Giữ vững tôn chỉ bảo vệ quyền lợi người gửi tiền

Bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống là nguyên tắc xuyên suốt của quy trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng.
Nâng cao khả năng bảo vệ người gửi tiền bằng các giải pháp công nghệ Tăng hạn mức bảo hiểm tiền gửi để bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền

Bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống là nguyên tắc xuyên suốt của quy trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng theo mục tiêu nhiệm vụ của ngành ngân hàng. Trong thời gian tới, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẵn sàng tập trung mọi nguồn lực cho hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Tập trung mọi nguồn lực cho hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi

Theo báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, hiện có 1.283 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, bao gồm 97 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1.181 quỹ tín dụng nhân dân, 1 ngân hàng hợp tác xã và 4 tổ chức tài chính vi mô.

Trong 6 tháng đầu năm, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã thực hiện cấp 113 bản sao và cấp lại 9 chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi theo đề nghị của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đang bảo vệ cho tiền gửi của hơn 89 triệu lượt người gửi tiền tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Giữ vững tôn chỉ bảo vệ quyền lợi người gửi tiền
Tổ chức tín dụng bảo vệ quyền lọi người gửi tiền

Thời gian qua, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã luôn tập trung triển khai tốt nhiệm vụ chính trị với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao nhất, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng. Có thể kể đến qua 6 tháng đầu năm, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã thực hiện kiểm tra định kỳ đối với 153/280 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, đạt hơn 54% so với kế hoạch; kiểm tra đối với 21/53 quỹ tín dụng nhân dân theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước năm 2022; Trong đó ưu tiên tập trung mọi nguồn lực, kịp thời đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác kiểm tra. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cũng chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống thực hiện giám sát liên tục, thường xuyên đối với 100% các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi trên địa bàn quản lý, các quỹ tín dụng nhân dân có vấn đề, kiến nghị kịp thời với Ngân hàng Nhà nước.

Công tác giám sát thường xuyên được tăng cường thực hiện đối với 100% tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi trên địa bàn quản lý; kết nối, cung cấp, trao đổi thông tin với hoạt động kiểm tra, kịp thời tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước các vấn đề phát sinh, có thể gây rủi ro, mất an toàn hệ thống tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cũng tích cực tham gia ý kiến đối với các phương án cơ cấu lại, phương án xử lý đối với quỹ tín dụng nhân dân theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước; tăng cường đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ về công tác cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt; kịp thời nghiên cứu, xây dựng các văn bản quản trị điều hành thống nhất thực hiện trong quá trình tham gia vào kiểm soát đặc biệt như: Hướng dẫn thực hiện Quy chế tham gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và Quy chế cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã chủ động xây dựng phương án chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi để tổ chức thực hiện khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm; thực hiện miễn nộp phí bảo hiểm tiền gửi cho các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được kiểm soát đặc biệt theo quy định.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cũng đã hoàn thành thực hiện ký kết Quy chế phối hợp đối với 55/57 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn hoạt động, đạt 96,5% chỉ tiêu đề ra. Hiện nay, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đang tích cực đẩy mạnh phối hợp làm việc để sớm thống nhất nội dung và thực hiện ký kết Quy chế phối hợp với 02 chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố còn lại.

Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng chính sách bảo hiểm tiền gửi đến mọi tầng lớp người dân, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã chỉ đạo, định hướng các Chi nhánh bảo hiểm tiền gửi khu vực chủ động, linh hoạt thực hiện hiệu quả Kế hoạch truyền thông năm 2022 phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và hoạt động trên địa bàn quản lý; phối hợp tốt với các cơ quan truyền thông, báo chí, Vụ Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước cũng như các cơ quan quản lý báo chí để thực hiện tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi nhằm nâng cao nhận thức và niềm tin của công chúng, của các cơ quan ban ngành đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, góp phần vào những thành công của ngành Ngân hàng nói chung và của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam nói riêng.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm 2022

Trong các tháng cuối năm 2022, trước tình hình thế giới và trong nước còn nhiều diễn biến phức tạp do đại dịch Covid-19, hoạt động của ngành Ngân hàng nói chung và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam nói riêng còn nhiều khó khăn, thách thức, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện. Cụ thể: triển khai kịp thời hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối; tập trung nghiên cứu, soạn thảo sửa đổi, bổ sung Luật bảo hiểm tiền gửi; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi; chủ động sẵn sàng các nguồn lực cho công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; chủ động chuẩn bị và sẵn sàng tham gia vào quá trình cơ cấu lại, xử lý các quỹ tín dụng nhân dân theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước; tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm tiền gửi; hoàn thiện mô hình tổ chức, tăng cường năng lực tài chính, năng lực hoạt động, chú trọng nâng cao trình độ cán bộ, áp dụng công nghệ hiện đại và các chuẩn mực quốc tế về bảo hiểm tiền gửi.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được thời gian qua, toàn hệ thống Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong năm 2022, qua đó góp phần đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu, củng cố niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng, đặc biệt là niềm tin của người gửi tiền vào các hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Linh Thư
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Ngân hàng

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Dừng hỗ trợ mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1/10

Dừng hỗ trợ mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1/10

Từ 1/10, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động được điều chỉnh, không còn mức hỗ trợ trong thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
Tỉnh Bến Tre linh hoạt triển khai chính sách Bảo hiểm xã hội

Tỉnh Bến Tre linh hoạt triển khai chính sách Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre thích ứng, linh hoạt để việc triển khai chính sách Bảo hiểm xã hội thuận lợi, hiệu quả.
Đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động tại các doanh nghiệp phá sản

Đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động tại các doanh nghiệp phá sản

Cần có giải pháp xử lý phù hợp để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hộ cho người lao động tại các doanh nghiệp phá sản không có khả năng thu hồi nợ bảo hiểm xã hội.
Mục tiêu của Shinhan Life Việt Nam là mở ra cơ hội tiếp cận bảo hiểm cho mọi người

Mục tiêu của Shinhan Life Việt Nam là mở ra cơ hội tiếp cận bảo hiểm cho mọi người

Shinhan Life chọn cho mình hướng đi mới là phát triển những sản phẩm với mức giá hợp lý để mọi người dân Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận với bảo hiểm hơn.
Quỹ tín dụng nhân dân – Kênh tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi hữu hiệu

Quỹ tín dụng nhân dân – Kênh tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi hữu hiệu

Quỹ tín dụng nhân dân là kênh lan tỏa chính sách bảo hiểm tiền gửi hiệu quả, từ đó góp phần gia tăng niềm tin người gửi tiền khu vực nông thôn.

Tin cùng chuyên mục

Ngành bảo hiểm xã hội thúc đẩy tích hợp các dịch vụ công

Ngành bảo hiểm xã hội thúc đẩy tích hợp các dịch vụ công

Trong quý 3/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nghiên cứu, bổ sung tích hợp thêm các dịch vụ công, hướng đến sự hài lòng của người dân và tổ chức.
BAOVIET Bank phát hành Chứng chỉ tiền gửi dành cho khách hàng tổ chức 2022

BAOVIET Bank phát hành Chứng chỉ tiền gửi dành cho khách hàng tổ chức 2022

Đa dạng hóa các hình thức gửi tiền, từ ngày 27/8 đến 31/12/2022, BAOVIET Bank phát hành Chứng chỉ tiền gửi cho khách hàng tổ chức với lãi suất lên tới 7,3%/năm.
Bảo hiểm Bảo Việt xuất sắc nhận giải thưởng “ Sáng kiến bảo hiểm số của năm” khu vực châu Á

Bảo hiểm Bảo Việt xuất sắc nhận giải thưởng “ Sáng kiến bảo hiểm số của năm” khu vực châu Á

Bảo hiểm Bảo Việt giành chiến thắng và trở thành doanh nghiệp đạt giải thưởng “Sáng kiến bảo hiểm số của năm" tại Bảo hiểm châu Á 2022 (Insurance Asia Awards).
Chubb Life Việt Nam và Medici hợp tác phân phối bảo hiểm nhân thọ

Chubb Life Việt Nam và Medici hợp tác phân phối bảo hiểm nhân thọ

Chubb Life Việt Nam và Medici chính thức hợp tác phân phối giải pháp bảo hiểm nhân thọ nhằm đa dạng hóa kênh phân phối của Chubb Life Việt Nam trên toàn quốc.
Sửa đổi Luật việc làm: Những ai không được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Sửa đổi Luật việc làm: Những ai không được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp đang được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng mới.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái: Linh hoạt, đa dạng phương thức truyền thông

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái: Linh hoạt, đa dạng phương thức truyền thông

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã tập trung tuyên truyền theo chiều sâu gắn với phương châm “đi từng nhà, rà từng người”.
Bộ Tài chính đề xuất dành 1% mức thu từ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho hoạt động PCCC

Bộ Tài chính đề xuất dành 1% mức thu từ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho hoạt động PCCC

Tại dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, Bộ Tài chính đề xuất mức thu 1% từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động PCCC.
Hà Nội: Thanh tra chậm đóng, nợ đọng các loại tiền bảo hiểm tại một số doanh nghiệp

Hà Nội: Thanh tra chậm đóng, nợ đọng các loại tiền bảo hiểm tại một số doanh nghiệp

Thành phố Hà Nội ban hành quyết định thanh tra chậm đóng, nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại một số doanh nghiệp năm 2022.
Thừa Thiên Huế: Vận dụng linh hoạt các giải pháp trong thực hiện bảo hiểm xã hội

Thừa Thiên Huế: Vận dụng linh hoạt các giải pháp trong thực hiện bảo hiểm xã hội

Thừa Thiên Huế đã vận dụng linh hoạt các giải pháp trong thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nhờ đó đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Sức hút của thị trường bảo hiểm công nghệ Việt

Sức hút của thị trường bảo hiểm công nghệ Việt

Tốc độ tăng trưởng kinh tế số tại Việt Nam mở đường cho thị trường bảo hiểm công nghệ (Insurtech) phát triển, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham.
Công ty TNHH Affina Việt Nam và PTI Hồ Chí Minh ký kết hợp tác chiến lược

Công ty TNHH Affina Việt Nam và PTI Hồ Chí Minh ký kết hợp tác chiến lược

Ngày 19/9, Công ty TNHH Affina Việt Nam đã ký kết hợp tác chiến lược cùng PTI Hồ Chí Minh- công ty thành viên trực thuộc Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI)
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phê duyệt Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phê duyệt Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa ban hành quyết định phê duyệt Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0 được cập nhật, bổ sung, phát triển từ phiên bản 1.0.
Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Tĩnh đẩy mạnh khai thác, phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Tĩnh đẩy mạnh khai thác, phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Các địa phương như Quảng Ninh, Bắc Giang đang đẩy mạnh khai thác, phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Công khai, minh bạch về chính sách Bảo hiểm tiền gửi

Công khai, minh bạch về chính sách Bảo hiểm tiền gửi

Với sự công khai, minh bạch về chính sách Bảo hiểm tiền gửi đã gia tăng mức độ nhận thức và giúp nâng cao niềm tin của người gửi tiền vào hệ thống tài chính.
Chi trả khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên khoảng 3.750 tỷ đồng

Chi trả khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên khoảng 3.750 tỷ đồng

Chi trả chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên hoảng 3.750 tỷ đồng trong năm 2021 và 8 tháng đầu năm 2022.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu nhà trường hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu nhà trường hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu nhà trường hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia chính sách
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Giải quyết hưởng hỗ trợ hơn 1.034 tỷ đồng cho người lao động

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Giải quyết hưởng hỗ trợ hơn 1.034 tỷ đồng cho người lao động

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã giải quyết hưởng hỗ trợ đối với 365.215 người lao động với số tiền hơn 1.034 tỷ đồng tính đến ngày 10/9/2022.
Shinhan Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm ung thư “Shinhan-Tâm an”

Shinhan Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm ung thư “Shinhan-Tâm an”

Ngày 12.9 Shinhan Life Việt Nam đã chính thức giới thiệu sản phẩm bảo hiểm sức khỏe “Shinhan – Tâm An” bảo vệ bệnh ung thư.
Thúc đẩy đổi mới công tác truyền thông bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thúc đẩy đổi mới công tác truyền thông bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang triển khai hướng dẫn đẩy mạnh truyền thông kết quả triển khai đổi mới công tác truyền thông bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam - Giữ trọn niềm tin người gửi tiền

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam - Giữ trọn niềm tin người gửi tiền

Bảo hiểm tiền gửi là công cụ bảo đảm an toàn hoạt động Ngân hàng Nhà nước với mục tiêu củng cố niềm tin, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động