Quảng Bình đẩy mạnh phát triển bảo hiểm xã hội số

Quảng Bình tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh, tối ưu hóa giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội.
Hiệu quả từ những mô hình phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội ở Bắc Giang Giao dịch giữa doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội được thực hiện trên môi trường số

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích cực phối hợp với Bộ Công an kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu về Bảo hiểm xã hội với quốc gia về dân cư.

Hiện thực đề án này, vừa qua, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 2105/UBND-KSTT chỉ đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sử dụng lao động đẩy mạnh triển khai Đề án 06 trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Mục tiêu đặt ra đến hết năm 2022 sẽ đạt tỷ lệ 100% người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn tỉnh được kết nối, tích hợp thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo báo cáo, tại tỉnh Quảng Bình, tính đến nay, đã có 681.150 người tham gia bảo hiểm y tế được đồng bộ, tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên tổng số 727.696 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn tỉnh, đạt tỷ lệ 93,6%.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình, Đề án 06 đã đặt ra mục tiêu là bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chỉ cần sử dụng thẻ Căn cước công dân, ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an (VNeID), trong đó tập trung thực hiện ngay đối với một số giấy tờ như thẻ bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, chủ trương của Bộ Y tế tại Công văn số 931/BYT-BH ngày 28/02/2022 về việc hướng dẫn triển khai thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước công dân hướng tới triển khai rộng rãi, có hiệu quả việc sử dụng thẻ căn cước công dân để thay thế thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh…

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn toàn tỉnh đẩy mạnh triển khai Đề án 06 trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Trong đó, yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh tích cực phối hợp, cung cấp cho cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh thông tin số định danh cá nhân/thẻ căn cước công dân của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thuộc đơn vị; thông báo đến toàn thể người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trực thuộc đơn vị biết về chủ trương của Bộ Y tế và ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho phép người tham gia bảo hiểm y tế sử dụng thẻ căn cước công dân thay thế thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ tùy thân có ảnh khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc.

Đối với các đơn vị sử dụng lao động là cơ sở giáo dục cần thông báo cho toàn bộ học sinh sinh viên đã được cấp thẻ căn cước công dân (nếu có) đang học tập tại đơn vị biết về chủ trương nêu trên để áp dụng khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; hướng dẫn học sinh, sinh viên chưa có thẻ căn cước công dân đăng ký tài khoản giao dịch điện tử cá nhân, cài đặt và đăng nhập sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số để sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy khi đi khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động tăng cường thực hiện các dịch vụ công trực tuyến về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp. Hướng dẫn người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đăng ký tài khoản giao dịch điện tử cá nhân, cài đặt và đăng nhập sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số để theo dõi quá trình tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được kịp thời, đầy đủ.

Tại Công văn số 2105/UBND-KSTT vừa ban hành, UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu Công an tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp, hỗ trợ bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc cung cấp, rà soát, điều chỉnh thông tin định danh công dân/ thẻ căn cước công dân (đối với các trường hợp có sai sót) để triển khai thực hiện tốt việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhanh chóng hướng tới mục tiêu đạt tỷ lệ 100% thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bản toàn tỉnh được kết nổi, tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đổng thời, UBND tỉnh Quảng Bình giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh, tối ưu hóa các giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ưu tiên việc đồng bộ, tích hợp thông tin thẻ Bảo hiểm y tế vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Định kỳ hàng tháng, báo cáo UBND tỉnh tiến độ, kết quả thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh; kết quả người tham gia bảo hiểm y tế sử dụng thẻ căn cước công dân thay thế thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ tùy thân có ảnh khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh và các đơn vị cấp trên biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích, giải pháp hay, có hiệu quả trong việc triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; triển khai sử dụng thẻ căn cước công dân thay thế thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ tùy thân có ảnh khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, phấn đấu đến hết năm 2022, đạt tỷ lệ 100% người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn tỉnh được kết nối, tích hợp thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nhật Khôi
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bảo hiểm y tế

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Cấp hơn 51 nghìn tỷ đồng chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Cấp hơn 51 nghìn tỷ đồng chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Tính đến ngày 30/01/2023, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã cấp số tiền trên 51 nghìn tỷ đồng để chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
Cách đăng ký trực tuyến bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng dịch vụ công

Cách đăng ký trực tuyến bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng dịch vụ công

Từ nay, người dân có thể đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại bất cứ đâu bằng hình thức trực tuyến thông qua Công dịch vụ công.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Trung ương Đoàn: Ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2023 - 2027

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Trung ương Đoàn: Ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2023 - 2027

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2023 - 2027 góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh.
Tết Nguyên đán: Thanh toán đầy đủ, kịp thời chế độ cho người tham gia bảo hiểm xã hội

Tết Nguyên đán: Thanh toán đầy đủ, kịp thời chế độ cho người tham gia bảo hiểm xã hội

Trong dịp Tết Nguyên đán, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu thanh toán đầy đủ, kịp thời quyền lợi người tham gia và thụ hưởng bảo hiểm xã hội.
Chubb Life và SAMO hợp tác phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ

Chubb Life và SAMO hợp tác phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam và Công ty CP Công nghệ và Truyền thông SAMO ký kết hợp đồng hợp tác phân phối sản phẩm bảo hiểm của Chubb Life.

Tin cùng chuyên mục

Chính sách bảo hiểm y tế nào có hiệu lực từ tháng 1/2023?

Chính sách bảo hiểm y tế nào có hiệu lực từ tháng 1/2023?

Từ tháng 1/2023 một số chính sách bảo hiểm y tế sẽ có hiệu lực như quy trình giám định bảo hiểm y tế mới, đăng ký mua thẻ bảo hiểm y tế tại nhà.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam công bố 10 kết quả nổi bật năm 2022

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam công bố 10 kết quả nổi bật năm 2022

Năm 2022 với nhiều khó khăn, tuy nhiên Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vẫn đạt được một số kết quả nổi bật trong năm của ngành.
Đà Nẵng: Phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hiệu quả

Đà Nẵng: Phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hiệu quả

Độ phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên tại thành phố Đà Nẵng đạt 99,92%. Nhiều quận, huyện cũng hoàn thành tốt chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Đà Nẵng: Tăng cường xử lý vi phạm liên quan đến chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Đà Nẵng: Tăng cường xử lý vi phạm liên quan đến chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Thành phố Đà Nẵng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến chậm đóng bảo hiểm xã hội để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
Hướng dẫn thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Hướng dẫn thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang triển khai hướng dẫn bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố về thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Bình Phước: Công tác truyền thông giữ vững tỷ lệ Bảo hiểm y tế trên địa bàn

Bình Phước: Công tác truyền thông giữ vững tỷ lệ Bảo hiểm y tế trên địa bàn

Trong năm 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước đã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm và hoàn thành chỉ tiêu bao phủ Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.
Phú Thọ: Tích cực hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số

Phú Thọ: Tích cực hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số

Tới thời điểm hiện tại, Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ đã triển khai phê duyệt và cài đặt hơn 400 nghìn tài khoản đăng ký ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.
Nghệ An: Người lao động đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tăng gần 30%

Nghệ An: Người lao động đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tăng gần 30%

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An, năm 2022 trung tâm đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký bảo hiểm thất nghiệp của 20.310 trường hợp, tăng 28,52% so với năm 2021.
Bình Dương: Chi trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1/2023

Bình Dương: Chi trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1/2023

Bảo hiểm xã hội Bình Dương vừa có thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1, tháng 2/2023 trong cùng một đợt chi trả tháng 1/2023.
Cả hệ thống chính trị tỉnh Quảng Trị chung tay thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân

Cả hệ thống chính trị tỉnh Quảng Trị chung tay thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân

Trong năm qua, tỉnh Quảng Trị đã có nhiều chính sách tuyên truyền, phổ biến và thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ bao phủ Bảo hiểm y tế toàn dân.
Bình Định: Phấn đấu 96,15% dân số tham gia bảo hiểm y tế vào năm 2025

Bình Định: Phấn đấu 96,15% dân số tham gia bảo hiểm y tế vào năm 2025

Tỉnh Bình Định phấn đấu đến năm 2025 có 20,5% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 96,15% dân số tham gia bảo hiểm y tế góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
Đà Nẵng: Vận động nguồn lực tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo

Đà Nẵng: Vận động nguồn lực tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo

Bảo hiểm Xã hội TP. Đà Nẵng đang tích cực vận động nguồn lực để thực hiện tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo thành phố.
An Giang: 1.343 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hơn 125 tỷ đồng

An Giang: 1.343 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hơn 125 tỷ đồng

Do đơn hàng sụt giảm, nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, thu nhập không ổn định kéo theo tình trạng nợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội phổ biến tại An Giang
Hà Tĩnh đặt mục tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội năm 2023

Hà Tĩnh đặt mục tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội năm 2023

Tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu trong năm 2023, tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia Bảo hiểm xã hội đạt 22,2%; tham gia Bảo hiểm thất nghiệp đạt 12,4%...
Vĩnh Phúc: Tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm

Vĩnh Phúc: Tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội Vĩnh Phúc đã phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách pháp luật liên quan lĩnh vực bảo hiểm.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng: Hoàn thành kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2022

Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng: Hoàn thành kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2022

Bám sát chỉ đạo của bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng đã chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022.
Hướng dẫn ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám bệnh

Hướng dẫn ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám bệnh

Bảo hiểm xã hội Điện Biên đã ban hành Công văn về việc hướng dẫn tổ chức ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn.
Manulife Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng "Tin dùng Việt Nam 2022"

Manulife Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng "Tin dùng Việt Nam 2022"

Manulife Việt Nam vừa được vinh danh trong hạng mục Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ nhóm ngành Ngân hàng - Bảo hiểm - Chứng khoán tại giải thưởng "Tin dùng Việt Nam".
Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc

Nhờ tích cực uyên truyền, nhiều người dân ở các vùng dân tộc miền núi tỉnh Điện Biên đã ý thức được lợi ích từ việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm: Hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm: Hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm là 1 trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia quan trọng cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động