Những lý do cần sửa đổi Luật điện lực- Kỳ 9: Bổ sung hoàn thiện quy định về an toàn điện

Luật Điên lực sửa đổi cần bổ sung quy định về an toàn điện sau công tơ và an toàn đập, hồ chứa thủy điện, các công trình năng lượng tái tạo
Những lý do cần sửa đổi Luật điện lực. Kỳ 6: Xây dựng cơ chế giá điện theo thị trường Kỳ 7: Thị trường điện cạnh tranh và các vấn đề liên quan đến hợp đồng Kỳ 8: Cần bổ sung quy định về quản lý, vận hành hệ thống điện

Luật Điện lực hiện hành đã có quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ điện, an toàn điện sau công tơ và an toàn đập, hồ chứa thủy điện, tuy nhiên trong quá trình triển khai cần bổ sung một số quy định chi tiết hơn một số điều, trong đó có những loại hình nguồn điện mới như năng lượng tái tạo... để nâng ý thức thực thi pháp luật về an toàn điện của các tổ chức, cá nhân sử dụng điện.

Hạn chế vi phạm an toàn trong sử dụng điện

Thực tế hiện nay, các vụ tai nạn về điện có xu hướng tăng cao. Theo thống kê sơ bộ từ các địa phương trên cả nước trong giai đoạn vài năm trở lại đây, bình quân mỗi tỉnh xảy ra 5 - 8 vụ tai nạn về điện/năm, đặc biệt khu vực miền Tây Nam Bộ bình quân 10 - 15 vụ/năm, cá biệt khu vực Cà Mau có năm lên đến 20 vụ, làm chết và bị thương nhiều người, gây hư hỏng tài sản, thiệt hại về kinh tế...

Các nội dung về an toàn sử dụng điện (đặc biệt là an toàn điện sau công tơ) chưa được quy định một cách đầy đủ và hệ thống trong Luật và các văn bản dưới luật, một số vấn đề liên quan đến các hành vi đe dọa an toàn vận hành lưới điện, đe dọa tính mạng và tài sản người dân do tai nạn điện gây nên cũng chưa có quy định cấm, vì vậy, các cơ quan đang gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý.

Một số quy định liên quan lưới điện trong khu vực nhà ở dân sinh được các cơ quan, bộ ngành khác nhau chủ trì xây dựng, ban hành. Mặt khác Luật Điện lực hiện hành quy định ranh giới “...Chịu trách nhiệm đầu tư đường dây dẫn điện từ sau công tơ mua điện đến nơi sử dụng điện ...”. Do đó tại các công trình nhà ở và công trình công cộng phần điện sau công tơ (điện kế) chính do khách hàng sử dụng điện đầu tư hiện chưa có chế tài kiểm soát dẫn đến không đảm bảo yêu cầu chất lượng khi phê duyệt thiết kế, giám sát thi công, nghiệm thu công trình.

Thực tế đã và đang xuất hiện các hành vi vi phạm quy định an toàn điện trong nhân dân gây mất an toàn sử dụng điện như: Tự ý sửa chữa, thay đổi kết cấu mạch điện trong nhà; tăng công suất phụ tải sử dụng điện vượt quá nhu cầu đăng ký trong hợp đồng mua bán điện; Tự ý kéo điện sử dụng sai mục đích đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện.

Do chưa có quy định tại Luật Điện lực nên chưa có cơ sở để quy định chế tài xử lý vi phạm hành chính, do đó chưa đủ sức răn đe đối với các hành vi, vi phạm an toàn trong sử dụng điện, vi phạm quy trình vận hành dẫn đến tai nạn điện.

Những lý do cần sửa đổi Luật điện lực- Kỳ 9: Bổ sung hoàn thiện quy định về an toàn điện
Tình trạng vi phạm an toàn điện còn diễn ra khá phổ biến (Ảnh minh hoạ)

Về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện

Trong những năm qua, hoạt động kiểm định các thiết bị dụng cụ điện được điều chỉnh bởi Luật Đo lường và quy định về kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp. Có sự chồng chéo và được quy định ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau. Do đó thực tế phát sinh có những thiết bị vừa phải có giấy chứng nhận kiểm định, vừa phải có Giấy chứng nhận hiệu chuẩn hoặc biên bản thí nghiệm.Các quy định này cũng chưa phản ánh hết được các đặc thù của kiểm định an toàn thiết bị điện. Một số quy định chưa chặt chẽ về điều kiện hoạt động của các tổ chức kiểm định, dẫn đến việc cấp giấy chứng nhận hoạt động rất khó kiểm soát được các đơn vị không đủ điều kiện về con người, trang thiết bị và nhà xưởng...

Chu kỳ kiểm tra, thí nghiệm, bảo dưỡng được dựa trên tình trạng vận hành của các thiết bị, các dạng hư hỏng chức năng của thiết bị, dựa trên mức độ ảnh hưởng của các dạng hư hỏng, tần suất hư hỏng đã xảy ra trong quá khứ, chủng loại thiết bị tương tự, yêu cầu của nhà sản xuất, vai trò thiết bị trong hệ thống điện, kinh nghiệm chuyên gia, tính chất của từng hạng mục kiểm tra, thí nghiệm, hiệu suất mong muốn của chủ tài sản.

Đối với các chủ sở hữu thiết bị có áp dụng các chính sách sửa chữa bảo dưỡng tiên tiến, chu kỳ kiểm định của thiết bị được phép kéo dài dựa trên quy trình phân tích của chính sách sửa chữa bảo dưỡng do chủ sở hữu phê duyệt. Vì vậy, việc áp dụng một chu kỳ không quá 3 năm đối với các thiết bị như các văn bản pháp luật nói trên sẽ không thực hiện được chính sách sửa chữa bảo dưỡng tiên tiến.

Định mức, đơn giá áp dụng cho hoạt động kiểm định hiện nay chưa có quy định cụ thể.

Do đó, việc sửa đổi, bổ sung các quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ điện và quản lý an toàn sử dụng điện sau công tơ là cần thiết nhằm giải quyết vấn đề lỗ hổng pháp lý hiện nay, nhằm giảm thiểu các hậu quả trong đời sống dân sinh hiện nay.

Những lý do cần sửa đổi Luật điện lực- Kỳ 9: Bổ sung hoàn thiện quy định về an toàn điện

Nâng cao hiệu lực pháp lý về an toàn đập, hồ chứa thủy điện

Luật Điện lực chưa có quy định chi tiết về công tác vận hành an toàn hồ chứa, công tác đảm bảo an toàn vùng hạ du đập thủy điện, công tác quản lý hoạt động trong phạm vi bảo vệ an toàn đập, hồ chứa thủy điện, công tác phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành công trình với các cấp chính quyền địa phương trong công tác phòng chống thiên tai và ứng phó tình huống khẩn cấp. Các quy định này hiện đang được quy định rải rác ở Luật Thủy lợi, Luật Tài nguyên nước, Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều, Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Cơ quan quản lý nhà nước và các chủ đập, hồ chứa thủy điện hiện nay đang thực hiện công tác quản lý vận hành công trình đập, hồ chứa thủy điện và các công tác liên quan đến phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) ở hạ du được thực hiện chủ yếu tuân thủ theo các pháp luật trên và các văn bản hướng dẫn thi hành chung cho cả công trình thủy lợi và công trình thủy điện.

Tình trạng vi phạm quy trình vận hành dẫn đến nguy cơ sự cố nghiêm trọng vẫn diễn ra phổ biến tại các chủ đập, hồ chứa thuộc khối doanh nghiệp tư nhân, ngoài nhà nước. Thực tiễn hiện nay, công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện có đặc thù khác biệt với hồ chứa thủy lợi như: Mục tiêu vận hành công trình khác nhau; đối tượng quản lý khác nhau; chế độ vận hành khác nhau, loại hình đập thủy điện đa dạng và phức tạp hơn cần có quy định cụ thể cho từng loại hình phù hợp, đồng bộ, thống nhất với công tác quản lý an toàn điện nói chung... Do đó, việc bổ sung quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện vào Luật điện lực sửa đổi là cần thiết.

Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 114/2018/NĐ-CP đã phần nào giải quyết được vấn đề khung pháp lý của lĩnh vực thủy điện. Nhằm nâng cao hiệu lực pháp lý trong việc quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện, cần Luật hóa một số nguyên tắc, quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP để quy định tại Luật Điện lực, đặc biệt là những nội dung mang tính chuyên ngành, đặc thù để điều chỉnh vấn đề an toàn đập, hồ chứa thủy điện so với vấn đề quản lý an toàn đập, hồ chứa nước nói chung. Theo đó sẽ phân cấp cho Chính phủ, Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

Ngoài hai vấn đề chính nêu trên, đứng trước bối cảnh sự gia tăng của nguồn điện năng lượng tái tạo, việc bổ sung quy định liên quan đến an toàn công trình điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới là hết sức cần thiết.

Thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ giao, đến nay Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Luật Điện lực sửa đổi và đang lấy ý kiến rộng rãi từ ngày 28/3.

Ý kiến tham gia của Quý cơ quan, đơn vị xin gửi bằng văn bản về Bộ Công Thương (qua Cục Điều tiết điện lực, địa chỉ: D10 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội) trước ngày 21 tháng 4 năm 2024 và gửi qua địa chỉ email [email protected] hoặc [email protected] để tổng hợp, hoàn thiện.

Nguyên Vũ
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Luật Điện lực (sửa đổi)

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Đồng Nai: Đảm bảo cung cấp điện mùa mưa bão năm 2024

Đồng Nai: Đảm bảo cung cấp điện mùa mưa bão năm 2024

Ngày 17/5, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai cho biết, đơn vị đã ban hành phương án đảm bảo cung cấp điện mùa mưa bão năm 2024.
Triển lãm quốc tế lần thứ 17 về Công nghệ thiết bị điện quy tụ nhiều doanh nghiệp lớn ngành điện

Triển lãm quốc tế lần thứ 17 về Công nghệ thiết bị điện quy tụ nhiều doanh nghiệp lớn ngành điện

Triển lãm quốc tế lần thứ 17 về Công nghệ và thiết bị Điện là triển lãm chuyên ngành hàng đầu về thiết bị điện, tiết kiệm năng lượng và năng lượng xanh
Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình điện tại Tiền Giang

Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình điện tại Tiền Giang

Việc đầu tư các công trình điện trên địa bàn Tiền Giang gặp nhiều khó khăn, nhất là tiến độ thẩm định, trình phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư còn chậm.
Tiết kiệm nước thuỷ điện để đảm bảo cấp điện mùa khô 2024

Tiết kiệm nước thuỷ điện để đảm bảo cấp điện mùa khô 2024

Các thuỷ điện ưu tiên dành nguồn nước dự phòng tối đa để phát điện trong thời gian cao điểm mùa nắng nóng, tăng cường các giải pháp sử dụng nước tiết kiệm.
Điện lực Phú Quý triển khai hiệu quả hệ thống quản lý vận hành lưới điện thông minh

Điện lực Phú Quý triển khai hiệu quả hệ thống quản lý vận hành lưới điện thông minh

Điện lực Phú Quý triển khai hiệu quả quản lý vận hành lưới điện thông minh, đảm bảo cấp điện phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh trên huyện đảo.

Tin cùng chuyên mục

Hòa Bình: Đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng lưới điện

Hòa Bình: Đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng lưới điện

Công ty Điện lực Hòa Bình đã tập trung cải tạo, nâng cấp đầu tư mới hạ tầng lưới điện nhằm đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương
Khu vực miền Trung: Nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi)

Khu vực miền Trung: Nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi)

Trong 2 ngày 15-16/5, tại Hội thảo ''Góp ý dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) khu vực các tỉnh miền Trung'' nhiều đại biểu đã đưa ra các câu hỏi yêu cầu giải đáp.
Chủ động kế hoạch cung ứng điện cho giai đoạn cao điểm nắng nóng

Chủ động kế hoạch cung ứng điện cho giai đoạn cao điểm nắng nóng

Tổng công ty Điện lực Miền Bắc đã chủ động các giải pháp đảm bảo cung ứng điện cho người dân 27 tỉnh miền Bắc trong các tháng cao điểm mùa nắng nóng.
Đóng điện đường dây đấu nối sẵn sàng cấp điện chạy thử nghiệm Nhà máy điện Nhơn Trạch 3

Đóng điện đường dây đấu nối sẵn sàng cấp điện chạy thử nghiệm Nhà máy điện Nhơn Trạch 3

Đường dây 220kV đấu nối tạm Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 – rẽ Nhơn Trạch 1,2 – Bàu Sen phục vụ chạy thử nghiệm Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 đã được hoàn thành
Ngành điện rà soát tiến độ cung cấp vật tư cho các Dự án đường dây 500kV mạch 3

Ngành điện rà soát tiến độ cung cấp vật tư cho các Dự án đường dây 500kV mạch 3

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang rà soát tiến độ cung cấp, điều động vật tư, phụ kiện cho Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối.
Phấn đấu đến 19/5 đúc xong móng cột đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối

Phấn đấu đến 19/5 đúc xong móng cột đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối

Các nhà thầu thi công đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Phố Nối cam kết sẽ tập trung nhân lực, máy móc, phấn đấu hoàn thiện đúc móng vị trí cuối cùng ngày 19/5.
Phát động thi đua 45 ngày đêm nước rút Dự án đường dây 500kV mạch 3

Phát động thi đua 45 ngày đêm nước rút Dự án đường dây 500kV mạch 3

EVNNPT phát động chiến dịch thi đua nước rút “45 ngày đêm hoàn thành các Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối”.
Ngành điện chủ động phối hợp di dời cột điện cao thế phục vụ thi công cao tốc

Ngành điện chủ động phối hợp di dời cột điện cao thế phục vụ thi công cao tốc

Ngành điện chủ động phối hợp di dời các điểm giao chéo giữa đường dây truyền tải điện cao thế với các tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025.
Đang diễn ra tọa đàm "Tiết kiệm điện – Từ chính sách đến cuộc sống"

Đang diễn ra tọa đàm "Tiết kiệm điện – Từ chính sách đến cuộc sống"

Chiều nay, ngày 15/5, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức Tọa đàm “Tiết kiệm điện – Từ chính sách đến cuộc sống”.
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) tại khu vực miền Trung

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) tại khu vực miền Trung

Tại TP Đồng Hới (Quảng Bình) đã diễn ra Hội thảo “Góp ý dự thảo luật Điện lực (sửa đổi) khu vực các tỉnh miền Trung. Hội thảo được tổ chức trong 2 ngày 15-16/5.
Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh phát triển hệ thống lưới điện

Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh phát triển hệ thống lưới điện

Nhằm chủ động trong công tác nguồn điện, tỉnh Thừa Thiên Huế cùng ngành điện tập trung phát triển hạ tầng lưới điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
EVNNPC diễn tập ứng phó sự cố lưới điện, hưởng ứng tháng hành động An toàn vệ sinh lao động

EVNNPC diễn tập ứng phó sự cố lưới điện, hưởng ứng tháng hành động An toàn vệ sinh lao động

Vừa qua, tại Sơn La, EVNNPC đã tổ chức Diễn tập Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố, an toàn năm 2024 và hưởng ứng tháng hành động ATVSLĐ.
Tiêu thụ điện tuần 19 tiếp tục tăng, huy động cao năng lượng tái tạo

Tiêu thụ điện tuần 19 tiếp tục tăng, huy động cao năng lượng tái tạo

Trong tuần 19/2024 (từ ngày 06/5-12/5), sản lượng điện trung bình ngày là 909.6 tr.kWh, cao hơn so với tuần trước; huy động cao các nguồn điện.
Lưới điện truyền tải vận hành ổn định trong tháng 4

Lưới điện truyền tải vận hành ổn định trong tháng 4

Tổng công ty truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) cho biết, trong tháng 4/2024, công tác quản lý vận hành lưới điện truyền tải được đảm bảo.
Tiến độ các dự án đường dây 220kV nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam

Tiến độ các dự án đường dây 220kV nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam

Chủ đầu tư đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn để hoàn thành dự án đường dây 220kV nhập khẩu từ cụm thủy điện Nậm Sum (Lào) về Việt Nam.
Kéo dây dẫn dự án đường dây 500kV mạch 3 được thực hiện như thế nào?

Kéo dây dẫn dự án đường dây 500kV mạch 3 được thực hiện như thế nào?

Kéo dây 500kV mạch 3 được thực hiện như thế nào?
Thêm đơn vị hoàn thành cung cấp toàn bộ cột thép cho Dự án đường dây 500kV mạch 3

Thêm đơn vị hoàn thành cung cấp toàn bộ cột thép cho Dự án đường dây 500kV mạch 3

Công ty CP Cơ điện Đại Dũng vừa hoàn thành việc sản xuất, bàn giao toàn bộ cột thép cấp cho Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối.
Họp Ban soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp

Họp Ban soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp

Chiều 13/5 tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức buổi họp Ban soan thảo, Tổ Biên tập Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA).
Nền nhiệt cả nước cao hơn nhiều năm, EVN tiếp tục kêu gọi tiết kiệm điện năng

Nền nhiệt cả nước cao hơn nhiều năm, EVN tiếp tục kêu gọi tiết kiệm điện năng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) kêu gọi tiết kiệm điện năng do dự báo nắng nóng gay gắt nhiều nơi trên cả nước khiến lượng điện tăng mạnh.
Đường dây 500kV mạch 3 Nhà máy nhiệt điện Nam Định I – Thanh Hoá bắt đầu kéo dây

Đường dây 500kV mạch 3 Nhà máy nhiệt điện Nam Định I – Thanh Hoá bắt đầu kéo dây

Sáng ngày 12/5, nhà thầu thi công gói thầu 37 đã triển khai kéo dây dẫn Đường dây 500kV mạch 3 Nhà máy nhiệt điện Nam Định I – Thanh Hoá.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động