Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 28/10/2020 13:22
Bước chuyển mình mạnh mẽ của Nam Ðông

Bước chuyển mình mạnh mẽ của Nam Ðông

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, phát triển”, nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện miền núi Nam Đông (Thừa Thiên Huế) đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ mang tính chiến lược, ...