Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 04/03/2021 23:36
Hiện thực hóa những mục tiêu lớn

Hiện thực hóa những mục tiêu lớn

Việc ký kết và thực thi các FTA thế hệ mới đã, đang và sẽ mang lại những cơ hội, động lực mới cho nền kinh tế trong nước. Từ đó, hiện thực hóa các ...
FTA - thách thức và kỳ vọng

FTA - thách thức và kỳ vọng

Năm 2020 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, khi một loạt các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới đi ...
1 2