Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 29/09/2021 09:25

PC Bình Định: Chuyển đổi số trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh

09:15 | 06/06/2021
Trong những năm qua, hạ tầng viễn thông dùng riêng (VTDR) và công nghệ thông tin (CNTT) của PC Bình Định đã đã được đầu tư tương đối hoàn chỉnh và đồng bộ nhằm hoàn thành mục tiêu cơ bản là phấn đấu hoàn thành chuyển đổi số trong hai năm 2021- 2022 do Tổng Công ty Điện lực miền Trung đề ra.

Năm 2021, EVNCPC với chủ đề là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” và “EVNCPC-Phục hồi và phát triển”, và đặt mục tiêu cơ bản là phấn đấu hoàn thành chuyển đổi số trong hai năm 2021- 2022; để đến năm 2025 trở thành doanh nghiệp hoạt động trên môi trường số, đáp ứng tốt mục tiêu đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội khu vực miền Trung-Tây nguyên.

Tại PC Bình Định, để thực hiện mục tiêu cơ bản là phấn đấu hoàn thành chuyển đổi số, đơn vị đã triển khai hệ thống VTDR đảm bảo kênh truyền cho 100% TBA 110kV kết nối về trung tâm điều khiển (TTĐK) và A3 trên nền tảng công nghệ SDH với cấu trúc mạch vòng cơ bản đáp ứng được yêu cầu điều hành sản xuất, và cung cấp các dịch vụ điện cho khách hàng sử dụng trên nền tảng số.

Đối với công tác kỹ thuật-Quản lý vận hành PC Bình Định đã đưa Trung tâm điều khiển từ xa các trạm biến áp 110kV vào vận hành theo lộ trình CPC giao cho, để chuyển đổi 13 trạm biến áp 110kV sang không có người trực. Đa số các thiết bị vận hành trên lưới điện đều được kết nối thiết bị SCADA/DMS tại Trung tâm điều khiển được đầu tư đồng bộ, với khả năng dự phòng cao, xử lý đáp ứng các yêu cầu giám sát điều khiển và các ứng dụng tự động hoá trên lưới điện phân phối với độ tin cậy đảm bảo.

PC Bình Định: Chuyển đổi số trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh

PC Bình Định cố gắng hoàn thành công tác chuyển đổi số trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh

Cùng với đó trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, PC Bình Định cũng đã thực hiện cung cấp dịch vụ điện trực tuyến tương đương dịch vụ công ở cấp độ 4 - với 12/12 dịch vụ điện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; ứng dụng các nghiệp vụ trên nền tảng CMIS3.0, hoá đơn điện tử, số hoá hợp đồng, CRM, App CSKH, dịch vụ công cấp độ 4. Hệ thống thu thập và quản lý điện kế tự động RF-Spider, DSPM, HES; hệ thống CPC-eOffice được triển khai đến toàn bộ CBNV, khai thác thông tin trên CPC PortalNew; hệ thống ERP đã được triển khai 16 phân hệ; hệ thống phần mềm IMIS, đã số hoá các hồ sơ dự án và thực hiện đấu thầu điện tử; triển khai ứng dụng hiệu quả hệ thống SCADA, bước đầu khai thác một số phân hệ trên phần mềm DMS. Ứng dụng phần mềm OMS quản lý mất điện, nhật ký vận hành điện tử…, nhằm liên tục nâng cao thời gian cung cấp điện, giảm thời gian gián đoạn cung cấp điện.

Theo đại diện PC Bình Định,đối với công tác quản trị, hệ thống văn phòng điện tử (E-office) đã được triển khai xuyên suốt từ công ty tới toàn bộ các đơn vị trực thuôc, triển khai hệ thống ký số, văn phòng không giấy, ứng dụng triệt để họp hội nghị truyền hình theo chỉ đạo của CPC, qua đó giảm được rất nhiều chi phí liên quan tới giấy tờ, chi phí đi lại.

PC Bình Định cũng đặt ra kế hoạch chuyển đổi số trong hoạt động SXKD với một số chỉ tiêu chính trong năm 2021 như sau: 95% giao dịch 12 dịch vụ điện được thực hiện qua các kênh của TT CSKH và TT hành chính công/Cổng dịch vụ công trực tuyến; 90% khách hàng được cung cấp đúng và kịp thời các thông tin cần thiết (tiền điện, thanh toán, mất điện, bất thường về tình hình sử dụng điện, tiến độ xử lý các yêu cầu về dịch vụ điện, xử lý mất điện) theo đúng kênh giao tiếp mà khách hàng hay sử dụng; 100% hồ sơ, sổ sách, lý lịch, thông số vận hành, chỉ số điều kiện sức khỏe - CHI (Condition Health Index) thiết bị lưới điện được quản lý trên chương trình PMIS; 100% thiết bị tại TBA 110kV, MBA phân phối, thiết bị đóng cắt trung áp và được áp dụng quy trình sửa chữa theo CBM; 100% số lượng CBNV có nhu cầu sử dụng chữ ký số được cấp chứng thư số nội bộ; 100% các văn bản thực hiện qua trục kết nối liên thông văn bản với chính quyền địa phương.

PC Bình Định đã xây dựng chuyên mục về Chuyển đổi số trên website ttps://pcbinhdinh.cpc.vn; nhằm giới thiệu, tăng cường đào tạo nhận thức cho CBNV về Chuyển đổi số. Cùng với công tác tổ chức, công tác tuyên truyền về tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của công tác chuyển đổi số luôn được quan tâm chú trọng và được đưa vào các báo cáo, các cuộc giao ban hằng tháng của đơn vị. Với mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể trong từng giai đoạn trong năm 2021, để từ đó các bộ phận, đơn vị nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch chuyển đổi năm 2021 và các năm tiếp theo. Để đáp ứng hạ tầng triển khai kế hoạch chuyển đổi số, PC Bình Định cũng đã xây dựng kế hoạch nâng cấp hệ thống VTDR, và CNTT bám sát theo lộ trình Chuyển đổi số, trong đó đặc biệt là nâng cấp hệ thống truyền dẫn quang và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đảm bảo đáp ứng cho công tác Chuyển đổi số.

Thành Long