Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 26/11/2020 08:52
Quản lý tài chính công khai, minh bạch

Quản lý tài chính công khai, minh bạch

Xác định rõ, tài chính công đoàn là nhiệm vụ quan trọng - điều kiện bảo đảm cho tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nhằm xây dựng tổ chức công ...
1 2