Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 20/10/2019 23:58
sua quy dinh ve phong chong rua tien

Sửa quy định về phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống ...
ban no tram ke ban vai nguoi mua

Bán nợ: Trăm kẻ bán, vài người mua

Hàng chục tổ chức tín dụng tham gia bán nợ xấu, trong khi bên mua nợ hầu như chỉ trông cậy vào Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt ...