Lạng Sơn: Công nghiệp ổn định, xuất khẩu tăng mạnh

9 tháng năm 2023, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn tăng mạnh. Cùng với đó, sản xuất công nghiệp cơ bản ổn định và tăng trưởng.
Mở rộng cửa khẩu đường bộ Việt Nam - Trung Quốc tại Lạng Sơn Lạng Sơn: Quyết liệt ngăn chặn gia cầm nhập lậu qua biên giới Lạng Sơn: Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại cuối năm

Xuất nhập khẩu qua địa bàn ước đạt 3.285 triệu USD

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2023 ước tăng 6,01% so với cùng kỳ, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,56%, công nghiệp và xây dựng tăng 7,99%, dịch vụ tăng 5,78%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,01%.

Lạng Sơn: Công nghiệp ổn định, xuất khẩu tăng mạnh
Cơ sở chế biến Thạch Đen trên địa bàn huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Trong đó, sản xuất công nghiệp trong các tháng đầu năm cơ bản ổn định và tăng trưởng, tăng chủ yếu ở các nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp sản xuất và phân phối điện. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 8,61% so với cùng kỳ. Có 8/13 sản phẩm công nghiệp chủ yếu trên địa bàn cơ bản đạt tiến độ và tăng so với cùng kỳ.

Đến nay, đã có 5 cụm công nghiệp được thành lập, quyết định chủ trương đầu tư, lựa chọn được nhà đầu tư, đủ điều kiện triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; đồng thời, đang thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư cụm công nghiệp Na Dương 1, Na Dương 3, Hoà Sơn 1; hoàn thiện hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Minh Sơn, Cụm công nghiệp phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ.

Ngoài ra, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; đã hoàn thành, đưa vào vận hành dự án thủy điện Bản Lải; chuẩn bị tích nước kỹ thuật, sớm đưa vào vận hành dự án thủy điện Bản Nhùng.

Thương mại nội địa tiếp tục phát triển, thị trường hàng hóa phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng; công tác bình ổn thị trường hàng hoá thực hiện có hiệu quả, giá cả ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước 21.859,6 tỷ đồng, đạt 81,29% kế hoạch, tăng 17,91% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa diễn ra thuận lợi, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu qua địa bàn tỉnh tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh 9 tháng ước thực hiện 3.285 triệu USD, đạt 86,4% kế hoạch cả năm, tăng 61,9% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu 1.800 triệu USD, đạt 138,5% kế hoạch, tăng 222,6%, nhập khẩu 1.485 triệu USD, đạt 59,4% kế hoạch, tăng 1%. Hàng địa phương xuất khẩu ước 119 triệu USD, đạt 77,3% kế hoạch, tăng 22,7% so với cùng kỳ.

Các cơ quan, ban, ngành chức năng thường xuyên tổ chức hội đàm, trao đổi với phía Quảng Tây - Trung Quốc để thống nhất các chủ trương chung trong tăng cường hợp tác, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu của hai bên.

Đặc biệt, đã khôi phục hoạt động thông quan trở lại đối với cặp cửa khẩu Na Hình (Việt Nam) - Kéo Ái (Trung Quốc), nâng tổng số cửa khẩu hoạt động trên địa bàn tỉnh lên 6 cửa khẩu gồm: Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Ga đường sắt Đồng Đăng, cửa khẩu chính Chi Ma, các cửa khẩu phụ Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình.

Tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Trong thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo kế hoạch đã ban hành. Công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được đẩy mạnh (tỷ lệ hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký qua mạng đạt khoảng 98%); các doanh nghiệp được tập huấn, trang bị kỹ năng chuyển đổi số mở rộng thị trường, giải pháp để phát triển kinh tế số, tiếp cận thị trường.

Lạng Sơn: Công nghiệp ổn định, xuất khẩu tăng mạnh
Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Lạng Sơn

Trong 9 tháng năm 2023, đã đăng ký thành lập mới 499 doanh nghiệp, đạt 99,8% kế hoạch, tăng 41,8% so với cùng kỳ, tổng số vốn đăng ký 3.891 tỷ đồng; lũy kế toàn tỉnh hiện có 4.041 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 47.951 tỷ đồng, có 790 chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động.

Thành lập mới 35 hợp tác xã, đạt 87,5% kế hoạch, tổng vốn đăng ký 75,68 tỷ đồng; toàn tỉnh hiện có 489 hợp tác xã, tổng vốn đăng ký 1.104,9 tỷ đồng, 2 liên hiệp hợp tác xã.

Hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, công tác hướng dẫn, thẩm định dự án đầu tư triển khai thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư. Lũy kế từ đầu năm đã cấp mới chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư 12 dự án, tổng vốn đầu tư 6.492,2 tỷ đồng (tăng 4.952,9 tỷ đồng so với cùng kỳ); điều chỉnh 29 dự án, số vốn tăng thêm 160,02 tỷ đồng; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 18 dự án.

Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn với tổng số vốn đầu tư 6.361,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số được triển khai toàn diện và đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực; tỉnh Lạng Sơn xếp hạng thứ 6/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2022. Tiếp tục duy trì hiệu quả các nền tảng dùng chung của tỉnh; 100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã triển khai sử dụng chữ ký số và Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh hoạt động ổn định, kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia và tích hợp, đồng bộ dữ liệu với 1.707 thủ tục hành chính; cung cấp, công khai 1.307 dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh đã kết nối được 14/17 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của bộ, ngành Trung ương. Triển khai hệ thống phần mềm Quản lý hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức, đã có 27.812 hồ sơ được cập nhật trên hệ thống phần mềm. Trung tâm Thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (IOC) thường xuyên cập nhật thông tin, số liệu, tiếp nhận phản ánh và xử lý kiến nghị của người dân và doanh nghiệp kịp thời.

Tỉnh cũng duy trì hoạt động nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh, 100% các xe hàng khai báo trực tuyến và xử lý trên nền tảng cửa khẩu số trước khi vào cửa khẩu.

Trong quý IV/2023, tỉnh Lạng Sơn sẽ tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất công nghiệp trong các tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành sản lượng các sản phẩm chủ yếu theo kế hoạch. Đồng thời, tiếp tục hội đàm với phía Trung Quốc để sớm thông quan lại các cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh.

Tập trung triển khai Đề án thực hiện thí điểm cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan, Tân Thanh - Pò Chài ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cùng với đó, các lực lượng chức năng chủ động các phương án phân luồng, điều tiết, sắp xếp phương tiện không để xảy ra ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu của tỉnh, đặc biệt vào dịp cuối năm.

Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Lạng Sơn

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Phú Yên: Trao giấy chứng nhận đầu tư 14 dự án, tổng vốn gần 10.500 tỷ đồng

Phú Yên: Trao giấy chứng nhận đầu tư 14 dự án, tổng vốn gần 10.500 tỷ đồng

UBND tỉnh Phú Yên đã trao quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 14 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 10.500 tỷ đồng.
Bài 1: Những sỹ quan quân hàm xanh về làm cán bộ xã

Bài 1: Những sỹ quan quân hàm xanh về làm cán bộ xã

Giữa núi rừng mênh mông ấy, những người lính mang quân hàm xanh với nụ cười ấm áp và ý chí kiên cường trong sự nghiệp bảo vệ biên giới của Tổ quốc.
Đắk Nông: Dư địa để phát triển ngành công nghiệp hiện còn rất lớn

Đắk Nông: Dư địa để phát triển ngành công nghiệp hiện còn rất lớn

Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, Đắk Nông đang từng bước tạo niềm tin cho các nhà đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, nông lâm nghiệp, du lịch...
Hàng loạt dự án đầu tư công sắp được Hà Nội kiểm tra

Hàng loạt dự án đầu tư công sắp được Hà Nội kiểm tra

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 70/KH-UBND nhằm kiểm tra, đánh giá các dự án đầu tư của thành phố năm 2024.
Lộ trình phát triển Vân Đồn thành Khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực

Lộ trình phát triển Vân Đồn thành Khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực

Đến năm 2024, Vân Đồn (Quảng Ninh) sẽ trở thành Khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển đảo cao cấp.

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội cho phép kinh doanh bay dù lượn, sân tập golf trên mặt nước Hồ Tây

Hà Nội cho phép kinh doanh bay dù lượn, sân tập golf trên mặt nước Hồ Tây

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành danh mục 10 loại hình dịch vụ được kinh doanh ở Hồ Tây, trong đó có sân tập golf, bay dù lượn trên mặt hồ.
Quảng Ninh: Quyết tâm thực hiện mục tiêu đón 17 triệu lượt khách trong năm 2024

Quảng Ninh: Quyết tâm thực hiện mục tiêu đón 17 triệu lượt khách trong năm 2024

Năm 2024, tỉnh Quảng Ninh đặt ra mục tiêu đón 17 triệu lượt khách. Trong đó, khách quốc tế khoảng 3 triệu lượt.
Nam Định: Doanh thu từ dịch vụ du lịch tháng 2 ước tăng 162%

Nam Định: Doanh thu từ dịch vụ du lịch tháng 2 ước tăng 162%

Tháng 2/2024, Nam Định thu hút khoảng 564.000 lượt du khách, tăng 200%, tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 110 tỷ đồng, tăng 162% so với cùng kỳ năm 2023
Hà Nội: Giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh bền vững

Hà Nội: Giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh bền vững

Nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, UBND TP Hà Nội sẽ triển khai hàng hoạt các hội nghị liên quan.
Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ rào cản, khó khăn, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.
Nam Định: Thu hút thêm dự án FDI 60 triệu USD vào Khu công nghiệp lớn nhất tỉnh

Nam Định: Thu hút thêm dự án FDI 60 triệu USD vào Khu công nghiệp lớn nhất tỉnh

Mới đây, Dự án FDI 60 triệu USD sản xuất các sản phẩm vải không nhuộm, vải có nhuộm, … được đầu tư vào Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông, tỉnh Nam Định.
Tạm dừng hoạt động chợ tự phát xã An Nhứt

Tạm dừng hoạt động chợ tự phát xã An Nhứt

Ngày 28/2, UBND huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản về việc tạm dừng hoạt động chợ quê xã An Nhứt từ ngày 1/3 vì chưa bảo đảm nhiều yếu tố.
Quảng Ninh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón dòng vốn đầu tư nước ngoài

Quảng Ninh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón dòng vốn đầu tư nước ngoài

Năm 2024, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào địa bàn đạt 3 tỷ USD.
TP. Hồ Chí Minh: Khu Công nghệ cao hợp tác với Siemens đào tạo nhân lực công nghiệp vi mạch bán dẫn

TP. Hồ Chí Minh: Khu Công nghệ cao hợp tác với Siemens đào tạo nhân lực công nghiệp vi mạch bán dẫn

Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh hợp tác với Công ty Siemens Electronic Design Automation phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn.
Quảng Ninh đồng hành, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

Quảng Ninh đồng hành, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

Các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã triển khai rất nhiều giải pháp để đồng hành, tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp.
Thanh Hóa: Ước đón gần 1,6 triệu lượt khách trong 2 tháng đầu năm

Thanh Hóa: Ước đón gần 1,6 triệu lượt khách trong 2 tháng đầu năm

Tổng lượng khách du lịch đến tỉnh Thanh Hóa trong 2 tháng đầu năm 2024 ước đạt gần 1,6 triệu lượt, với tổng thu du lịch ước đạt khoảng 1.552,5 tỷ đồng.
Đồng Nai: Công nhân trở lại làm việc ổn định sau Tết

Đồng Nai: Công nhân trở lại làm việc ổn định sau Tết

Ngày 22/2, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đến nay, phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã khai trương đầu năm, tỷ lệ lao động trở lại làm việc từ 96-98%.
Nha Trang dự kiến mở thêm hai chợ đêm

Nha Trang dự kiến mở thêm hai chợ đêm

Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa vừa khảo sát một số địa điểm để tổ chức hoạt động chợ đêm trên địa bàn TP. Nha Trang, dự kiến tổ chức từ quý II/2024.
Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nguồn lực phát triển Thủ đô

Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nguồn lực phát triển Thủ đô

Đảng bộ Hà Nội luôn xác định xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nguồn lực, động lực quan trọng cho phát triển Thủ đô.
Long An: Quốc lộ 62 qua địa bàn sắp được nâng cấp phát triển kinh tế

Long An: Quốc lộ 62 qua địa bàn sắp được nâng cấp phát triển kinh tế

Quốc lộ 62 qua địa bàn Long An sắp tới sẽ được nâng cấp, cải tạo thành đường cấp III đồng bằng hai làn xe có vận tốc thiết kế 80km/h, với mặt đường rộng 11m.
Lâm Đồng: Khẩn trương triển khai thí điểm xe chạy bằng năng lượng điện để chở khách du lịch

Lâm Đồng: Khẩn trương triển khai thí điểm xe chạy bằng năng lượng điện để chở khách du lịch

UBND TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thí điểm sử dụng xe chạy bằng năng lượng điện để chở khách tham quan, du lịch.
Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sắp được thông qua

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sắp được thông qua

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 15 của HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 cuối tháng 3/2024, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội sắp được thông qua.
Thanh Hóa: Khởi công xây dựng Dự án đường nối cao tốc Bắc – Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn

Thanh Hóa: Khởi công xây dựng Dự án đường nối cao tốc Bắc – Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tổ chức Lễ khởi công dự án tuyến nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn.
Điểm danh loạt hầm chui Hà Nội sắp được đầu tư xây dựng

Điểm danh loạt hầm chui Hà Nội sắp được đầu tư xây dựng

Hà Nội sắp triển khai xây dựng các dự án hầm chui như Đại lộ Thăng Long - Vành đai 3,5; Cổ Linh - đường dẫn cầu Vĩnh Tuy; Dương Đình Nghệ - Vành đai 3.
Xử phạt Công ty Cổ phần sân golf Hà Nội 345 triệu đồng

Xử phạt Công ty Cổ phần sân golf Hà Nội 345 triệu đồng

Công ty Cổ phần sân golf Hà Nội bị xử phạt hành chính hơn 345 triệu đồng, vì không có giấy phép môi trường theo quy định.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động