Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 17/02/2020 19:05
vun art bien rac thanh vang

Vụn Art: Biến "rác" thành "vàng"

“Một mảnh vải vụn sẽ góp phần tạo nên một bức tranh nghệ thuật nếu được đặt đúng chỗ. Một người khuyết tật cũng có thể đóng góp những phẩm chất tuyệt vời của mình ...
1 2