Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 29/07/2021 09:51

Đảng ủy Báo Công Thương quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng

20:03 | 07/07/2021
Ngày 7/7/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Báo Công Thương đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Bộ Công Thương. Toàn thể đảng viên, đại diện các đoàn thể, Liên chi hội Nhà báo của Báo Công Thương đã tham dự Hội nghị, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trương Thu Hiền, Bí thư Đảng ủy - Tổng Biên tập Báo Công Thương nêu rõ, Hội nghị được triển khai nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII, Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 19-KH/ĐUK ngày 6/4/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Kế hoạch số 09-KH/ĐUB ngày 22/4/2021 của Đảng ủy Bộ Công Thương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng ủy Báo Công Thương quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng
Đồng chí Trương Thu Hiền- Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Công Thương nhấn mạnh yêu cầu thông qua việc quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Đảng tạo ra sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ
Đảng ủy Báo Công Thương quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng
Các đảng viên trong Đảng bộ tham dự Hội nghị và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19

Đồng chí Trương Thu Hiền nêu rõ, việc tổ chức, nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Đại hội; xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện nhằm mục đích làm cho mỗi cán bộ, đảng viên của Báo Công Thương nắm vững, hiểu sâu, thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức; từ đó tạo ra sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Bộ Công Thương.

Đảng ủy Báo Công Thương quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng
Đồng chí Nguyễn Quang Dương thay mặt Đảng bộ giới thiệu các yêu cầu của Hội nghị

Hội nghị đã nghe GS.TS Nhị Lê- nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản giới thiệu những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng gồm: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Đảng ủy Báo Công Thương quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng
GS.TS Nhị Lê giới thiệu những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

GS.TS Nhị Lê đã phân tích cụ thể các vấn đề mới của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chứa đựng cả tầm vóc tư tưởng lý luận, năng lực định hướng chính sách và chỉ đạo thực tiễn, có sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, giữa định hướng và định hình giá trị của chủ nghĩa xã hội, giữa lãnh đạo và cầm quyền. Ở tầm tư tưởng lý luận, đó chính là tầm nhìn, mục tiêu, hệ quan điểm, các mối quan hệ lớn có tính quy luật của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, các bài học, những đánh giá tổng kết 35 năm đổi mới.

GS.TS Nhị Lê cũng chỉ rõ, các văn kiện và Nghị quyết của Đảng là hành động, không đơn thuần là câu chữ mà chính là những quyết sách chiến lược lớn. “Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cần thực sự mang tính thiết thực để với tinh thần “tầm nhìn toàn cục, hành động cụ thể” và từ chức năng nhiệm vụ của Bộ Công Thương, xác định rõ vai trò của báo Công Thương trong thông tin tuyên truyền, góp phần tăng sức sống cho các Nghị quyết của Đảng”- GS.TS Nhị Lê đặt vấn đề

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy báo Công Thương, đồng chí Đặng Thái Anh, Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Tổng biên tập Báo Công Thương đã quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ủy Khối, Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Bộ Công Thương.

Đảng ủy Báo Công Thương quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng
Đồng chí Đặng Thái Anh- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo Công Thương giới thiệu nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương

Các đảng viên của Đảng bộ Báo Công Thương đã tập trung thảo luận nhiệm vụ, giải pháp trong các văn kiện Đại hội được Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Bộ Công Thương đặt ra gắn với các nhiệm vụ cụ thể của Báo Công Thương, trách nhiệm và vai trò của người làm báo nói chung và báo Công Thương nói riêng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy Báo Công Thương quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng
Các đảng viên trong Đảng bộ thảo luận các nội dung được quán triệt tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thu Hiền đề nghị các đồng chí trong Đảng ủy và toàn thể Đảng bộ Báo tập trung xây dựng Chương trình hành động của Đảng bộ Báo Công Thương thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Bộ Công Thương.

Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất, đồng thuận về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ Báo; cổ vũ, động viên toàn thể đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Báo phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Bộ Công Thương.

Quang Lộc - Cấn Dũng