Giữ vững tôn chỉ bảo vệ quyền lợi người gửi tiền

Bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống là nguyên tắc xuyên suốt của quy trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng.
Nâng cao khả năng bảo vệ người gửi tiền bằng các giải pháp công nghệ Tăng hạn mức bảo hiểm tiền gửi để bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền

Bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống là nguyên tắc xuyên suốt của quy trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng theo mục tiêu nhiệm vụ của ngành ngân hàng. Trong thời gian tới, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẵn sàng tập trung mọi nguồn lực cho hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Tập trung mọi nguồn lực cho hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi

Theo báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, hiện có 1.283 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, bao gồm 97 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1.181 quỹ tín dụng nhân dân, 1 ngân hàng hợp tác xã và 4 tổ chức tài chính vi mô.

Trong 6 tháng đầu năm, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã thực hiện cấp 113 bản sao và cấp lại 9 chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi theo đề nghị của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đang bảo vệ cho tiền gửi của hơn 89 triệu lượt người gửi tiền tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Giữ vững tôn chỉ bảo vệ quyền lợi người gửi tiền
Tổ chức tín dụng bảo vệ quyền lọi người gửi tiền

Thời gian qua, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã luôn tập trung triển khai tốt nhiệm vụ chính trị với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao nhất, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng. Có thể kể đến qua 6 tháng đầu năm, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã thực hiện kiểm tra định kỳ đối với 153/280 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, đạt hơn 54% so với kế hoạch; kiểm tra đối với 21/53 quỹ tín dụng nhân dân theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước năm 2022; Trong đó ưu tiên tập trung mọi nguồn lực, kịp thời đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác kiểm tra. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cũng chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống thực hiện giám sát liên tục, thường xuyên đối với 100% các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi trên địa bàn quản lý, các quỹ tín dụng nhân dân có vấn đề, kiến nghị kịp thời với Ngân hàng Nhà nước.

Công tác giám sát thường xuyên được tăng cường thực hiện đối với 100% tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi trên địa bàn quản lý; kết nối, cung cấp, trao đổi thông tin với hoạt động kiểm tra, kịp thời tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước các vấn đề phát sinh, có thể gây rủi ro, mất an toàn hệ thống tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cũng tích cực tham gia ý kiến đối với các phương án cơ cấu lại, phương án xử lý đối với quỹ tín dụng nhân dân theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước; tăng cường đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ về công tác cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt; kịp thời nghiên cứu, xây dựng các văn bản quản trị điều hành thống nhất thực hiện trong quá trình tham gia vào kiểm soát đặc biệt như: Hướng dẫn thực hiện Quy chế tham gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và Quy chế cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã chủ động xây dựng phương án chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi để tổ chức thực hiện khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm; thực hiện miễn nộp phí bảo hiểm tiền gửi cho các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được kiểm soát đặc biệt theo quy định.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cũng đã hoàn thành thực hiện ký kết Quy chế phối hợp đối với 55/57 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn hoạt động, đạt 96,5% chỉ tiêu đề ra. Hiện nay, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đang tích cực đẩy mạnh phối hợp làm việc để sớm thống nhất nội dung và thực hiện ký kết Quy chế phối hợp với 02 chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố còn lại.

Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng chính sách bảo hiểm tiền gửi đến mọi tầng lớp người dân, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã chỉ đạo, định hướng các Chi nhánh bảo hiểm tiền gửi khu vực chủ động, linh hoạt thực hiện hiệu quả Kế hoạch truyền thông năm 2022 phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và hoạt động trên địa bàn quản lý; phối hợp tốt với các cơ quan truyền thông, báo chí, Vụ Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước cũng như các cơ quan quản lý báo chí để thực hiện tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi nhằm nâng cao nhận thức và niềm tin của công chúng, của các cơ quan ban ngành đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, góp phần vào những thành công của ngành Ngân hàng nói chung và của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam nói riêng.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm 2022

Trong các tháng cuối năm 2022, trước tình hình thế giới và trong nước còn nhiều diễn biến phức tạp do đại dịch Covid-19, hoạt động của ngành Ngân hàng nói chung và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam nói riêng còn nhiều khó khăn, thách thức, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện. Cụ thể: triển khai kịp thời hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối; tập trung nghiên cứu, soạn thảo sửa đổi, bổ sung Luật bảo hiểm tiền gửi; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi; chủ động sẵn sàng các nguồn lực cho công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; chủ động chuẩn bị và sẵn sàng tham gia vào quá trình cơ cấu lại, xử lý các quỹ tín dụng nhân dân theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước; tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm tiền gửi; hoàn thiện mô hình tổ chức, tăng cường năng lực tài chính, năng lực hoạt động, chú trọng nâng cao trình độ cán bộ, áp dụng công nghệ hiện đại và các chuẩn mực quốc tế về bảo hiểm tiền gửi.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được thời gian qua, toàn hệ thống Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong năm 2022, qua đó góp phần đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu, củng cố niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng, đặc biệt là niềm tin của người gửi tiền vào các hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Linh Thư
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Ngân hàng

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Tiếp tục cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan bảo hiểm xã hội

Tiếp tục cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiếp tục phát đi cảnh báo về tình trạng mạo danh người của cơ quan bảo hiểm xã hội nhằm lừa đảo người dân.
Liên thông hơn 2,7 triệu dữ liệu khám sức khỏe lái xe qua hệ thống bảo hiểm xã hội

Liên thông hơn 2,7 triệu dữ liệu khám sức khỏe lái xe qua hệ thống bảo hiểm xã hội

Việc liên thông giấy khám sức khỏe lái xe qua hạ tầng của bảo hiểm xã hội giúp người dân có thể đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe hoàn toàn trực tuyến.
Bao phủ bảo hiểm y tế tăng nhanh và phát triển bền vững

Bao phủ bảo hiểm y tế tăng nhanh và phát triển bền vững

Sau 15 năm triển khai Chỉ thị số 38-CT/TW về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”, bao phủ bảo hiểm y tế đã tăng nhanh và phát triển bền vững.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hướng dẫn sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu bộ phận một cửa

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hướng dẫn sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu bộ phận một cửa

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa có Công văn số 967/BHXH-VP hướng dẫn về việc sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của bộ phận một cửa bảo hiểm xã hội.
BIDV MetLife có Tổng giám đốc mới

BIDV MetLife có Tổng giám đốc mới

Ngày 15/4, tại Hà Nội, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife tổ chức Họp báo chính thức giới thiệu Tổng giám đốc mới - bà Elena Butarova.

Tin cùng chuyên mục

Nghiên cứu tăng mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp

Nghiên cứu tăng mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nghiên cứu tăng mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp với ngân sách nhà nước, khả năng chi trả của nhân dân.
Generali Việt Nam khẳng định vị thế dẫn đầu về đổi mới sáng tạo và trải nghiệm khách hàng

Generali Việt Nam khẳng định vị thế dẫn đầu về đổi mới sáng tạo và trải nghiệm khách hàng

Generali Việt Nam lần thứ 5 được vinh danh giải thưởng Rồng Vàng với danh hiệu “Công ty bảo hiểm dẫn đầu về đổi mới sáng tạo và trải nghiệm khách hàng”.
23 tác phẩm đoạt Giải Báo chí về Bảo hiểm 2023

23 tác phẩm đoạt Giải Báo chí về Bảo hiểm 2023

Ngày 10/4/2024, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) đã tổ chức Lễ trao Giải Báo chí về Bảo hiểm 2023 và phát động Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2024.
Bảo đảm người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội

Bảo đảm người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội

Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam yêu cầu bảo đảm người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Sun Life hợp tác Saigon Heat và Beyond Sport khai trương Không gian Thể thao

Sun Life hợp tác Saigon Heat và Beyond Sport khai trương Không gian Thể thao

Nhân ngày Quốc tế Thể Thao vì Hòa bình và Phát triển, bảo hiểm Sun Life Việt Nam cùng với Saigon Heat và Beyond Sport khánh thành Không gian thể thao Sun Life
Vận động người dân hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội qua tài khoản

Vận động người dân hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội qua tài khoản

Ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đang phối hợp, vận động người dân hưởng lương hưu, trợ cấp qua phương thức không dùng tiền mặt.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chủ động phòng ngừa các dấu hiệu tấn công có chủ đích (APT)

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chủ động phòng ngừa các dấu hiệu tấn công có chủ đích (APT)

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang triển khai các giải pháp nhằm phòng ngừa các dấu hiệu tấn công có chủ đích (APT) đang diễn ra gần đây.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với các cơ sở dữ liệu quốc gia các ngành.
Kinh nghiệm vay vốn ngân hàng để tránh "bẫy" bảo hiểm nhân thọ

Kinh nghiệm vay vốn ngân hàng để tránh "bẫy" bảo hiểm nhân thọ

Pháp luật không quy định khách hàng phải mua bảo hiểm nhân thọ khi vay tiền ngân hàng và quyết định này hoàn toàn phải dựa trên nhu cầu và mong muốn cá nhân.
Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể đóng một lần cho nhiều năm

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể đóng một lần cho nhiều năm

Hiện, theo quy định người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần.
Tài xế công nghệ, người bán hàng online cần đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tài xế công nghệ, người bán hàng online cần đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Đại biểu Quốc hội cho rằng, nhóm lao động công nghệ như tài xế công nghệ, shipper, bán hàng online cần đưa vào các trường hợp đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Vì sao thẻ bảo hiểm y tế mới không ghi ngày hết hạn sử dụng?

Vì sao thẻ bảo hiểm y tế mới không ghi ngày hết hạn sử dụng?

Thẻ bảo hiểm y tế mới không ghi ngày hết hạn sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, phù hợp với giai đoạn chuyển đổi số.
Đánh dấu 25 năm thành lập, Manulife Việt Nam tung sản phẩm mới với cam kết hoàn phí

Đánh dấu 25 năm thành lập, Manulife Việt Nam tung sản phẩm mới với cam kết hoàn phí

Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ “An Tâm Vui Sống 2.0” với thời gian đóng phí ngắn nhưng được bảo vệ dài và cam kết hoàn phí lên đến 110% cùng nhiều quyền lợi khác.
Hơn 7,5 triệu lượt sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập ứng dụng VssID

Hơn 7,5 triệu lượt sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập ứng dụng VssID

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, tính đến nay, đã có hơn 7,5 triệu lượt sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập ứng dụng VssID.
Ngành bảo hiểm xã hội chủ động phòng ngừa các nguy cơ tấn công qua mạng

Ngành bảo hiểm xã hội chủ động phòng ngừa các nguy cơ tấn công qua mạng

Ngành bảo hiểm xã hội đã được đầu tư và trang bị nhiều giải pháp, thiết bị an toàn thông tin giúp ngăn chặn các cuộctấn công qua mạng, chống lại các mối đe dọa.
Ngành bảo hiểm xã hội tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng

Ngành bảo hiểm xã hội tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng

Ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ triển khai các giải pháp tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng nhằm thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia.
Hơn 40.000 người tham gia bảo hiểm xã hội sau 1 ngày tuyên truyền của Đoàn Thanh niên

Hơn 40.000 người tham gia bảo hiểm xã hội sau 1 ngày tuyên truyền của Đoàn Thanh niên

Sau 1 ngày ra quân tuyên truyền, vận động của đoàn viên, thanh niên Bưu điện Việt Nam đã có hơn 40.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Vừa hưởng lương hưu thì qua đời, tiền bảo hiểm xã hội có bị mất trắng?

Vừa hưởng lương hưu thì qua đời, tiền bảo hiểm xã hội có bị mất trắng?

Khi một người hưởng lương hưu qua đời, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có những quy định như thế nào cho việc này?
Sẽ tiến hành thanh tra việc triển khai bán bảo hiểm qua tổ chức tín dụng

Sẽ tiến hành thanh tra việc triển khai bán bảo hiểm qua tổ chức tín dụng

Năm 2024, Bộ Tài chính có kế hoạch thanh tra đối với 6 doanh nghiệp bảo hiểm. Trong đó sẽ tiến hành thanh tra việc triển khai bán bảo hiểm qua tổ chức tín dụng.
Điểm mặt các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bị thanh tra trong năm 2024

Điểm mặt các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bị thanh tra trong năm 2024

Theo kế hoạch Bộ Tài chính phê duyệt, năm 2024, Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra chuyên đề đối với 14 doanh nghiệp bảo hiểm.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động