Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 15/05/2021 06:45

Lợi nhuận Kienlongbank đạt 702,62 tỷ đồng trong quý I/2021

08:12 | 21/04/2021
Theo báo cáo tài chính quý I/2021 được Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) đăng tải, tổng tài sản hợp nhất của ngân hàng này đạt 61.942 tỷ đồng (tăng 8,14% so với năm 2020); tổng nguồn vốn huy động đạt 55.933 tỷ đồng (tăng 7,42% so với năm 2020); tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 35.747 tỷ đồng (tăng 2,97% so với năm 2020).

Tính đến ngày 31/3/2021, tỷ lệ nợ xấu của Kienlongbank là 1,19%, giảm 3,22% so với tỷ lệ nợ xấu ngày 31/12/2020. Lãi phải thu là 509 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ lãi phải thu/tổng tài sản là 0,82% và tỷ lệ lãi phải thu/tổng dư nợ là 1,42%.

Lợi nhuận Kienlongbank đạt 702,62 tỷ đồng trong quý I/2021

Lợi nhuận Kienlongbank đạt 702,62 tỷ đồng trong quý I/2021

Về kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2021, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Kienlongbank đạt 702,62 tỷ đồng. Theo trình bày của bà Trần Tuấn Anh - Tổng giám đốc Ngân hàng này, nguyên nhân chủ yếu làm cho lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng cao là do trong quý I ngân hàng đã phối hợp với khách hàng xử lý toàn bộ tài sản bảo đảm, hoàn thành việc thu hồi nợ gốc và lãi phải thu của các khoản vay có tài sản bảo đảm là cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) theo Phương án cơ cấu lại Kienlongbank gắn với xử lý nợ xấu đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Với kết quả đạt được khả quan ngay từ những tháng đầu năm, ngân hàng đã đặt ra các mục tiêu chủ yếu trong năm 2021 gồm: Tổng tài sản hợp nhất là 66.800 tỷ đồng (tăng 16,62%); tổng nguồn vốn huy động là 59.400 tỷ đồng (tăng 14,08%); tổng dư nợ cấp tín dụng là 44.600 tỷ đồng (tăng 28,47%); lợi nhuận trước thuế là 1.000 tỷ đồng; mạng lưới chi nhánh, phòng dịch trên cả nước là 152 điểm giao dịch (tăng 18 đơn vị). Ngân hàng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản lý rủi ro; gia tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng; nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi, đẩy mạnh phát triển ngân hàng số theo định hướng chiến lược của Kienlongbank giai đoạn 2021 – 2025.

Bên cạnh đó, với định hướng đưa Kienlongbank ngày càng phát triển lớn mạnh theo hướng chuyên môn hóa, hiện đại hóa và tiến đến việc xây dựng ngân hàng số thì Kienlongbank dự kiến bổ sung thêm tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng thành Kienlongbank và/hoặc KSBank.

Kế hoạch kinh doanh năm 2021, bổ sung tên viết tắt bằng tiếng Anh và các nội dung quan trọng khác sẽ được HĐQT Kienlongbank trình cổ đông thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến được tổ chức vào ngày 29/4/2021 tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Minh Long