Khai thác thế mạnh đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm của cả nước về kinh tế biển

Khai thác thế mạnh về biển để Khánh Hòa trở thành trung tâm của cả nước về kinh tế biển, làm tiền đề vững chắc hướng tới xây dựng và phát triển Khánh Hoà trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Những kết quả bước đầu

Khai thác thế mạnh đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm của cả nước về kinh tế biển

Hội thảo "Xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" đưa ra những gợi mở để Khánh Hòa phát huy hiệu quả nhất các tiềm năng thế mạnh để kinh tế tỉnh có những đột phá trong thời gian tới

Ngày 31/12, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện Báo cáo Tổng kết Kết luận số 53-KL/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Bộ Chính trị khóa XI. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng chủ trì Hội thảo.

Khai thác thế mạnh đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm của cả nước về kinh tế biển
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, ngày 24/12/2012, Bộ Chính trị khóa XI đã ban hành Kết luận số 53-KL/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (viết tắt là Kết luận số 53-KL/TW), với nhiều nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương. Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW Khánh Hoà đã khai thác và phát huy tương đối tốt các tiềm năng, lợi thế cho phát triển, đạt một số chỉ tiêu đặt ra, trở thành trung tâm du lịch biển quốc gia, có thương hiệu quốc tế; từng bước trở thành một cực tăng trưởng trong khu vực.

Khai thác thế mạnh đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm của cả nước về kinh tế biển
Ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa: Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW Khánh Hoà đã khai thác và phát huy tương đối tốt các tiềm năng, lợi thế cho phát triển

Tuy nhiên, Khánh Hòa vẫn chưa đạt được các tiêu chí để trở thành đô thị trực thuộc Trung ương; chưa thực sự là động lực phát triển của khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên….

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo khẳng định: Khánh Hòa là một trong những tỉnh, thành có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện. Sau gần 10 năm thực hiện Kết luận 53-KL/TW, Khánh Hoà đã có nhiều nỗ lực khai thác và phát huy tương đối tốt các tiềm năng, lợi thế, nhất là lợi thế về biển cho phát triển. Kinh tế tăng trưởng khá, giai đoạn 2012-2019 đạt mức bình quân hơn 7,32%/năm. Năm 2019, quy mô nền kinh tế tăng 1,76 lần so với năm 2011; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt mức 70,07 triệu đồng, tăng 2,3 lần so với năm 2011; trở thành trung tâm du lịch biển quốc gia, có thương hiệu quốc tế; du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; từng bước trở thành một cực tăng trưởng trong khu vực; Khu Kinh tế Vân Phong từng bước có những tác động tích cực đến phát triển kinh tế của tỉnh và vùng…

Bên cạnh đó, nhiều mục tiêu trong Kết luận số 53-KL/TW Khánh Hòa vẫn chưa hoàn thành. Nhất là trong những năm gần đây, phát triển của Khánh Hòa không có những tăng trưởng đột phá so với nhiều tỉnh, thành trong vùng và cả nước. Vì vậy, Hội thảo cần đưa ra các đề xuất các quan điểm mới, mục tiêu và các giải pháp, nhất là các giải pháp đột phá khai thác cao nhất tiềm năng, lợi thế nhằm phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hoà nói chung và một số vùng, ngành, lĩnh vực nói riêng, nhất là những vùng, ngành, lĩnh vực đột phá và bền vững…hướng đến xây dựng và phát triển Khánh Hoà trở thành thành phố trực thuộc Trung.

Hướng phát triển mới phải gắn với khai thác có hiệu quả và bền vững kinh tế biển

Các đại biểu tham dự hội thảo thống nhất cao về việc đề nghị Ban Chỉ đạo đề xuất Bộ Chính trị ban hành chủ trương, định hướng mới, phù hợp với thực tiễn phát triển, tình hình quốc tế và khu vực, tạo động lực cho địa phương thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cần những chính sách đột phá để Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương
PGS.TS. Phạm Trung Lương, Hiệp hội Đào tạo Du lịch Việt Nam đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa trong bối cảnh mới, tạo cơ hội để phát triển Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc trung ương.

Trong đó, nhiều chuyên gia, nhà khoa học tái khẳng định việc phát triển kinh tế tỉnh Khánh Hòa phải gắn liền với phát huy những lợi thế về biển.

PGS.TS Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam bày tỏ quan điểm, việc xây dựng Đề án của Khánh Hòa cách tiếp cận phải nhận diện những cái gì đã làm, còn cái gì phải gỡ tiếp. Cái thứ hai là định hình những yêu cầu mới và đặc biệt là những lợi thế của Khánh Hoà trong điều kiện mới là như thế nào. Trên cơ sở đó mới định hình giải pháp, đề xuất khác, định hướng tích cực hơn. Tôi lấy ví dụ từ việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết cho Thành phố Đà Nẵng, Hải Phòng năm 2019 rất thành công, đã tạo động lực ghê gớm, cả về mặt tinh thần lẫn về mặt thể chế, chính sách. Tôi hy vọng Khánh Hoà tới đây sẽ là như vậy.

Theo PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch thường trực Hội nghề cá Việt Nam, để phát triển bền vững kinh tế biển Khánh Hòa cần quy hoạch, khai thác, sử dụng, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển một cách hiệu quả, gắn với bảo vệ, giữ vững chủ quyền, an ninh biển đảo Việt Nam vừa là nhiệm vụ vừa là những nhóm giải pháp cần chú ý trong thời gian tới.

Còn GS.TS.NGND Lương Công Nhớ, Nguyên Hiệu trưởng Đại học Hàng hải Việt Nam cho rằng, tỉnh Khánh Hòa cần Phát huy tối đa lợi thế vị trí địa lý chiến lược, tăng cường kết nối để đưa Khánh Hòa trở thành một đầu mối logistics quan trọng trong khu vực.

Ở một góc nhìn khác, PGS.TS. Phạm Trung Lương, Hiệp hội Đào tạo Du lịch Việt Nam nhận định, Nha Trang – Khánh Hòa hiện đang là “trung tâm du lịch” cùng vùng và tiến tới của quốc gia khi địa phương này giữ vai trò trò “hạt nhân” trong liên kết vùng, cụ thể là việc hiện thực hóa ý tưởng chiến lược “Tam giác tăng trưởng du lịch” Nha Trang - Ninh Chữ - Đà Lạt.

Ngoài ra, tại hội thảo, ý kiến có tính gợi mở về các lĩnh vực, các đột phá cần tập trung nguồn lực ưu tiên đầu tư cũng được các đại biểu đề cập, giải quyết mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh sinh thái và đảm bảo quốc phòng an ninh, giữa đảm bảo phát triển nhanh và bền vững, giữa nâng cao chất lượng lao động, ổn định dân cư và di dân tự do, giảm nghèo… “Các cơ chế chính sách cần hướng tới xây dựng KKT Vân Phong có tính cạnh tranh dựa trên các ngành tập trung có lợi thế tự nhiên mạnh mẽ; thu hút các nhà đầu tư mỏ neo ngay từ giai đoạn đầu và trở thành một nơi thử nghiệm các chính sách tiên phong và đột phá của Việt Nam....”, ông Nguyễn Đình Chúc, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nói.

Đáng chú ý, đại biểu mạnh dạn cũng đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa trong bối cảnh mới. Đây là cơ hội để phát triển Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc trung ương.

Cần những chính sách đột phá để Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương
Hội nghị được tổ chức kết hợp cả hình thức trực tiếp và trực tuyến

Đánh giá cao ý kiến trao đổi, tham luận của các đại biểu, đồng chí Trần Tuấn Anh khẳng định, với vị trí đặc biệt quan trọng của Khánh Hòa về địa chính trị, địa kinh tế cũng như đảm bảo an ninh, quốc phòng, gắn với bảo vệ vững chắc quyền biển đảo, các đại biểu đều thống nhất việc cần có những cơ chế, chính sách đặc thù, để hướng tới phát triển bền vững Khánh Hòa trên cơ sở khai thác tốt, có hiệu quả các lợi thế tiềm năng của Khánh Hòa; gợi mở những định hướng lớn có tính đột phá và phù hợp với các xu thế phát triển của quốc tế, toàn cầu hóa, cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển nhanh bền vững, kinh tế tuần hoàn; khẳng định, Khánh Hòa phát triển không phải chỉ riêng cho Khánh Hòa mà còn cho cả vùng và cả nước.

Chiều cùng ngày, Ban Chỉ đạo đã tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 53-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI. Hội nghị thảo luận về các Dự thảo Báo cáo, đi đến thống nhất về quan điểm, mục tiêu phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xác định những trụ cột chính để xây dựng và phát triển Khánh Hòa; thống nhất một số giải pháp xây dựng và phát triển Khánh Hòa, hướng tới là một trong những trung tâm lớn của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và cả nước về trung tâm của vùng duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển; xác định nguy cơ hiện hữu và cấp thiết của diễn biến trên biển Đông và những biến đổi khí hậu, tai biến thiên nhiên; từ đó xác định những nhiệm vụ trước mắt và lâu dài nhằm thích ứng, đảm bảo phát triển bền vững.

Về cơ bản, các thành viên Ban Chỉ đạo nhất trí với dự thảo: Báo cáo Đề án, Tờ trình Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đặc biệt, các đại biểu thống nhất cao để Ban Chỉ đạo báo cáo Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo động lực cho địa phương, phù hợp với thực tiễn phát triển, tình hình quốc tế và khu vực, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc an ninh của tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới.

Vũ Lê

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Tỉnh Đắk Nông phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Tỉnh Đắk Nông phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Sáng 17/5, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về chương trình nghệ thuật và lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Tỉnh Quảng Ninh: Tiêu hủy 1,2 tấn thịt trâu không rõ nguồn gốc

Tỉnh Quảng Ninh: Tiêu hủy 1,2 tấn thịt trâu không rõ nguồn gốc

Đồn Biên phòng Pò Hèn (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh) và các ngành chức năng TP Móng Cái vừa tiêu hủy 1,2 tấn thịt trâu đông lạnh không rõ nguồn gốc.
Israel và Quảng Trị: Hợp tác phát triển năng lượng tái tạo

Israel và Quảng Trị: Hợp tác phát triển năng lượng tái tạo

Hội thảo hợp tác sẽ mở ra cơ hội, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp công nghệ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo giữa Quảng Trị với các đối tác Israel.
Đồng Tháp lập quy hoạch xây dựng thêm 2 khu công nghiệp

Đồng Tháp lập quy hoạch xây dựng thêm 2 khu công nghiệp

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa thống nhất lập quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp Cao Lãnh II và quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Cao Lãnh III.
Làm đường nối Đại lộ Thăng Long với cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình

Làm đường nối Đại lộ Thăng Long với cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình

Bộ GTVT đã đồng ý với đề xuất của UBND TP. Hà Nội về việc làm đoạn đường nối Đại lộ Thăng Long với cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình với chiều dài 6,7km.

Tin cùng chuyên mục

Hoạt động đầu tư công tại Quảng Bình ra sao trong đầu năm 2022?

Hoạt động đầu tư công tại Quảng Bình ra sao trong đầu năm 2022?

Tỉnh Quảng Bình đã giao chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách tỉnh cho các dự án ngay từ đầu năm.
Quảng Nam: Tổng rà soát các dự án treo, chậm tiến độ

Quảng Nam: Tổng rà soát các dự án treo, chậm tiến độ

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ kể cả khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Chuyển đổi số ở chợ truyền thống miền Trung - Tây Nguyên

Chuyển đổi số ở chợ truyền thống miền Trung - Tây Nguyên

Thích ứng với chuyển đổi số trong CMCN 4.0, các tạp hóa, chợ truyền thống tại miền Trung - Tây Nguyên đã hình thành thói quen thanh toán không tiền mặt.
Quảng Ninh: Sắp khai trương tuyến phố đi bộ “Phố đêm thợ mỏ”

Quảng Ninh: Sắp khai trương tuyến phố đi bộ “Phố đêm thợ mỏ”

Với những đặc trưng của địa phương, tuyến phố đi bộ tại Cẩm Phả đi vào hoạt động sẽ tạo nên một không gian văn hóa hấp dẫn mang tính cộng đồng.
Xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc: Đảm bảo “sạch” mầm bệnh

Xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc: Đảm bảo “sạch” mầm bệnh

Sở Công Thương Bình Thuận vừa đề nghị triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid - 19 đối với xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc.
Thừa Thiên Huế: Sản phẩm nào được công nhận là sản phẩm chủ lực?

Thừa Thiên Huế: Sản phẩm nào được công nhận là sản phẩm chủ lực?

Các sản phẩm chủ lực tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc các nhóm ẩm thực, thuỷ hải sản, nông sản chăn nuôi, dược liệu, thủ công mỹ nghệ, làng nghề…
Tỉnh Yên Bái đẩy mạnh triển khai hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW

Tỉnh Yên Bái đẩy mạnh triển khai hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW

Tỉnh Yên Bái đã và đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Đà Nẵng: Ngàn người chen nhau lựa “đồ bành chợ Cồn"

Đà Nẵng: Ngàn người chen nhau lựa “đồ bành chợ Cồn"

Tại chợ Cồn (TP. Đà Nẵng), mỗi buổi chiều lại có hàng ngàn lượt khách chen nhau lựa đồ bành với giá siêu rẻ, chỉ từ 10.000 đồng cho 3 cái áo…
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình kiểm tra phòng chống tham nhũng tại Quảng Bình

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình kiểm tra phòng chống tham nhũng tại Quảng Bình

Sáng 16/5, Đồng chí Nguyễn Hòa Bình và đoàn công tác đã có buổi kiểm tra về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Quảng Bình.
Triển lãm "Vẻ đẹp làng nghề Việt" tại Bảo tàng Thế giới Cà phê

Triển lãm "Vẻ đẹp làng nghề Việt" tại Bảo tàng Thế giới Cà phê

Hưởng ứng ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5/2022, ngày 15/5 tại Bảo tàng Thế giới Cà phê Thành phố Buôn Ma Thuột, đã khai mạc triển lãm “Vẻ đẹp của làng nghề Việt”.
Quảng Bình nhanh chóng khôi phục sự cố lưới điện do giông sét

Quảng Bình nhanh chóng khôi phục sự cố lưới điện do giông sét

Giông sét, gió lốc đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình bị sự cố lưới điện, đặc biệt là tại các huyện Lệ Thuỷ, Bố Trạch, Minh Hoá…
Tuyên dương 125 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo gương Bác

Tuyên dương 125 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo gương Bác

Sáng 15/05, 125 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Quận ủy, UBND quận Phú Nhuận biểu dương.
Thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng đầu ra cho sản phẩm Đắk Nông

Thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng đầu ra cho sản phẩm Đắk Nông

Sở Công Thương Đắk Nông đã và đang phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện mạnh mẽ hoạt động chuyển đổi số để đa dạng đầu ra cho nông sản địa phương.
Một du khách ngã xuống biển tử vong khi tham quan Vịnh Hạ Long

Một du khách ngã xuống biển tử vong khi tham quan Vịnh Hạ Long

Một du khách bất ngờ bị ngã xuống biển trong khi tàu chở đoàn du khách đi tham quan Vịnh Hạ Long.
Quảng Nam: Kiên quyết xử lý sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản

Quảng Nam: Kiên quyết xử lý sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản

Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết sẽ xử lý nghiêm các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.
Dự án du lịch Cổng Trời Đông Giang: Tỉnh Quảng Nam chỉ đạo giám sát chặt

Dự án du lịch Cổng Trời Đông Giang: Tỉnh Quảng Nam chỉ đạo giám sát chặt

UBND Quảng Nam vừa chỉ đạo giám sát chặt việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai đối với Công ty CP Khu du lịch sinh thái Hang Gợp (thuộc tập đoàn FVG)
Ngành Công Thương Nghệ An: Giữ nhịp độ tăng trưởng

Ngành Công Thương Nghệ An: Giữ nhịp độ tăng trưởng

Nhờ đồng bộ các giải pháp, ngành Công Thương Nghệ An đã đạt được những kết quả khả quan ngay cả trong đại dịch.
Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2022: "Hải Phòng - điểm đến thành công"

Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2022: "Hải Phòng - điểm đến thành công"

Tối 13/5, tại TP. Hải Phòng đã khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ 2022 gắn với kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Hải Phòng với chủ đề “Hải Phòng - điểm đến thành công.”
Sở Công Thương Nam Định: Đẩy mạnh phát triển kinh tế hậu Covid-19

Sở Công Thương Nam Định: Đẩy mạnh phát triển kinh tế hậu Covid-19

Bà Vũ Thị Kim - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nam Định chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương về việc đẩy mạnh phát triển kinh tế thời kỳ hậu Covid-19.
Hà Nội lập Ban chỉ đạo chống tham nhũng, tiêu cực

Hà Nội lập Ban chỉ đạo chống tham nhũng, tiêu cực

Hà Nội là địa phương đầu tiên thành lập Ban chỉ đạo thành ủy phòng chống tham nhũng, tiêu cực do Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng làm trưởng ban.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động