Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 29/09/2021 09:13

PC Đồng Nai: Tiên phong thực hiện chuyển đổi số

09:16 | 06/05/2021
Nhằm nâng cao chất lượng điện năng và dịch vụ điện cung cấp cho khách hàng, trong những năm qua, Công ty Điện lực (PC) Đồng Nai luôn chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến trong công tác dịch vụ khách hàng, phát triển lưới điện và quản lý vận hành hệ thống điện.

Đa dạng giải pháp chuyển đổi số

Theo đó, PC Đồng Nai đã ứng dụng các chương trình phần mềm đáp ứng các nhu cầu quản lý trong tất cả các lĩnh vực hoạt động. Công ty cũng từng bước thực hiện tự động hóa lưới điện và xây dựng lưới điện thông minh với việc thay thế các công tơ đo đếm điện năng cơ khí bằng công tơ điện tử, triển khai hệ thống trạm biến áp 110kV không người trực và vận hành hệ thống SCADA...

PC Đồng Nai: Tiên phong thực hiện chuyển đổi số

Vận hành hệ thống SCADA nâng cao hiệu quả quản lý vận hành hệ thống điện

Đáng chú ý, công tác chuyển đổi số tại PC Đồng Nai đang tập trung trong 5 lĩnh vực. Một la, trong lĩnh vực sản xuất, hoạt động quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành lưới điện đã được thực hiện trên các hệ thống phần mềm…

Hai la, trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, Công ty đang vận hành có hiệu quả Hệ thống phần mềm quản lý khách hàng sử dụng điện và các chương trình ứng dụng hiện trường. Qua đó, giúp nâng tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 99% về số lượng khách hàng; thời gian cấp điện mới cho khách hàng tiếp tục được rút ngắn 0,5 ngày so với quy định của EVN.

Ba la, trong lĩnh vực quản trị nội bộ, Công ty đã triển khai hệ thống văn phòng điện tử (E-Office) kết nối với Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc.

Bốn la, trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, Công ty đã triển khai phần mềm quản lý đầu tư xây dựng (IMIS) để quản lý thông tin toàn bộ dự án đầu tư xây dựng và quá trình thực hiện từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến kết thúc đầu tư. Công tác đấu thầu qua mạng đã và đang được áp dụng tại Công ty và các đơn vị trực thuộc thông qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với tỷ lệ các gói thầu đấu thầu qua mạng đạt 100% số các gói thầu thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh và đấu thầu rộng rãi.

Năm la, trong lĩnh vực viễn thông dùng riêng và công nghệ thông tin, Công ty đã triển khai mạng cáp quang nội hạt kết nối hệ thống mạng máy tính tại văn phòng công ty đến 100% cơ sở ngành điện.

Hiệu quả tích cực

Thực tế ghi nhận tại PC Đồng Nai cho thấy, chuyển đổi số giúp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Hiện nay, khách hàng có thể yêu cầu cung cấp thông tin và các dịch vụ điện trực tuyến thông qua các trang web của Tổng công ty và Công ty, hoặc thông qua các ứng dụng trên thiết bị di động nhanh chóng, thuận tiện và khách hàng giám sát được tiến trình giải quyết các yêu cầu dịch vụ của mình; ký hợp đồng mua bán điện hạ áp và thanh toán tiền điện trực tuyến...

Bên cạnh đó, chuyển đổi số giúp giảm chi phí vận hành doanh nghiệp. Công ty chuyển đổi hình thức hóa đơn tiền điện dạng giấy sang hình thức điện tử đã giúp tiết kiệm chi phí in ấn và phát hành gần 1 triệu hóa đơn mỗi tháng; hoặc giảm nhân công ghi điện khi chuyển đổi các công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử có chức năng truyền dữ liệu từ xa… Chuyển đổi số cũng giúp nâng cao năng suất lao động: Nhờ các ứng dụng số hóa, nhân viên không cần phải thực hiện các nghiệp vụ mang tính thủ công như tổng hợp số liệu, lập báo cáo…

Với những chương trình đã triển khai, năm 2019, PC Đồng Nai đã vinh dự được Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng giải thưởng Doanh nghiệp chuyển đổi số cho giải pháp Ứng dụng số hóa hợp đồng mua bán điện.

Năm 2021, PC Đồng Nai đặt mục tiêu sản lượng điện thương phẩm đạt 14 tỷ 375 triệu kWh; thời gian mất điện trung bình của lưới phân phối (SAIDI) 291 phút; năng suất lao động 6,432 triệu kWh/lao động/năm; chỉ số tiếp cận điện năng ≤ 4 ngày; tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt > 99%; tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện cấp độ 4 ≥ 95%.

Bùi Lập