Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 17/04/2021 14:47
Những điểm sáng của EVNNPT năm 2019

Những điểm sáng của EVNNPT năm 2019

Mặc dù còn nhiều khó khăn như hệ thống truyền tải điện một số nơi phải vận hành cao; thời tiết diễn biến bất thường; sự phát triển mạnh mẽ của các nguồn năng lượng ...
Điểm sáng nông, thủy sản

Điểm sáng nông, thủy sản

Không ngừng mở rộng mặt hàng và thị trường, nông, thủy sản xuất khẩu Việt Nam đã có một năm thành công khi mang về cho đất nước hơn 22 tỷ USD. Hơn thế, nhiều ...
8 tháng: Xuất siêu 2,45 tỷ USD

8 tháng: Xuất siêu 2,45 tỷ USD

Theo Tổng cục Thống kê, 8 tháng đầu năm 2016, cả nước xuất siêu 2,45 tỷ USD. Đây được coi là điểm sáng trong hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng, nền kinh tế nói ...