Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 14/05/2021 15:20

Quảng Ngãi: Chú trọng nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông thôn

16:17 | 17/12/2020
Mặc dù kinh tế khó khăn, nguồn lực đầu tư của nhà nước còn hạn chế, nhưng với quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự chung sức của người dân… tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả to lớn trong xây dựng nông thôn mới.

Đến cuối năm 2020, Quảng Ngãi có 102 xã đạt chuẩn nông thôn mới,các xã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục tiến hành xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu… Khi bắt đầu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi đều có xuất phát điểm thấp, nhu cầu đầu tư hạ tầng thiết yếu lớn trong khi nguồn lực có hạn, phần lớn người dân nông thôn còn nhiều khó khăn… Quảng Ngãi đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng với sự chung sức, đồng lòng của người dân cho nên bộ mặt nông thôn ở nhiều vùng quê đã đổi thay từng ngày, đời sống người dân ngày càng cao.

0451-quang-ngai
Quảng Ngãi chú trọng nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

Để triển khai xây dựng nông thôn mới, ngoài nguồn vốn ngân sách của Trung ương, tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh, với tổng số vốn giai đoạn 2016 - 2019 lên đến hơn 9.270 tỷ đồng, gấp 1,46 lần so với giai đoạn 2011 - 2015. Thông qua phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trên khắp các vùng nông thôn. Mặt trận các cấp, các tổ chức hội, đoàn thể đã triển khai nhiều cách làm hay, mô hình, công trình thiết thực góp phần động viên cộng đồng dân cư đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế. Qua đó, tạo sự đồng thuận, khuyến khích người dân tự nguyện tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới như hiến đất làm đường, kênh mương, xây dựng các công trình công cộng, phá dỡ tường rào cổng ngõ, chặt hạ cây cối hoa màu để mở rộng, nắn thẳng đường giao thông…

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, khắp các vùng nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đã có những chuyển biến tích cực và toàn diện. Đặc biệt, Quảng Ngãi xác định, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Do đó, thời gian qua, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế phù hợp với đặc điểm tại từng địa phương, giúp nông dân nâng cao thu nhập, hướng đến sự phát triển bền vững. Quảng Ngãi đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác có hiệu quả cao hơn, xây dựng cánh đồng lớn, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất... nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa tập trung, hiệu quả cao.

Đặc biệt, năm 2019, Quảng Ngãi đã triển khai xây dựng được 122 cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất lúa, mía, lạc và dưa hấu với tổng diện tích là 2.326,4ha. Tính đến năm 2019, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai xây dựng 399 cánh đồng mẫu trong sản xuất lúa, áp dụng quy trình 3 giảm 3 tăng và cánh đồng mẫu trong sản xuất lạc, mía, dưa hấu… đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Theo thống kê, giai đoạn 2015-2019, Quảng Ngãi đã dồn điền đổi thửa được 8.214,3ha, kinh phí hỗ trợ khoảng 98.286,21 triệu đồng. Hiệu quả sau khi dồn điền đổi thửa là khắc phục tình trạng manh mún ruộng đất, hình thành các vùng sản xuất tập trung phù hợp với điều kiện của từng địa phương, thuận lợi cho việc phát triển giao thông, thủy lợi nội đồng, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, giảm chi phí đầu tư, tăng năng suất, sản lượng và chất lượng nông sản hàng hóa.

Cùng với đó, toàn tỉnh Quảng Ngãi có có 195 hợp tác xã nông nghiệp, một số mô hình hợp tác xã nổi bật, điển hình như: Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Tịnh Thọ (Sơn Tịnh), Hợp tác xã Nông nghiệp 1 Bình Nguyên (Bình Sơn), Hợp tác xã Nông nghiệp Phổ Minh (Đức Phổ)... Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có trên 40 Hợp tác xã tham gia liên kết với doanh nghiệp, gần 50 doanh nghiệp có hợp đồng liên kết với hợp tác xac và nông dân… Trong 19 tiêu chí thực hiện về xã nông thôn mới, phần lớn các xã ở Quảng Ngãi đến nay đạt tiêu chí chí số 4 về điện nông thôn, đạt tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại…

Thời gian tới, triển khai xây dựng nông thôn mới, tỉnh Quảng Ngãi sẽ chú trọng nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông thôn, lấy phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị làm nền tảng cơ bản, gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ nông thôn. Chú trọng bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống, đẩy mạnh công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Linh Nhi