Phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội còn nhiều áp lực

Còn nhiều khó khăn áp lực phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhưng ngành bảo hiểm xã hội tin tưởng sẽ sớm đạt được mục tiêu năm 2022.
Bảo vệ quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội

Thống kê từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, tính đến ngày 3/6/2022, có 16,74 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 193,8 nghìn người so với cuối năm 2021. Trong đó, số tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là trên 1,3 triệu người, tăng 170,9 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Về bảo hiểm y tế, số tham gia là 86,258 triệu người, tăng 404,4 nghìn người so với tháng trước, giảm 2,578 triệu người so với cuối năm 2021, giảm 1,466 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Về công tác thu, lũy kế từ đầu năm, tổng số thu toàn ngành đạt khoảng 37,8% kế hoạch Chính phủ giao, tăng 2.382 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021.

Phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội còn nhiều áp lực
Ngành bảo hiểm xã hội thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tại Hội nghị trực tuyến toàn ngành về công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tháng 6/2022, ông Dương Văn Hào - Trưởng Ban quản lý Thu - Sổ thẻ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho rằng, dù số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tăng tích cực, tuy nhiên, do diễn biến tình hình dịch Covid-19 còn ảnh hưởng đến công tác thu, phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, việc áp dụng mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo chuẩn nghèo mới, cùng với những tác động của Quyết định 861/QĐ-TTg nên việc phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình gặp nhiều khó khăn, số tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình giảm sâu so với thời điểm cuối năm 2021.

Trước các khó khăn, ông Dương Văn Hào đề nghị bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chủ động, tích cực hơn nữa trong việc triển khai giao chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến cấp xã; hiện mới chỉ có 30 địa phương thực hiện nội dung này. “Còn khoảng 17 triệu nhóm người tiềm năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; bảo hiểm xã hội các địa phương cần liên tục rà soát, cập nhật số liệu của nhóm này, trên cơ sở đó tiếp cận tuyên truyền để vận động tham gia” - ông Hào nói.

Thực tế, thời gian qua, theo ông Dương Văn Hào, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ban hành một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhiều nội dung liên quan đến công tác quản lý thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Trong đó, quan trọng nhất là quy chế mới quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được ban hành theo Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022.

Ông Dương Văn Hào nhấn mạnh, việc thực hiện chấm dứt, thanh lý hợp đồng và ký hợp đồng ủy quyền mới cần thực hiện có tính liên tục, tránh gián đoạn về mặt thời gian. Xây dựng kế hoạch chi tiết, làm việc cụ thể với các tổ chức dịch vụ đã ký hợp đồng ủy quyền về việc tiếp nhận nhân viên thu của các tổ chức không đủ điều kiện để tiếp tục ký hợp đồng ủy quyền. "Đề nghị các tổ chức lập và xác nhận danh sách nhân viên nhận chuyển giao; xây dựng quy chế chi trả thù lao chi phí thu đối với những nhân viên này để tránh tranh chấp trong quá trình tổ chức thực hiện"- ông Hào cho hay.

Chia sẻ tại hội nghị, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Giang - bà Nguyễn Thị Thu Huyền khẳng định quyết tâm triển khai các nội dung quy định mới một cách hiệu quả. Trong đó, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tham mưu để tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành chỉ đạo nội dung này, đồng thời phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường thị trấn, các tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn để đảm bảo quá trình chuyển giao nhịp nhàng.

Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Xuân Tiếu cũng cho biết, sẽ cố gắng chuyển giao nhóm nhân viên đại lý thu ở phường, xã, thị trấn tiếp tục hoạt động, cộng tác với các tổ chức dịch vụ. Đây là nhóm đã được cơ quan bảo hiểm xã hội dày công đào tạo, có thâm niên kinh nghiệm do đó cần phát huy nguồn nhân lực này.

Phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội còn nhiều áp lực
Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phải tập trung, quyết liệt hơn nữa với các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tuy nhiên, để công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt hiệu quả, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mến đề nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam xem xét cho phép kéo dài thời gian thực hiện quá trình chuyển tiếp giữa quy chế cũ và mới.

Tại TP. Hồ Chí Minh có hơn 300 đại lý thu của phường, xã trên tổng số khoảng 500 đại lý thu, do đó quá trình chuẩn bị chuyển tiếp cần nhiều thời gian hơn, kỹ lưỡng hơn. Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ báo cáo thành ủy, UBND thành phố, có sự chỉ đạo chung với UBND các quận, huyện, thành phố trên địa bàn, từ đó đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ khi triển khai. Ngoài ra, sẽ chủ động làm việc với các tổ chức dịch vụ thu (bao gồm bưu điện, Viettel, PVI) để xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể”- ông Mến nói.

Nhấn mạnh các mục tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phải tập trung, quyết liệt hơn nữa với các giải pháp.

Theo đó, về bảo hiểm xã hội bắt buộc, theo ông Trần Đình Liệu cơ quan bảo hiểm xã hội phải tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp trên địa bàn, vừa phổ biến vừa hướng dẫn, tập huấn triển khai về thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; nhấn mạnh trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các doanh nghiệp. “Trong 3 tháng phải cố gắng triển khai đến phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn. Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ cần sớm kế hoạch, hướng dẫn nội dung ngay để bảo hiểm xã hội các tỉnh triển khai”- ông Liệu yêu cầu.

Với nhóm tự nguyện, bảo hiểm xã hội tỉnh phải đẩy mạnh tổ chức hội nghị khách hàng theo các chỉ tiêu được giao, bám sát hướng dẫn quy trình tổ chức đã được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành. Đối với bảo hiểm y tế, phải rà soát kỹ các nhóm đối tượng, trên cơ sở đó có phương án với từng nhóm, nhất là với các nhóm có số lượng giảm trên 50.000 người trở lên.

Đồng thời, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phải cố gắng tham mưu để huy động nguồn hỗ trợ tham gia từ ngân sách địa phương, gắn với quá trình triển khai thực hiện giao chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 theo Quyết định 546/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Về tổ chức dịch vụ thu, ông Trần Đình Liệu nhấn mạnh, điều kiện quan trọng nhất là phải có sự bảo lãnh từ ngân hàng đều có thể tham gia ký hợp đồng thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. “Trên tinh thần này, ngừng ký hợp đồng với các tổ chức không đảm bảo đủ điều kiện, đồng thời mở rộng hơn nữa hệ thống tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn; tích cực bồi dưỡng đào tạo để tăng số lượng nhân viên thu- ông Liệu đề nghị.

Hoa Quỳnh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Tỷ giá USD hôm nay 6/7: Đồng đô la tăng cao kỷ lục

Tỷ giá USD hôm nay 6/7: Đồng đô la tăng cao kỷ lục

Tỷ giá USD hôm nay 6/7, trên thị trường thế giới tăng cao kỷ lục. Chỉ số DXY tăng 1,42 điểm, đứng ở mức 106,56 điểm.
Thị trường chứng khoán quý III: Nhóm ngân hàng sẽ duy trì sắc xanh?

Thị trường chứng khoán quý III: Nhóm ngân hàng sẽ duy trì sắc xanh?

Trong quý III nhóm ngân hàng được nhận định sẽ duy trì sắc xanh cho thị trường, còn bất động sản, vật liệu xây dựng và hóa chất là nhóm tiếp tục bị ảnh hưởng.
Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Từ tháng 7/2022, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định gia tăng.
Bộ Tài chính kiến nghị xử lý 21.192,6 tỷ đồng qua công tác thanh tra

Bộ Tài chính kiến nghị xử lý 21.192,6 tỷ đồng qua công tác thanh tra

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Tài chính đã kiến nghị xử lý tài chính 21.192,6 tỷ đồng qua công tác thanh tra.
Tỷ giá USD hôm nay 5/7: Đồng đô la Mỹ đi ngang

Tỷ giá USD hôm nay 5/7: Đồng đô la Mỹ đi ngang

Tỷ giá USD hôm nay 5/7, trên thị trường thế giới không có nhiều biến động. Chỉ số DXY đứng ở mức 105,16 điểm, tăng 0,02 điểm so với phiên giao dịch trước.

Tin cùng chuyên mục

Quy chế hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội

Quy chế hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành quyết định về Quy chế hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu xăng dầu trong ASEAN

Sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu xăng dầu trong ASEAN

Việt Nam sẽ phải xóa bỏ thuế nhập khẩu các sản phẩm xăng dầu trong ASEAN với lộ trình dài nhất vào năm 2024.
Áp lực lạm phát vẫn lớn

Áp lực lạm phát vẫn lớn

Chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm tăng 2,44%. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, áp lực lạm phát trong những tháng còn lại của năm 2022 là không hề nhỏ.
Tỷ giá USD hôm nay 4/7: Đồng đô la tăng trở lại

Tỷ giá USD hôm nay 4/7: Đồng đô la tăng trở lại

Tỷ giá USD hôm nay 4/7, trên thị trường thế giới tăng giá trở lại. Đồng bạc xanh lấy lại xu hướng tăng trong bối cảnh nhà đầu tư bán phá giá tài sản nhạy cảm.
Trình Quốc hội Nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu

Trình Quốc hội Nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu

Giảm thuế bảo vệ môi trường kịp thời trong bối cảnh giá xăng dầu ở mức cao được xem là giải pháp hiệu quả để giảm chi phí thuế trong cơ cấu giá.
Thêm ông lớn ngân hàng nhập cuộc tăng lãi suất tiền gửi

Thêm ông lớn ngân hàng nhập cuộc tăng lãi suất tiền gửi

Agribank là ngân hàng tiếp theo trong nhóm các ngân hàng thương mại nhà nước điều chỉnh tăng lãi suất huy động ở kỳ hạn dài.
Vốn hóa sàn HOSE “bốc hơi” 1,15 triệu tỷ đồng trong quý II/2022

Vốn hóa sàn HOSE “bốc hơi” 1,15 triệu tỷ đồng trong quý II/2022

Thị trường chứng khoán vừa khép lại nửa đầu năm 2022 nhiều sóng gió khi VN-Index giảm hơn 20% và vốn hóa sàn HOSE đã mất hơn 1,15 triệu tỷ đồng.
Bộ Tài chính: Xử lý nghiêm sai phạm trong chứng khoán để tăng tính răn đe

Bộ Tài chính: Xử lý nghiêm sai phạm trong chứng khoán để tăng tính răn đe

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc yêu cầu Ủy ban Chứng khoán nhà nước cần nêu rõ thông điệp là xử lý các sai phạm trong chứng khoán một cách nghiêm minh.
Cả nước đã thực hiện 20.720 cuộc thanh, kiểm tra về thuế

Cả nước đã thực hiện 20.720 cuộc thanh, kiểm tra về thuế

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành thuế cả nước đã tiến hành 20.720 cuộc thanh tra, kiểm tra về thuế tại trụ sở doanh nghiệp.
Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu phải chờ Quốc hội quyết định

Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu phải chờ Quốc hội quyết định

Việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng với xăng dầu thuộc thẩm quyền Quốc hội nên phải trình Quốc hội quyết định và không thể áp dụng ngay.
Tổ chức, cá nhân chỉ được phép đổi tiền mặt tại khu vực biên giới

Tổ chức, cá nhân chỉ được phép đổi tiền mặt tại khu vực biên giới

Các đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới chỉ được hoạt động dưới hình thức dùng đồng Việt Nam mua tiền của nước có chung biên giới bằng tiền mặt.
Bảo hiểm y tế: Đóng góp khi lành để dành khi ốm

Bảo hiểm y tế: Đóng góp khi lành để dành khi ốm

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng dần qua các năm, từng bước hiện thực hóa mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.
Tỷ giá USD hôm nay 1/7: Đồng đô la không có nhiều thay đổi

Tỷ giá USD hôm nay 1/7: Đồng đô la không có nhiều thay đổi

Tỷ giá USD hôm nay 1/7, trên thị trường thế giới không có nhiều thay đổi. Đồng bạc xanh ổn định trong bối cảnh có nhiều tác động bất lợi.
Ông Đỗ Minh Toàn trở thành Chủ tịch Công ty Chứng khoán ACB

Ông Đỗ Minh Toàn trở thành Chủ tịch Công ty Chứng khoán ACB

Ông Đỗ Minh Toàn chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán ACB (ACBS) từ 30/6.
Gần 14.000 tỷ đồng được ngành thuế kiến nghị xử lý, thanh tra

Gần 14.000 tỷ đồng được ngành thuế kiến nghị xử lý, thanh tra

Báo cáo về công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế 6 tháng đầu năm cho biết Tổng cục thuế kiến nghị xử lý, thanh tra gần 14.000 tỷ đồng.
Vietcombank triển khai hỗ trợ lãi suất từ nguồn ngân sách nhà nước

Vietcombank triển khai hỗ trợ lãi suất từ nguồn ngân sách nhà nước

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa thông báo triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2023.
Từ 1/7, Tân Hoàng Minh tạm dừng hoạt động chi nhánh để dồn tiền trả nợ

Từ 1/7, Tân Hoàng Minh tạm dừng hoạt động chi nhánh để dồn tiền trả nợ

Tân Hoàng Minh dừng hoạt động tất cả chi nhánh từ 1/7 để giảm chi phí, tập trung nguồn lực trả tiền cho khách hàng mua trái phiếu.
Tỷ giá USD hôm nay 30/6: Đồng đô la tăng bất chấp lo ngại về suy thoái kinh tế

Tỷ giá USD hôm nay 30/6: Đồng đô la tăng bất chấp lo ngại về suy thoái kinh tế

Tỷ giá USD hôm nay 30/6, trên thị trường thế giới vẫn giữ đà tăng. Đồng bạc xanh tăng bất chấp lo ngại về suy thoái kinh tế.
Chứng khoán Việt Nam ở “giai đoạn vàng” tìm kiếm cơ hội sinh lời

Chứng khoán Việt Nam ở “giai đoạn vàng” tìm kiếm cơ hội sinh lời

Theo các chuyên gia, thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong “giai đoạn vàng” để tìm kiếm cơ hội sinh lời từ dòng vốn nhàn rỗi.
MSB chuyển đổi số: Động lực tăng trưởng lợi nhuận 30%/năm

MSB chuyển đổi số: Động lực tăng trưởng lợi nhuận 30%/năm

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) định hướng việc đẩy mạnh chuyển đổi số là một phần quan trọng trong kinh doanh, động lực cho tăng trưởng lợi nhuận.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động