Ngành Công Thương: Ưu tiên nhiệm vụ khoa học quy mô lớn, giải quyết vấn đề cấp thiết

Bên cạnh việc bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao cũng như chỉ đạo, giao nhiệm vụ trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công Thương, công tác tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2021 của Vụ Khoa học và Công nghệ đã có những bước điều chỉnh phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và của ngành, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Chú trọng hỗ trợ phát triển sản phẩm của doanh nghiệp

Theo báo cáo của Vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Bộ Công Thương, năm 2021 là năm đầu tiên của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021- 2030. Do đó, hoạt động KH&CN ngành Công Thương năm 2021 tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, có tính bản lề cho giai đoạn tiếp theo.

Ngành Công Thương: Ưu tiên nhiệm vụ khoa học quy mô lớn, giải quyết vấn đề cấp thiết
Hoạt động KH&CN ngành Công Thương tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm

Cụ thể, xây dựng chiến lược, chính sách về KH&CN và đổi mới sáng tạo ngành Công Thương giai đoạn 2021 - 2030; tổ chức xây dựng và triển khai các chương trình, đề án KH&CN cho giai đoạn 2021 - 2030, trong đó, ưu tiên đẩy mạnh các Chương trình cấp quốc gia trong các lĩnh vực: Ứng dụng công nghệ 4.0 và phát triển sản xuất thông minh, công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, khai thác và chế biến khoáng sản, phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị trong các ngành công nghiệp ưu tiên; công nghệ sinh học trong công nghiệp chế biến, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Đồng thời, ưu tiên những nhiệm vụ KH&CN có quy mô lớn, theo cụm nhiệm vụ để giải quyết những vấn đề cấp thiết, trọng điểm; tổ chức triển khai “Đề án thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; chương trình phối hợp về KH&CN giữa Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng Đề án cơ cấu các tổ chức KH&CN trực thuộc Bộ Công Thương giai đoạn 2021 - 2030 gắn với Quy hoạch của quốc gia về mạng lưới KH&CN giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045, Chiến lược quốc gia về phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2030 và định hướng phát triển, tái cơ cấu ngành giai đoạn 2021 - 2030.

Các nhiệm vụ KH&CN được đặt hàng triển khai năm 2021 chú trọng vào hỗ trợ phát triển sản phẩm của doanh nghiệp theo chuỗi giá trị để tạo ra sản phẩm, hàng hóa mang nhãn hiệu Việt Nam có giá trị gia tăng và tính cạnh tranh cao trên thị trường, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp.

Cùng với đó, công tác tiêu chuẩn, đo lường và sở hữu trí tuệ liên tục được đổi mới, hoàn thiện đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, từng bước thiết lập hệ thống hàng rào kỹ thuật bảo vệ hợp lý sản xuất trong nước; hỗ trợ các doanh nghiệp cải tiến công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh; đồng thời ngăn chặn các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ kém chất lượng, ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe, tính mạng con người, góp phần thực thi các các hiệp định thương mại đa phương, song phương.

Đáng chú ý, năm 2021, Vụ KH&CN đã phối hợp chặt chẽ các đơn vị trong Bộ Xây dựng, thẩm tra 7 Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) thuộc Chương trình xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ Công Thương. Các QCVN này thuộc Lộ trình hoàn thiện hệ thống TCVN, QCVN đến năm 2025 đã được Bộ trưởng phê duyệt, thuộc lĩnh vực khai thác khoáng sản và thiết bị đặc thù công nghiệp có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Việc xây dựng và ban hành các QCVN này nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý và công cụ quản lý cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc bảo vệ các mục tiêu quan trọng như an toàn, sức khỏe cho người tiêu dùng, người lao động, các lợi ích kinh tế - xã hội... theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Vụ cũng đã tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định số 1182/QĐ-BCT về danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương theo nguyên tắc tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, đảm bảo tính pháp lý đầy đủ và đảm bảo các yêu cầu cần thiết của quản lý nhà nước trong từng thời kỳ.

Nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ KH&CN

Đối với công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và an toàn sinh học, Vụ tiếp tục tập trung vào công tác tham mưu chỉ đạo điều hành và hoàn thiện chính sách pháp luật phục vụ quản lý an toàn thực phẩm, như: Rà soát, đánh giá, tổng hợp ý kiến vướng mắc trong thực hiện Luật An toàn thực phẩm; thống kê, cập nhật đầy đủ và chính xác dữ liệu các quy định liên quan trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm, tính chi phí tuân thủ và rà soát các quy định trên hệ thống phần mềm Nghị quyết 68 theo phạm vi chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm... để nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, tiến hành rà soát, triển khai xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; đồng thời tập trung thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Kết quả thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm đã phát huy được hiệu quả, phát hiện, ngăn chặn được nhiều vụ vi phạm góp phần vào việc bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng. Ý thức chấp hành pháp luật của người sản xuất, kinh doanh ngày càng được nâng lên.

Vụ còn tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam xây dựng Chương trình phối hợp “tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025” nhằm huy động nguồn lực của xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm của các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm cơ sở nhỏ lẻ, hộ cá thể.

Với mục tiêu nỗ lực thực hiện tốt công tác tham mưu, hoàn thiện cơ chế chính sách, triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác đã đề ra và chỉ đạo, phân công của lãnh đạo Bộ, trong năm 2022, Vụ KH&CN sẽ tập trung nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu xây dựng định hướng, chính sách, quy định về KH&CN và đổi mới sáng tạo, an toàn thực phẩm; công nghệ sinh học; an toàn sinh học; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm; sở hữu trí tuệ trong ngành công nghiệp và thương mại.

Tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong tổ chức thực hiện công tác trên cơ sở cải tiến, chuẩn hóa quy trình, thủ tục xử lý công việc; đảm bảo tính đồng bộ, xuyên suốt về thông tin, phục vụ tốt công tác quản lý, điều hành, xử lý công tác trong nội bộ của Vụ và với các đơn vị bên ngoài.

Đặc biệt, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý KH&CN; xây dựng các cơ sở dữ liệu quản lý KH&CN; xây dựng hệ thống thông tin kết nối với hệ thống thông tin của các đơn vị chủ trì nhiệm vụ, hệ thống thông tin KH&CN quốc gia để nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ KH&CN.

Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Đội tuyển Ambition chiến thắng cuộc thi Build On, Vietnam 2021

Đội tuyển Ambition chiến thắng cuộc thi Build On, Vietnam 2021

Đội tuyển Ambition của Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng đã chiến thắng trong cuộc thi Build On, Vietnam 2021
Ứng dụng VinFast: Khi “xế yêu” luôn trong tầm tay

Ứng dụng VinFast: Khi “xế yêu” luôn trong tầm tay

Với công nghệ thông minh và tiện ích vượt trội, ứng dụng VinFast giúp “xế yêu” thu nhỏ trong tầm tay, nâng tầm trải nghiệm người dùng.
Khai mạc Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - Châu Á 2022

Khai mạc Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - Châu Á 2022

Theo thông tin từ Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - Châu Á 2022, kinh tế số Việt Nam luôn trong Top đầu của ASEAN về tốc độ phát triển.
Huawei ký kết 17 biên bản ghi nhớ, chia sẻ cơ hội kinh tế với các đối tác

Huawei ký kết 17 biên bản ghi nhớ, chia sẻ cơ hội kinh tế với các đối tác

Huawei ký kết 17 biên bản ghi nhớ hợp tác mới, chia sẻ các cơ hội kinh tế với các đối tác công nghiệp tại APAC.
Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Triển khai dịch vụ công trực tuyến là nhiệm vụ trọng nhất trong phát triển chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, với người dân là trung tâm phục vụ.

Tin cùng chuyên mục

Công ty Công nghệ Qualcomm công bố nền tảng di động mới nhất

Công ty Công nghệ Qualcomm công bố nền tảng di động mới nhất

Công ty công nghệ Qualcomm vừa công bố nhiều sản phẩm mới mang tính đột phá về công nghệ cũng như có tính thực tiễn cao.
Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

Ngày 21/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 32/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.
Còn 10 ngày để sở hữu ô tô VinFast “hàng hiếm” với chi phí hấp dẫn

Còn 10 ngày để sở hữu ô tô VinFast “hàng hiếm” với chi phí hấp dẫn

Nhằm tri ân sự tin yêu và ủng hộ của khách hàng mua VinFast Lux A2.0 và Lux SA2.0 trong tháng 5/2022 khách hàng sẽ nhận được ưu đãi giá hấp dẫn từ ô tô VinFast.
Ngày hội STEM năm 2022: Vượt lên biến động

Ngày hội STEM năm 2022: Vượt lên biến động

Ngày hội STEM nhằm tạo diễn đàn, chia sẻ những câu chuyện trải nghiệm, qua đó tôn vinh những nỗ lực trên hành trình tìm kiếm, mở mang các tri thức khoa học.
Các quy định mới về đăng ký xe, phạt nguội có hiệu lực từ ngày mai (21/5)

Các quy định mới về đăng ký xe, phạt nguội có hiệu lực từ ngày mai (21/5)

Từ 21/5, hàng loạt quy định mới liên quan trực tiếp đến đăng ký, đăng kiểm, xử phạt nguội ô tô, xe máy sẽ chính thức có hiệu lực mà chủ xe và tài xế cần lưu ý.
Honda Việt Nam giới thiệu Air Blade 160cc/125cc- thế hệ mới 2023

Honda Việt Nam giới thiệu Air Blade 160cc/125cc- thế hệ mới 2023

Ngày 20/5/2022, Công ty Honda Việt Nam giới thiệu phiên bản hoàn toàn mới Air Blade 160cc/125cc.
Vinh danh 106 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022

Vinh danh 106 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022

Chiều 19/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022.
Việt Nam cần tăng cường đảm bảo an toàn thông tin cho chuỗi cung ứng ICT trong chuyển đổi số

Việt Nam cần tăng cường đảm bảo an toàn thông tin cho chuỗi cung ứng ICT trong chuyển đổi số

Cùng với xu hướng chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin vẫn đang là mối quan tâm lớn của các doanh nghiệp trên toàn cầu và tại Việt Nam.
Giải “bài toán” giảm tổn thất điện năng

Giải “bài toán” giảm tổn thất điện năng

Đây là hiệu quả của công trình nghiên cứu: Tính toán tổn thất điện năng hằng ngày theo cấp điện áp từ đo xa.
Khoa học và công nghệ ngành Công Thương: Hướng tới sản xuất thông minh

Khoa học và công nghệ ngành Công Thương: Hướng tới sản xuất thông minh

Hoạt động khoa học và công nghệ ngành Công Thương sẽ tập trung hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng các công nghệ hiện đại và phát triển sản xuất thông minh.
Lần đầu tiên tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Blockchain Việt Nam 2022

Lần đầu tiên tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Blockchain Việt Nam 2022

Hội nghị thượng đỉnh Blockchain Việt Nam 2022 được kỳ vọng là nơi bàn thảo, đưa ra những quyết sách quan trọng thúc đẩy phát triển Blockchain tại Việt Nam.
Bắc Giang tổ chức kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bắc Giang tổ chức kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ngày 18/5, tỉnh Bắc Giang tổ chức kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và trao Giải thưởng Báo chí về khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất.
Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo: Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo: Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế

Ngày 18/5, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ kỷ niệm chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, Lễ trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022.
Khoa học và công nghệ ngành Công Thương: Động lực cho tăng trưởng

Khoa học và công nghệ ngành Công Thương: Động lực cho tăng trưởng

Với phương châm khoa học và công nghệ gắn thực tiễn, các nhiệm vụ do Bộ Công Thương quản lý, tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và định hướng rõ ràng.
Chính thức ra mắt Hiệp hội Blockchain Việt Nam

Chính thức ra mắt Hiệp hội Blockchain Việt Nam

Sáng 17/5, Hiệp hội Công nghệ chuỗi khối Việt Nam (Hiệp hội Blockchain Việt Nam) chính thức ra mắt và tiến hành đại hội thành lập.
Các viện nghiên cứu thuộc Bộ Công Thương: Đón đầu xu hướng công nghệ 4.0

Các viện nghiên cứu thuộc Bộ Công Thương: Đón đầu xu hướng công nghệ 4.0

Các viện nghiên cứu thuộc Bộ Công Thương đã chủ động trong nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp vào các sản phẩm do Viện chế tạo.
Hội thảo “thúc đẩy khoa học và công nghệ cho doanh nghiệp”

Hội thảo “thúc đẩy khoa học và công nghệ cho doanh nghiệp”

Ngày 15/5, Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội nghị thường niên năm 2022 và Hội thảo “Thúc đẩy khoa học công nghệ cho doanh nghiệp”
Công nghệ 5G thúc đẩy phát triển robot thông minh

Công nghệ 5G thúc đẩy phát triển robot thông minh

Công nghệ 5G phát triển giúp thúc đẩy sự phát triển của thế hệ robot năng suất, thông minh và tiên tiến hơn, có khả năng tư duy phản biện và hiệu quả cao.
Thị trường ô tô tháng 4 tăng trưởng 40%

Thị trường ô tô tháng 4 tăng trưởng 40%

Việc doanh số bán ô tô tháng 4/2022 tăng 14% so với tháng liền trước và 40% cùng kỳ năm 2021 cho thấy thị trường ô tô trong nước vẫn đang khá sôi động.
84 giải pháp đạt giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16

84 giải pháp đạt giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16

Chiều 10/5, Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Tọa đàm Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020-2021).
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động