Cập nhật tình hình hồ thủy điện 23/12/2023: Lưu lượng về các hồ khu vực Tây Nguyên thấp, giảm nhẹ

Trích lược seo: Hồ thủy điện ngày 23/12/2023: Khu vực Tây Nguyên các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp, giảm nhẹ so với ngày hôm qua: Hồ Buôn Kuốp: 111m3/s.
Hồ thủy điện tích trữ nước cho nguồn điện năm 2024 Cập nhật tình hình hồ thủy điện 22/12/2023: Hồ chứa khu vực Thừa Thiên Huế mực nước cao, tăng cường phát điện

Theo báo cáo của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) về mực nước các hồ thủy điện. Cập nhật tình hình hồ thủy điện ngày 23/12/2023: Lưu lượng về các hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ thấp, dao động nhẹ; Khu vực Tây Nguyên thấp, giảm nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ nhiều, giảm nhẹ so với hôm qua.

Cập nhật tình hình hồ thủy điện 23/11/2023: Lưu lượng về các hồ khu vực Tây Nguyên thấp, giảm nhẹ
Cập nhật tình hình hồ thủy điện 23/12/2023: Lưu lượng về các hồ
khu vực Tây Nguyên thấp, giảm nhẹ

Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên cao, dao động nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ cao, giảm nhẹ; Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ cao, tăng nhẹ so với hôm qua. Các hồ chứa thủy điện khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên vận hành điều tiết hồ chứa, mực nước hồ dưới mực nước dâng bình thường, chủ động vận hành phát điện để sử dụng hiệu quả nguồn nước.

Các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên mực nước đúng quy định tối thiểu, đang phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành sử dụng nước hiệu quả tránh xả thừa; Khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ mực nước cao, một số hồ đã điều tiết nước xả tràn như Hương Điền, Bình Điền, Đak Đrinh, Sông Hinh, Sông Bung 4, Đăk Mi 4, Thượng Kon Tum, các hồ lớn còn lại mực nước đều dưới mực nước theo quy định, chủ động vận hành phát điện để sử dụng hiệu quả nguồn nước.

Dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về hồ 24h tới các hồ khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ giảm nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ dao động nhẹ. Cụ thể:

Khu vực Bắc Bộ: Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp, dao động nhẹ so với ngày hôm qua: Lai Châu: 515 m3/s; Sơn La: 356m3/s; Hòa Bình: 234 m3/s; Thác Bà: 50 m3/s; Tuyên Quang: 111 m3/s; Bản Chát: 20 m3/s.

Mực nước các hồ dao động nhẹ so với ngày hôm qua, mực nước hồ/ mực nước chết:

- Hồ Lai Châu: 294.82/265 m (mực nước dâng bình thường: 295m)

- Hồ Sơn La: 214.83/175 m (mực nước dâng bình thường: 215.0m)

- Hồ Hòa Bình: 116.46/80m (mực nước tối thiểu: 112.7 m)

- Hồ Thác Bà: 55.85/46 m (mực nước tối thiểu: 54.2m)

- Hồ Tuyên Quang: 119.78/90m (mực nước tối thiểu: 109.2m)

- Hồ Bản Chát: 474.89/431m (mực nước dâng bình thường: 475m).

Khu vực Bắc Trung Bộ: Các hồ thủy điện lưu lượng về nhiều, giảm nhẹ so với ngày hôm qua: Trung Sơn: 67 m3/s; Bản Vẽ: 64 m3/s; Hủa Na: 23 m3/s; Bình Điền: 164 m3/s (xả tràn 107 m3/s); Hương Điền: 231 m3/s (xả tràn 16 m3/s).

Mực nước các hồ cao, giảm nhẹ so với ngày hôm qua (mực nước hồ/ mực nước chết):

- Hồ Trung Sơn: 157.41/150 m (mực nước tối thiểu: 157,7m)

- Hồ Bản Vẽ: 198.94/155.0 m (mực nước tối thiểu: 196,0-197.8m)

- Hồ Hủa Na: 238.44/215 m (mực nước tối thiểu: 235,1m)

- Hồ Bình Điền: 84.93/53 m (mực nước tối thiểu: 79,0-81,5m)

- Hồ Hương Điền: 57.94/46 m (mực nước tối thiểu: 53,1-54,8m)

Khu vực Đông Nam Bộ: Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp, dao dộng nhẹ so với ngày hôm qua: Hồ Thác Mơ: 16 m3/s; Hồ Trị An: 180 m3/s.

Mực nước các hồ giảm nhẹ so với ngày hôm qua (mực nước hồ/ mực nước chết):

- Hồ Thác Mơ: 217.69/198 m (mực nước tối thiểu: 215,5-216,3m).

- Hồ Trị An: 61.9/50 m (mực nước tối thiểu: 57,8-58,5m).

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ nhiều, giảm nhẹ so với ngày hôm qua: Hồ A Vương: 49 m3/s; Hồ Đăkđrink: 77 m3/s (xả tràn 22 m3/s); Hồ Sông Bung 2: 16 m3/s; Hồ Sông Bung 4: 132 m3/s (xả tràn 62 m3/s); Hồ Đăk Mi 4: 130 m3/s (xả tràn 43 m3/s); Hồ Sông Tranh 2: 221 m3/s (xả tràn 23 m3/s); Hồ Sông Ba Hạ: 165 m3/s; Hồ Sông Hinh: 256 m3/s (xả tràn 200 m3/s).

Mực nước các hồ cao, tăng nhẹ so với ngày hôm qua (mực nước hồ/ mực nước chết):

- Hồ A Vương (MN hồ/ MNC): 379.56/340 (mực nước tối thiểu: 375.5 - 378.3m)

- Hồ Đăkđrink: 409.99/375 (mực nước tối thiểu: 407,4 - 409m)

- Hồ Sông Bung 2: 604.34/565 m (mực nước tối thiểu: 602 - 603m)

- Hồ Sông Bung 4: 222.49/205 m (mực nước tối thiểu: 218.0 - 219.6m).

- Hồ Đăk Mi 4: 257.98/240 m (mực nước tối thiểu: 254.7 - 256.4m)

- Hồ Sông Tranh 2: 175/140m (mực nước tối thiểu: 171.4 - 173.5m).

- Hồ Sông Ba Hạ: 104.32/101 m (mực nước tối thiểu: 104,2 - 104,7m)

- Hồ Sông Hinh: 208.99/196 m (mực nước tối thiểu: 208,2 - 208,7m)

Khu vực Tây Nguyên: Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp, giảm nhẹ nhẹ so với ngày hôm qua: Hồ Buôn Kuốp: 111m3/s; Hồ Buôn Tua Srah: 88m3/s; Hồ Đại Ninh: 5 m3/s; Hồ Hàm Thuận: 36 m3/s; Hồ Đồng Nai 3: 15 m3/s; Hồ Ialy: 286 m3/s; Hồ Pleikrông: 58 m3/s; Hồ Sê San 4: 425 m3/s; Hồ Thượng Kon Tum: 43 m3/s (xả tràn 15 m3/s).

Mực nước các hồ cao, dao động nhẹ so với ngày hôm qua (mực nước hồ/ mực nước chết):

- Hồ Buôn Kuốp: 411.68/409 m (mực nước dâng bình thường: 412m)

- Hồ Buôn Tua Srah: 487.08/465 m (mực nước tối thiểu: 482 - 484m)

- Hồ Đại Ninh: 879.92/860 m (mực nước dâng bình thường: 880.0m)

- Hồ Hàm Thuận: 604.97/575m (mực nước tối thiểu: 600,6 - 603,0m)

- Hồ Đồng Nai 3: 589.76/570 m (mực nước tối thiểu: 584,8 - 586,4m)

- Hồ Ialy: 511.79/490 m (mực nước tối thiểu: 510.8m)

- Hồ Pleikrông: 569.66/537m (mực nước tối thiểu: 568.0m)

- Hồ Sê San 4: 214.91/210m (mực nước tối thiểu: 214.3m)

- Hồ Thượng Kon Tum: 1160/1138 m (mực nước tối thiểu: 1160m).

Trần Hà
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Thủy điện

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bộ Công Thương kịp thời điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện mùa khô và cả năm 2024

Bộ Công Thương kịp thời điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện mùa khô và cả năm 2024

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024, trong đó có các tháng cao điểm mùa khô.
Bộ Công Thương họp giao ban tiến độ thi công đường dây 500kV mạch 3

Bộ Công Thương họp giao ban tiến độ thi công đường dây 500kV mạch 3

Chiều 23/4 tại Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp giao ban tiến độ và công tác thi công các dự án đường dây 500 kV mạch 3.
Phụ tải duy trì ở mức cao, miền Bắc tăng hơn 13 triệu kWh/ngày

Phụ tải duy trì ở mức cao, miền Bắc tăng hơn 13 triệu kWh/ngày

Từ ngày 15-21/4/2024, phụ tải tiếp tục duy trì ở mức cao, riêng miền Bắc phụ tải bình quân tuần qua tăng hơn 13 triệu kWh/ngày so với tuần trước do nắng nóng.
Điện lực Tuyên Quang tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện mùa cao điểm

Điện lực Tuyên Quang tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện mùa cao điểm

Dịp cao điểm hè 2024, Điện lực Tuyên Quang thực hiện nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền cho nhân dân, khách hàng trên địa bàn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.
Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 1 đạt 56,76% khối lượng

Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 1 đạt 56,76% khối lượng

Tính đến thời điểm này, dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 1 đã đạt tiến độ tổng thể khoảng 56,76% khối lượng.

Tin cùng chuyên mục

EVNHANOI đảm bảo điện phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

EVNHANOI đảm bảo điện phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

EVNHANOI cho biết, đơn vị đã chuẩn bị các phương án đảm bảo điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các hoạt động văn hoá thể thao và lễ hội trong dịp nghỉ lễ.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam động viên người lao động tham gia thi công đường dây 500kV mạch 3

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam động viên người lao động tham gia thi công đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm hỏi động viên đoàn viên, người lao động trên công trường xây dựng Đường dây 500kV mạch 3.
Công ty Điện lực Thanh Hóa chuẩn bị phương án cấp điện phục vụ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5

Công ty Điện lực Thanh Hóa chuẩn bị phương án cấp điện phục vụ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5

Công ty Điện lực Thanh Hóa đã có giải pháp cấp điện hè 2024, trước mắt sẽ đảm bảo điện an toàn, ổn định phục vụ khách hàng trong thời gian nghỉ Lễ ngày 30/4-1/5
Ngành điện miền Bắc nỗ lực khắc phục sự cố lưới điện sau mưa lớn và lốc xoáy

Ngành điện miền Bắc nỗ lực khắc phục sự cố lưới điện sau mưa lớn và lốc xoáy

Tính đến sáng ngày 22/4/2024, các đơn vị thuộc EVNNPC cơ bản đã nỗ lực khắc phục sự cố lưới điện do mưa lớn và lốc xoáy tại các tỉnh miền núi phía Bắc.
Thanh Hóa: Quyết tâm đưa dự án đường dây 500kV mạch 3 về đích đúng tiến độ

Thanh Hóa: Quyết tâm đưa dự án đường dây 500kV mạch 3 về đích đúng tiến độ

Tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3 và quyết tâm bàn giao dự án vào ngày 30/6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Lai Châu: Diễn tập phòng, chống thiên tai, chủ động xử lý tình huống sự cố lưới điện

Lai Châu: Diễn tập phòng, chống thiên tai, chủ động xử lý tình huống sự cố lưới điện

Sáng nay (20/4), tại huyện Mường Tè, Công ty Điện lực Lai Châu tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai, cứu nạn, xử lý sự cố lưới điện và an toàn lao động...
Doanh nghiệp mong muốn tỉnh Lâm Đồng sớm xem xét cho chuyển nhượng dự án nhà máy thuỷ điện

Doanh nghiệp mong muốn tỉnh Lâm Đồng sớm xem xét cho chuyển nhượng dự án nhà máy thuỷ điện

Công ty TNHH Thuỷ điện Cam Ly mong muốn Lâm Đồng sớm xem xét, chấp thuận cho nhận chuyển nhượng lại dự án Thuỷ điện Cam Ly để triển khai dự án đúng tiến độ.
PC Thanh Hóa cấp điện an toàn, liên tục phục vụ Lễ hội Mai An Tiêm năm 2024

PC Thanh Hóa cấp điện an toàn, liên tục phục vụ Lễ hội Mai An Tiêm năm 2024

Trong 2 ngày 18 và 19/4, Điện lực Nga Sơn thuộc PC Thanh Hóa đã cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Lễ hội Mai An Tiêm năm 2024.
Dấu ấn 20 năm thực thi Luật Điện lực - Bài 2: Vai trò và thành quả ngành điện

Dấu ấn 20 năm thực thi Luật Điện lực - Bài 2: Vai trò và thành quả ngành điện

Luật Điên lực 2004 và 2 lần sửa đổi đã tạo khuôn khổ pháp lý để ngành điện Việt Nam phát triển mạnh mẽ, vươn lên tóp đầu khu vực.
Đường dây 500kV mạch 3 hoàn thành đúc móng gần 65% vị trí cột

Đường dây 500kV mạch 3 hoàn thành đúc móng gần 65% vị trí cột

Theo Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, đường dây 500kV mạch 3 hoàn thành đúc móng được 663/1.177 vị trí cột, công tác dựng côt tiến hành khẩn trương.
EVN tập trung đầu tư các công trình trọng điểm đảm bảo cung ứng điện

EVN tập trung đầu tư các công trình trọng điểm đảm bảo cung ứng điện

EVN vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị thành viên tập trung đầu tư các công trình trọng điểm đảm bảo cung ứng điện năm 2024 và các năm tiếp theo.
Cần chia sẻ trách nhiệm trong cung ứng điện năm 2024 khi thiếu nguồn

Cần chia sẻ trách nhiệm trong cung ứng điện năm 2024 khi thiếu nguồn

Nhiều địa phương đã ban hành Kế hoạch cung ứng điện năm 2024 khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn hoặc vận hành ở chế độ khẩn cấp.
NPTS chủ động phối hợp với các PTC đảm bảo cấp điện cho mùa khô năm 2024

NPTS chủ động phối hợp với các PTC đảm bảo cấp điện cho mùa khô năm 2024

Nhằm đảm bảo cấp điện trong mùa khô 2024, NPTS đã chủ động phối hợp với các PTC để thực hiện thí nghiệm định kỳ, xử lý khiếm khuyết trên lưới truyền tải.
Lâm Đồng: Nhanh chóng gỡ khó cho dự án Thuỷ điện Cam Ly

Lâm Đồng: Nhanh chóng gỡ khó cho dự án Thuỷ điện Cam Ly

Ngay sau khi nhận được kiến nghị của chủ đầu tư dự án Nhà máy Thủy điện Cam Ly tại TP. Đà Lạt, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc chỉ đạo gỡ khó.
Đường dây 220kV Nậm Sum- Nông Cống có kịp về đích khi còn vướng mắc?

Đường dây 220kV Nậm Sum- Nông Cống có kịp về đích khi còn vướng mắc?

Chỉ còn 1 tháng rưỡi nữa là đường dây 220kV Nậm Sum- Nông Cống phải hoàn thành đóng điện nhưng hiện vẫn còn nhiều vướng mắc giải phóng mặt bằng.
Dấu ấn 20 năm thực thi Luật Điện lực - Bài 1: Những nỗ lực của Bộ Công Thương

Dấu ấn 20 năm thực thi Luật Điện lực - Bài 1: Những nỗ lực của Bộ Công Thương

Sau 20 năm thực thi Luật Điện lực, hệ thống điện Việt Nam đã phát triển vững chắc. Thành quả này có đóng góp quan trọng của Bộ Công Thương.
Hà Giang: Sẵn sàng đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định mùa mưa bão

Hà Giang: Sẵn sàng đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định mùa mưa bão

Nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong mùa mưa bão năm 2024, hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa, phương án ứng phó sự cố đã được PC Hà Giang hoàn tất.
Trà Vinh: Đề xuất đầu tư nhà máy điện rác trên 3.000 tỷ đồng

Trà Vinh: Đề xuất đầu tư nhà máy điện rác trên 3.000 tỷ đồng

Một doanh nghiệp tư nhân muốn đầu tư xây dựng nhà máy điện rác xử lý 500 tấn/ngày, tổng mức đầu tư khoảng 3.000 – 3.500 tỷ đồng tại tỉnh Trà Vinh.
TP. Hồ Chí Minh đảm bảo cấp điện trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

TP. Hồ Chí Minh đảm bảo cấp điện trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

Ngành điện TP. Hồ Chí Minh không thực hiện các công tác trên lưới có cắt điện, làm mất điện khách hàng liên tục trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5.
PC Sơn La: Nâng cao khả năng ứng phó mất điện trên diện rộng

PC Sơn La: Nâng cao khả năng ứng phó mất điện trên diện rộng

PC Sơn La diễn tập sự cố, đảm bảo cung ứng điện, ứng phó với những bất lợi và diễn biến phức tạp của thời tiết trong thời gian tới.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động