Đắk Lắk phát triển khoa học công nghệ nhờ Nghị quyết số 20-NQ/TW

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung phát triển khoa học và công nghệ, từng bước ổn định kinh tế - xã hội.
Khoa học - công nghệ: Lực đẩy để tỉnh Hà Giang hoàn thành các mục tiêu lớn

Trước khi Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” được ban hành, tỉnh Đắk Lắk là địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực khoa học và công nghệ. Việc đầu tư và huy động nguồn lực xã hội hóa cho phát triển khoa học và công nghệ chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp gây khó khăn trong việc chuyển giao, ứng dụng kỹ thuật khoa học và công nghệ.

Ông Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, kể từ khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW và qua 10 năm thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh, việc đầu tư vật chất cho phát triển khoa học và công nghệ đã được chính quyền các cấp quan tâm. Công tác ứng dụng nhanh thành tựu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống được chú trọng, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong các ngành sản xuất chủ lực của tỉnh.

Bên cạnh đó, địa phương cũng đã ứng dụng công nghiệp sinh học, công nghệ mới trong khâu thu hoạch, chế biến một số loại nông sản, đảm bảo chất lượng xuất khẩu; lai tạo, áp dụng nhiều giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao, chất lượng tốt; công tác chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào vùng nông thôn, vùng đồng ào dân tộc thiểu số trong tỉnh được đẩy mạnh.

Hoạt động khoa học và công nghệ ngày càng đa dạng, trình độ đội ngũ cán bộ khoa học của tỉnh ngày càng được nâng cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội nhanh, bên vững của tỉnh.

10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW giúp Đắk Lắk ổn định phát triển khoa học và công nghệ
Nhiều cơ sở sản xuất tại Đắk Lắk đã áp dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất

Tuy nhiên, bên cạnh các mặt tích cực, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh năm 10 qua như trình độ công nghệ một số ngành sản xuất còn lạc hậu, tốc độ đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn chậm, một số chưa phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đội ngũ cán bộ khoa học và kỹ thuật ở địa phương đã phát triển cả về số lượng và trình độ đào tạo nhưng so với cơ cấu lao động vẫn còn chiếm tỷ lệ thấp, thiếu các chuyên gia giỏi và phân bổ chưa hợp lý, chính sách đãi ngộ, thu hút, đào tạo chưa thỏa đáng….

“Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế do chính quyền các cấp chưa quan tâm đúng mực về vai trò, vị trí của khoa học và công nghệ, dẫn đến sự phối hợp, gắn kết giữa các ngành chưa chặt chẽ. Nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ chưa đa dạng, chủ yếu dựa vào ngân sách Nhà nước; phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, ít đầu tư cho khoa học và công nghệ nên trình độ công nghệ còn thấp, sức cạnh tranh thấp hơn so với thị trường…”, ông Tấn nhận xét.

Trong giai đoạn hiện nay, việc nghiên cứu phát triển kinh tế, xã hội tỉnh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên các lĩnh vực là một vấn đề thường xuyên và cấp thiết. Nội dung cốt lõi khi tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên tất cả các ngành, lĩnh vực và thúc đẩy chuyển đổi số mà trọng tâm là phát triển kinh tế số, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh.

Mục tiêu giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung đầu tư nguồn lực để triển khai các định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là công nghệ cao, chuyển đổi số (tăng cường tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4) phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đa ngành, đa lĩnh vực, có đủ khả năng hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW giúp Đắk Lắk ổn định phát triển khoa học và công nghệ
Nhân lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là định hướng phát triển của tỉnh Đắk Lắk thời gian đến

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk mong muốn Trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk tham gia thực hiện một số chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước, các dự án nông thôn miền núi, đề án khung về vụ quỹ gen, đẩy mạnh phát triển thị trường khoa học và công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ của địa phương, các dự án Trại thực nghiệm khoa học và công nghệ của tỉnh.

“Kiến nghị Trung ương quan tâm, tạo điều kiện và phân bố kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hằng năm theo đề xuất của địa phương, có sự ưu tiên cho các tỉnh miền núi, khó khăn như tỉnh Đắk Lắk. Tăng dần nguồn kinh phí hằng năm cho khoa học và công nghệ đạt từ 1,5-2% ngân sách địa phương để có điều kiện thực hiện một số chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm, có tính chiến lược”, ông Tấn bày tỏ.

Được biết, Đắk Lắk cũng đang đồng thời đẩy mạnh triển khai cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại địa phương theo Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 175-KH/TU ngày 08/6/2020 của Tỉnh ủy Đắk Lắk. Mục tiêu đến năm 2025 kinh tế số chiếm khoảng 20% GRDP; năng suất lao động tăng bình quân trên 7%/năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%, trong đó tỷ lệ lao động có văn bằng, chứng chỉ 22,93%. Năm 2030: mạng di động 5G phủ sóng toàn tỉnh; mọi người dân được truy cập Internet băng thông rộng với chi phí thấp; kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP của tỉnh; năng suất lao động tăng bình quân khoảng 7,5%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, trong đó tỷ lệ lao động có văn bằng, chứng chỉ 26,53%; Hoàn thành xây dựng một số đô thị thông minh, chính quyền điện tử tỉnh, kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và của cả nước.

Đức Thảo
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Khoa học và công nghệ

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hà Nội: Sắp diễn ra Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo 2022

Hà Nội: Sắp diễn ra Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo 2022

Sở Công Thương Hà Nội cho biết, từ ngày 7/10 đến 9/10, sẽ diễn ra Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo 2022.
Ninh Bình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống phát triển du lịch nông thôn

Ninh Bình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống phát triển du lịch nông thôn

Giai đoan 2021-2025 , tỉnh Ninh Bình xác định xây dựng nông thôn mới gắn với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống phát triển du lịch nông thôn.
Trùng Khánh (Cao Bằng) đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu

Trùng Khánh (Cao Bằng) đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu

Thế mạnh của Trùng Khánh (Cao Bằng) là kinh cửa khẩu, trên địa bàn hiện có cửa khẩu Trà Lĩnh và cửa khẩu Pò Peo đang góp phần phát triển kinh tế vùng biên.
Sơn La: Phát triển chuỗi liên kết cho đồng bào dân tộc

Sơn La: Phát triển chuỗi liên kết cho đồng bào dân tộc

Việc phát triển chuỗi liên kết giá trị đã giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La có đầu ra nông sản ổn định, thu nhập bền vững.
Nghệ An: Chế biến sâu để tăng giá trị xuất khẩu cho khoáng sản

Nghệ An: Chế biến sâu để tăng giá trị xuất khẩu cho khoáng sản

Do hạn chế khi chưa được chế biến sâu để tăng giá trị, nên nguồn lợi thu lại được từ khai thác khoáng sản lâu nay không tương xứng với giá trị thực.

Tin cùng chuyên mục

Cà Mau tăng tốc chuyển đổi số, tạo động lực phát triển kinh tế

Cà Mau tăng tốc chuyển đổi số, tạo động lực phát triển kinh tế

Thực hiện đề án chuyển đổi số, tỉnh Cà Mau đưa ra mục tiêu chuyển đổi số lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp.
Bình Định kỳ vọng dòng vốn đầu tư từ Thái Lan

Bình Định kỳ vọng dòng vốn đầu tư từ Thái Lan

Lãnh đạo tỉnh Bình Định đánh giá cao tiềm năng và kỳ vọng dòng vốn đầu tư từ Thái Lan cũng như cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan đầu tư nhiều hơn nữa vào tỉnh.
Người dân bất bình về dự thảo điều chỉnh quy hoạch cụm công viên ven biển tại Hội An

Người dân bất bình về dự thảo điều chỉnh quy hoạch cụm công viên ven biển tại Hội An

Nhiều người dân ven biển Tân Thành bất bình về bản điều chỉnh quy hoạch mới (hiện đang lấy ý kiến) ở cụm công viên ven biển phường Cẩm An, thành phố Hội An.
Hòa Bình: 9 tháng giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 18%

Hòa Bình: 9 tháng giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 18%

Ước tính 9 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Hòa Bình tăng 18% so với cùng kỳ năm 2021
Huyện Vị Xuyên: Dồn lực để phát triển nông, lâm nghiệp chất lượng cao

Huyện Vị Xuyên: Dồn lực để phát triển nông, lâm nghiệp chất lượng cao

Cách Thành phố Hà Giang 20km, huyện Vị Xuyên là địa phương có diện tích lớn nhất tỉnh Hà Giang, rất thuận lợi để phát triển nông, lâm nghiệp.
Hà Nội quy định về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất

Hà Nội quy định về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất.
Hà Nội: Đề xuất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Khu đô thị mới Liên Ninh

Hà Nội: Đề xuất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Khu đô thị mới Liên Ninh

Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội vừa có Tờ trình gửi Thường trực Thành ủy đề nghị xem xét chủ trương đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới Liên Ninh.
Lễ hội Ẩm thực đường phố - Nghề truyền thống tỉnh Long An năm 2022

Lễ hội Ẩm thực đường phố - Nghề truyền thống tỉnh Long An năm 2022

Lễ hội Ẩm thực đường phố - Nghề truyền thống gắn với Hội chợ Triển lãm OCOP tỉnh Long An năm 2022 đã diễn ra ngày 17/9 với gần 200 gian hàng tham gia.
Quy hoạch tỉnh Đắk Nông: Xác định 3 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội

Quy hoạch tỉnh Đắk Nông: Xác định 3 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội

Tại "Hội thảo góp ý quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050", các đơn vị tư vấn đã đề xuất 3 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội.
Quảng Ngãi: Kiểm tra toàn diện hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Lý Tuấn

Quảng Ngãi: Kiểm tra toàn diện hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Lý Tuấn

Ngày 15/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra toàn diện việc khai thác khoáng sản của công ty TNHH Lý Tuấn.
Bắc Kạn: Làm giàu bền vững từ nông sản đặc trưng

Bắc Kạn: Làm giàu bền vững từ nông sản đặc trưng

Những năm gần đây, sản phẩm quýt Bắc Kạn ngày càng được ưa chuộng, trở thành sản phẩm hàng hóa nông sản đặc trưng, giúp người dân giảm nghèo, làm giàu bền vững.
Hà Giang: Khát vọng trở thành vùng trọng điểm Quốc gia về dược liệu

Hà Giang: Khát vọng trở thành vùng trọng điểm Quốc gia về dược liệu

Với khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp phát triển cây dược liệu, tỉnh Hà Giang đang bền bỉ theo đuổi mục tiêu trở thành vùng trọng điểm Quốc gia về dược liệu.
Chuyên gia nước ngoài đề xuất giải pháp thúc đẩy thu hút vốn FDI cho TP. Hồ Chí Minh

Chuyên gia nước ngoài đề xuất giải pháp thúc đẩy thu hút vốn FDI cho TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh đang đối mặt những thách thức, khó khăn về kết nối hạ tầng, logistics… do đó thành phố cần một chiến lược thu hút vốn đầu tư nước ngoài dài hạn.
Nghệ An: Hàng trăm tấn bí xanh đang bí đầu ra

Nghệ An: Hàng trăm tấn bí xanh đang bí đầu ra

Hàng trăm tấn bí xanh ở huyện miền núi Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An đến kỳ thu hoạch nhưng đang bí đầu ra. Chính quyền cùng bà con nông dân đang nỗ lực kêu gọi hỗ trợ.
Bình Định đầu tư tuyến đường ven biển gần 1.500 tỷ đồng

Bình Định đầu tư tuyến đường ven biển gần 1.500 tỷ đồng

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT639), đoạn từ quốc lộ 1D đến quốc lộ 19 mới với chiều dài 4,3km, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng.
Thành phố Hà Nội: Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 90%

Thành phố Hà Nội: Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 90%

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tập trung hoàn thành các công trình bảo đảm về thủ tục pháp lý,Hà Nội phấn đấu hết năm 2022 giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 90%.
UBND tỉnh Sơn La tiết lộ lý do muốn xây thêm sân bay Mộc Châu

UBND tỉnh Sơn La tiết lộ lý do muốn xây thêm sân bay Mộc Châu

Ngoài việc đề xuất "hồi sinh" sân bay Nà Sản 3.028 tỷ đồng, tỉnh Sơn La tiếp tục muốn xây thêm sân bay Mộc Châu 6.500 tỷ đồng.
Thừa Thiên Huế: Lần đầu tiên cảng Chân Mây đón tàu container quốc tế

Thừa Thiên Huế: Lần đầu tiên cảng Chân Mây đón tàu container quốc tế

Chiều ngày 9/9, tàu container đầu tiên cập cảng cảng Chân Mây, đánh dấu một bước phát triển mới về xuất nhập nhập hàng hoá tại cảng biển Thừa Thiên Huế.
Hội chợ Công Thương khu vực Đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2022

Hội chợ Công Thương khu vực Đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2022

Chuỗi sự kiện Hội chợ Công Thương khu vực Đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2022 kết hợp triển lãm, liên hoan du lịch ẩm thực làng nghề dự kiến vào tháng 10/2022.
Long An tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại Tokyo, Nhật Bản

Long An tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại Tokyo, Nhật Bản

Tại Tokyo, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Long An đã diễn ra với sự tham dự của đông đảo các doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn của Nhật Bản.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động