chặn tình trạng hành hung nhân viên y tế.
Quảng Trị: Một cửa hàng tạp hóa bị thiêu rụi vì chập điện

Quảng Trị: Một cửa hàng tạp hóa bị thiêu rụi vì chập điện

Sáng ngày 6/12, một cửa hàng tạp hóa tại huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) bốc cháy dữ dội. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện
Quy trình thí điểm đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Quy trình thí điểm đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang có hướng dẫn Quy trình thí điểm đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Cổng Dịch vụ quốc gia.
Hà Nội: Yêu cầu nhà xe không tùy tiện tăng giá cước, phụ phí dịp Tết

Hà Nội: Yêu cầu nhà xe không tùy tiện tăng giá cước, phụ phí dịp Tết

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải niêm yết giá cước trên xe theo quy định; không tùy tiện tăng giá cước trong dịp Tết.
Tiếp dòng di sản 130 năm Nhà máy đèn Bờ Hồ

Tiếp dòng di sản 130 năm Nhà máy đèn Bờ Hồ

Cách đây 130 năm (6/12/1892 - 6/12/2022), Nhà máy đèn Bờ Hồ, cơ sở điện lực đầu tiên của Hà Nội ra đời, tạo nền móng cho sự phát triển ngành điện sau này.
Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất dừng bán vé vào công viên Thống Nhất từ ngày 1/1/2023

Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất dừng bán vé vào công viên Thống Nhất từ ngày 1/1/2023

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố dừng bán vé vào công viên Thống Nhất từ 1/1/2023 do doanh thu không đủ chi cho nhân viên bán vé.
Vĩnh Long: 12 nhà dân rơi xuống sông sau vụ sạt lở đất nghiêm trọng

Vĩnh Long: 12 nhà dân rơi xuống sông sau vụ sạt lở đất nghiêm trọng

12 ngôi nhà, hơn 100 công đất vườn trồng cây ăn trái tại xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long bị sạt lở, ước tính thiệt hại 7 tỷ đồng.
Hà Nội: Bé trai rơi từ chung cư ở quận Hoàng Mai

Hà Nội: Bé trai rơi từ chung cư ở quận Hoàng Mai

Người dân tại quảng trường tháp đồng hồ một khu đô thị quận Hoàng Mai phát hiện 1 cháu bé (bé trai) khoảng 12-13 tuổi rơi từ tầng cao xuống tử vong.
VietinBank đồng hành cùng ngành y tế chuyển đổi số và nâng cao dịch vụ khám chữa bệnh

VietinBank đồng hành cùng ngành y tế chuyển đổi số và nâng cao dịch vụ khám chữa bệnh

Ngày 2-3/12/2022, VietinBank đồng hành cùng ngành y tế chuyển đổi số toàn diện và nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh.
Vì sao trời lạnh người mắc bệnh tăng huyết áp dễ bị đột quỵ?

Vì sao trời lạnh người mắc bệnh tăng huyết áp dễ bị đột quỵ?

Trời lạnh là yếu tố bất lợi với người mắc bệnh tăng huyết áp. Khi nhiệt độ thấp khiến các mao mạch co lại, huyết áp đột ngột tăng cao, dễ gây các biến chứng.
Gia hạn giấy đăng ký lưu hành thêm 46 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Gia hạn giấy đăng ký lưu hành thêm 46 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa gia hạn giấy đăng ký lưu hành thêm 46 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
Vì sao siêu đám cưới "lớn nhất châu Á" tại Kiên Giang xôn xao mạng xã hội ?

Vì sao siêu đám cưới "lớn nhất châu Á" tại Kiên Giang xôn xao mạng xã hội ?

Đám cưới với chi phí tổ chức lên tới 100 tỷ đồng của con gái đại gia Phú Cường đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Vậy đại gia Phú Cường là ai?
6 đoàn kiểm tra liên ngành chuẩn bị kiểm tra an toàn thực phẩm Tết 2023

6 đoàn kiểm tra liên ngành chuẩn bị kiểm tra an toàn thực phẩm Tết 2023

6 đoàn kiểm tra liên ngành chuẩn bị tiến hành kiểm tra về an toàn thực phẩm tại 12 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Từ vụ nổ điện thoại khiến thiếu niên bị giập nát bàn tay: Cách sử dụng điện thoại an toàn?

Từ vụ nổ điện thoại khiến thiếu niên bị giập nát bàn tay: Cách sử dụng điện thoại an toàn?

Thêm một vụ việc đáng tiếc vừa xảy ra liên quan đến nổ điện thoại. Các bác sĩ cho biết, dạng tổn thương này hay có hoại tử thứ phát sau phẫu thuật.
Thiếu niên 14 tuổi bị dập nát tay trái do điện thoại phát nổ

Thiếu niên 14 tuổi bị dập nát tay trái do điện thoại phát nổ

Một nam bệnh nhân 14 tuổi (Hải Dương) phải cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng bị dập nát bàn tay trái do điện thoại phát nổ.
Ăn bỏng ngô nghi tẩm cần sa, một phụ nữ bị ngộ độc phải nhập viện

Ăn bỏng ngô nghi tẩm cần sa, một phụ nữ bị ngộ độc phải nhập viện

Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho một bệnh nhân nữ (56 tuổi) được chẩn đoán bị ngộ độc sau khi ăn nhầm bỏng ngô nghi tẩm cần sa.
Bộ Nông nghiệp đề nghị Bộ Tài chính gỡ khó về hoàn thuế VAT cho doanh nghiệp ngành gỗ

Bộ Nông nghiệp đề nghị Bộ Tài chính gỡ khó về hoàn thuế VAT cho doanh nghiệp ngành gỗ

Ngày 5/12, Bộ Nông nghiệp có công văn số 8187/BNN-TCLN gửi Bộ Tài chính đề nghị tháo gỡ khó khăn đối với việc hoàn thuế VAT cho doanh nghiệp ngành gỗ.
Vì sao Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chuyển thành Đại học Bách khoa Hà Nội?

Vì sao Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chuyển thành Đại học Bách khoa Hà Nội?

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quyết định 1512/QĐ-TTg chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động