Giá gạo tăng: Tận dụng cơ hội nhưng vẫn đảm bảo ổn định thị trường trong nước

Chủ tịch Quốc hội nêu: Hiện giá gạo đang tăng; chúng ta tận dụng cơ hội này như thế nào để vẫn đảm bảo được ổn định thị trường và an ninh lương thực trong nước.
Giá gạo tăng nóng, cổ phiếu đại gia ‘tím ngắt’ Giá gạo tăng từng giờ: Doanh nghiệp không đầu cơ, găm hàng Giá gạo tăng: Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn duy trì dự trữ và lưu thông, đảm bảo nguồn cung

Sẽ trả lời chất vấn về giá gạo, xuất khẩu gạo

Phát biểu tại phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 14/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, phiên họp thứ 25 diễn ra trong 7 ngày với khoảng 20 nội dung quan trọng, cùng với phiên họp tháng 9 sẽ tập trung giải quyết khối lượng công việc lớn chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV, là giai đoạn cao điểm trọng tâm trong chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội của cả năm.

Giá gạo tăng: Tận dụng cơ hội song vẫn đảm bảo ổn định thị trường trong nước
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp thứ 25

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến đối với các nội dung liên quan của 5 chuyên đề giám sát và sẽ tổ chức chất vấn, trả lời chất vấn tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Một năm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hai phiên chất vấn vào tháng 3 và tháng 8.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, thực hiện quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân về chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở đề xuất của 53 Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội đã tổng hợp thành 132 nhóm vấn đề, đề xuất chất vấn và trả lời chất vấn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết lựa chọn 2 nhóm nội dung quan trọng nhất để tiến hành chất vấn. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành một ngày làm việc để chất vấn 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của Bộ Tư pháp và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong đó, đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Bộ Tư pháp, tập trung vào các vấn đề về việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của toàn khóa cho đến nay, việc nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật, công tác kiểm soát quyền lực và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật, công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác đấu giá tài sản cũng như giám định tư pháp.

Đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tập trung vào các vấn đề liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu nông sản, hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, giải pháp tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản, việc chuyển đổi mục đích sử dụng, thu hồi diện tích đất trồng lúa, bảo đảm an ninh lương thực và vấn đề giá gạo và xuất khẩu gạo trong giai đoạn hiện nay.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tình hình lương thực trên thế giới một số nước cấm xuất khẩu gạo, một số nước rút khỏi thỏa thuận lương thực nên giá gạo tăng lên. Ta tận dụng cơ hội này như thế nào mà vẫn đảm bảo được ổn định thị trường và an ninh lương thực trong nước là bài toán cần phải tính toán để đạt được đa mục tiêu trong giai đoạn này.

Nhiều dự án luật được cử tri, nhân dân quan tâm

Về công tác lập pháp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về nhiều dự án luật và dự thảo nghị quyết để chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với 8 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 gồm: Dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và Luật Viễn thông (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu đối 2 dự án luật sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 gồm: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, khối lượng công tác lập pháp tại phiên họp này rất lớn, trong đó có nhiều dự án luật phức tạp, quan trọng, được cử tri và nhân dân hết sức quan tâm, điển hình là nhóm 3 dự án luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Đây là 3 dự án luật được trình xem xét, quyết định tại cùng một kỳ họp, có tác động lớn về kinh tế - xã hội, có quan hệ chặt chẽ với nhau và cũng liên quan trực tiếp đến các nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Do đó, cần phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất cao để khơi thông các nguồn lực phát triển, cũng như để thể chế hóa đúng đắn và đầy đủ các nghị quyết của Trung ương. Đồng thời, cần hết sức lưu ý tránh những vướng mắc về thể chế, sự chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu thống nhất và đặc biệt tránh có những sơ hở có thể dẫn tới tiêu cực, lãng phí, thậm chí là có lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.

Ngoài ra, theo Chủ tịch Quốc hội, nhóm các luật thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh tại phiên họp này cũng chiếm số lượng không nhỏ, với 3 dự án luật gồm: Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là những dự án luật quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về lĩnh vực quốc phòng và an ninh, nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh trong tình hình mới.

Vì vậy, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu, cho ý kiến cụ thể. Trong đó, cần tiếp tục cùng với Chính phủ đánh giá một cách thẳng thắn, toàn diện và cầu thị về tác động của các quy định, nhất là về tổ chức biên chế, ngân sách và các mặt kinh tế - xã hội khác để góp phần hoàn thiện các dự án luật, đảm bảo được tính thuyết phục khi trình ra Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 6 tới.

Bên cạnh đó, dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) cũng đặt ra nhiều vấn đề có tính chất thời sự, tác động lớn đến các đối tượng. Bảo hiểm xã hội là một lưới an sinh xã hội rất cơ bản. Đây là vấn đề người sử dụng lao động và người lao động đều quan tâm.

Ngoài ra, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua 2 dự thảo nghị quyết quy định chi tiết nội dung được giao để triển khai thi hành các luật đã được Quốc hội thông qua.

Cụ thể, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 657/2019/UBTVQH14 ngày 13/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể chức vụ, chức danh sĩ quan công an nhân dân có cấp bậc quân hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định trong Luật Công an nhân dân; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản thu hồi, phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước…

Chủ tịch Quốc hội làm rõ, Luật đã quy định các nội dung này giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết. Tuy sẽ được thông qua theo quy trình rút gọn nhưng Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành theo quy trình 2 bước, cho ý kiến trong đợt 1 và xem xét thông qua tại đợt 2 của phiên họp để bảo đảm chặt chẽ. Trường hợp, nội dung Nghị quyết được chuẩn bị kỹ lưỡng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cao có thể biểu quyết ngay trong đợt 1 của phiên họp.

Để bảo đảm phiên họp được tiến hành hiệu quả, đảm bảo chất lượng của các nội dung được xem xét, cho ý kiến, quyết định tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, nghiên cứu kỹ lưỡng các báo cáo, các tờ trình, các dự án luật, cho ý kiến sâu về những lĩnh vực mà mình phụ trách, đồng thời tham gia đóng góp cho những nội dung khác của các Ủy ban khác, của các cơ quan khác của Quốc hội.
Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Xuất khẩu gạo

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ và cắt băng khai trương Viện Chính sách Australia – Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ và cắt băng khai trương Viện Chính sách Australia – Việt Nam

Trong chương trình chuyến thăm chính thức Australia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ và cắt băng khai trương Viện Chính sách Australia – Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Australia

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Australia

Sáng 5/3/2024, tại thành phố Melbourne, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Australia.
Bộ trưởng Bộ Công Thương là thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Bộ trưởng Bộ Công Thương là thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 220/QĐ-TTg ngày 4/3/2024 phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.
Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thành trung tâm hàng đầu đất nước về công nghiệp

Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thành trung tâm hàng đầu đất nước về công nghiệp

Phó Thủ tướng vừa ký Quyết định 218/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Trợ lực từ FDI, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành công nghệ bán dẫn

Trợ lực từ FDI, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành công nghệ bán dẫn

Để ngành công nghiệp bán dẫn phát triển xứng tầm cần tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng cơ chế thu hút đầu tư và sử dụng hợp lý tài nguyên.

Tin cùng chuyên mục

Đề nghị Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam

Đề nghị Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam

Chiều 4/3, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp ông Nitin Darbari, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Procter & Gamble khu vực đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tạo điều kiện và phân bổ nguồn lực cho Bình Định phát triển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tạo điều kiện và phân bổ nguồn lực cho Bình Định phát triển

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bình Định tiếp tục quyết tâm, quyết liệt hành động, bứt tốc trong những năm tới, không chủ quan, thoả mãn với những kết quả đạt được.
Thủ tướng và đoàn công tác tới Melbourne, bắt đầu chuỗi hoạt động tại Australia

Thủ tướng và đoàn công tác tới Melbourne, bắt đầu chuỗi hoạt động tại Australia

Tại Melbourne, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Australia và thăm chính thức Australia.
Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn 2050: 8 điểm nhấn tạo động lực cho phát triển

Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn 2050: 8 điểm nhấn tạo động lực cho phát triển

Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là bản quy hoạch với tầm nhìn dài hạn, cụ thể hóa những khát vọng, với 8 điểm nhấn quan trọng.
Giá vàng tăng mạnh, chuyên gia dự báo giá vàng SJC sẽ lập kỷ lục mới

Giá vàng tăng mạnh, chuyên gia dự báo giá vàng SJC sẽ lập kỷ lục mới

Với những "lực đẩy" tác động lên giá vàng trong những phiên giao dịch gần đây, nhiều chuyên gia dự báo giá vàng SJC sẽ còn tăng tiếp và lập kỷ lục mới.
Việt Nam là điểm đến hàng đầu cho đầu tư quốc tế

Việt Nam là điểm đến hàng đầu cho đầu tư quốc tế

Việt Nam sẽ có mức tăng mạnh nhất về sự thịnh vượng trong thập niên tới, khi củng cố được vị thế là trung tâm sản xuất toàn cầu.
Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt: Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ mang nhiều ý nghĩa rất đặc biệt

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt: Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ mang nhiều ý nghĩa rất đặc biệt

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Australia và thăm chính thức Australia, New Zealand lần này có ý nghĩa rất đặc biệt.
Việt Nam-New Zealand: Khai thác tối đa các lợi thế và cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng thương mại

Việt Nam-New Zealand: Khai thác tối đa các lợi thế và cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng thương mại

Chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ tới New Zealand mang ý nghĩa đặc biệt, mở ra nhiều cơ hội nhằm thúc đẩy tăng trưởng thương mại giữa hai nền kinh tế.
Thủ tướng lên đường dự Hội nghị đặc biệt ASEAN-Australia, thăm Australia và New Zealand

Thủ tướng lên đường dự Hội nghị đặc biệt ASEAN-Australia, thăm Australia và New Zealand

Sáng 4/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác của Việt Nam đã lên đường dự Hội nghị đặc biệt ASEAN-Australia, thăm Australia và New Zealand.
Năm 2023, doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách khoảng 166 nghìn tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch

Năm 2023, doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách khoảng 166 nghìn tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch

Trong năm 2023, dù phải đối diện với nhiều khó khăn, song các tập đoàn, tổng công ty khối doanh nghiệp nhà nước tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, mở đường.
Ông Phạm Văn Thanh: Petrolimex kịp thời đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho hệ thống phân phối

Ông Phạm Văn Thanh: Petrolimex kịp thời đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho hệ thống phân phối

Ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) nêu rõ, năm 2023 Petrolimex đã kịp thời đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho hệ thống phân phối.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước theo hướng “1 vốn nhà 4 vốn người”

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước theo hướng “1 vốn nhà 4 vốn người”

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, doanh nghiệp Nhà nước cần huy động các nguồn lực xã hội trong và ngoài nước theo công thức 1 vốn nhà 4 vốn người để phát triển.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Phú Yên cần tìm ra lối đi riêng để trở thành địa chỉ đáng đầu tư

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Phú Yên cần tìm ra lối đi riêng để trở thành địa chỉ đáng đầu tư

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Phú Yên cần rút ra các bài học phát triển, tiếp tục đổi mới sáng tạo, tìm ra lối đi riêng để trở thành địa chỉ đáng đầu tư.
Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp nhà nước phát huy vai trò mở đường trong nền kinh tế

Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp nhà nước phát huy vai trò mở đường trong nền kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ luôn bên cạnh các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp tư nhân trong nước.
Chuyến công tác quan trọng của Thủ tướng với 3 quan hệ đối tác chiến lược

Chuyến công tác quan trọng của Thủ tướng với 3 quan hệ đối tác chiến lược

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia, thăm chính thức Australia và thăm chính thức New Zealand.
Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên

Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2024.
Thủ tướng: Khai thác hiệu quả hơn nữa tài sản, nguồn vốn rất lớn đang có tại các doanh nghiệp nhà nước

Thủ tướng: Khai thác hiệu quả hơn nữa tài sản, nguồn vốn rất lớn đang có tại các doanh nghiệp nhà nước

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng: Lê Minh Khái, Trần Lưu Quang đồng chủ trì cuộc gặp mặt đầu xuân các doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Phú Yên cần xác định công nghiệp là một trong những động lực chính

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Phú Yên cần xác định công nghiệp là một trong những động lực chính

Chiều 2/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên.
Phú Yên phải trở thành vùng đất bình yên và phú quý

Phú Yên phải trở thành vùng đất bình yên và phú quý

Đây là mong muốn của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên, chiều 2/3.
Khánh Hòa cần quan tâm phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao

Khánh Hòa cần quan tâm phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Khánh Hòa quan tâm phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, dịch vụ logistics, công nghiệp năng lượng, kinh tế số...
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động