Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 29/07/2021 09:00

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đứng đầu về cải cách hành chính

17:02 | 24/06/2021
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiếp tục khẳng định kết quả của sự nỗ lực cải cách hành chính (CCHC) bằng việc lần thứ 6 liên tiếp dẫn đầu chỉ số CCHC trong số các bộ, ngành.

Ngày 24/6, Hội nghị trực tuyến Công bố sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 và chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã diễn ra tại Hà Nội. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước lần thứ 6 liên tiếp dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính trong số các bộ, ngành.

Để đạt được những kết quả nổi bật trong suốt thời gian qua, có thể khẳng định công tác CCHC của ngành Ngân hàng luôn thể hiện sự quyết liệt, mạnh mẽ, liên tục, từ nhận thức đến hành động, từ Thống đốc đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động toàn ngành, thông qua việc chỉ đạo triển khai đồng bộ các lĩnh vực CCHC.

Nhờ sự quyết tâm đó, cả 6 lĩnh vực thuộc chương trình tổng thể CCHC nhà nước đều đạt được những kết quả rõ nét tích cực. Thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh các lĩnh vực hoạt động ngân hàng đã được cắt giảm mạnh mẽ, nếu tính trong cả giai đoạn 10 năm qua (2011- 2020), đã có hơn 80% TTHC và điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa, đáp ứng tốt yêu cầu hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh trong các lĩnh vực hoạt động ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đứng đầu về cải cách hành chính
Hội nghị trực tuyến Công bố sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 và chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

NHNN cũng là cơ quan đầu tiên công bố công khai cho doanh nghiệp, người dân Bộ TTHC chi tiết, đầy đủ. Không dừng lại ở kết quả của Đề án 30, từ năm 2018, NHNN đã tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa 80 trên tổng số 257 điều kiện (đạt 31%).

Công tác kiểm soát quy định TTHC thường xuyên được chú trọng; giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO, đáp ứng yêu cầu công khai minh bạch, đúng hạn. Theo kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức/cá nhân về kết quả giải quyết TTHC, chỉ số hài lòng hàng năm đều đạt trên 98%.

NHNN đã ban hành kiến trúc Chính phủ điện tử phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 2.0; đã đưa vào sử dụng các hệ thống công nghệ theo mô hình tập trung, hiện đại, kết nối từ trung ương đến 63 tỉnh thành phố; đã xây dựng và công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tới toàn bộ các đơn vị có chức năng giải quyết TTHC thuộc NHNN.

Cùng với việc tổ chức triển khai 6 lĩnh vực thuộc chương trình tổng thể CCHC nhà nước, các đơn vị tại NHNN Trung ương đã có nhiều cải tiến, đổi mới về xây dựng, theo dõi và đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác.

Cũng theo Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú, căn cứ vào chủ trương, định hướng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, NHNN đã xác định các nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 trong đó, ngành Ngân hàng sẽ tập trung vào 3 trụ cột chính, gồm: cải cách hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực hoạt động ngân hàng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại hóa phương thức điều hành; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực góp phần thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, Kỷ cương, Đổi mới, Sáng tạo, Khát vọng phát triển” của Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành.Phó Thống đốc NHNN - Đào Minh Tú cho biết, đạt được điều này, lãnh đạo NHNN đã nhận thức rất sớm và rất rõ ràng về CCHC coi đó là “xương sống” và là “tinh thần” của hoạt động quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành. Đặc biệt, để hỗ trợ DN người dân cũng như nền kinh tế khắc phục khó khăn từng bước phát triển vững chắc, NHNN đã cụ thể hóa hành động cho toàn ngành chương trình kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh cho giai đoạn cũng như từng năm. Trong đó, tập trung vào việc đổi mới quy trình hoạt động ngân hàng, nâng cao minh bạch, cắt giảm thủ tục, tiết giảm chi phí hoạt động để hạ giá thành dịch vụ, giảm lãi suất cho vay trên cơ sở đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng…

Hoàng Lan