Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 23/04/2021 06:52
Bảo đảm an toàn hồ đập

Bảo đảm an toàn hồ đập

Những năm qua, Bộ Công Thương đã tích cực, chủ động thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, vận hành hồ chứa thủy điện và an toàn đập, ...