Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 04/08/2020 06:59

Cải cách hành chính của Bộ Công Thương: Đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng

17:38 | 26/03/2020
Với những kết quả đạt được từ năm 2016-2019, năm 2020, Bộ Công Thương tiếp tục đẩy mạnh chương trình Cải cách hành chính (CCHC) đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng với mục tiêu tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.
cai cach hanh chinh cua bo cong thuong dap ung yeu cau ve tien do chat luong
Chuyên trang thông tin về CCHC của Bộ Công Thương

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trong Quý I năm 2020, Bộ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC với trọng tâm là cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân doanh nghiệp theo đúng tinh thần các Nghị quyết số 19, Nghị quyết 01, Nghị quyết 02 năm 2019 và Nghị quyết 35 của Chính phủ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Công Thương, hướng đến hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội được Chính phủ giao. Đồng thời tích cực chuẩn bị tổ chức tổng kết chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng 2021-2030 theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ.

Ngoài ra, để cụ thể hoá các nhiệm vụ về CCHC được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao năm 2020 thông qua các Chương trình, kế hoạch CCHC của Chính phủ tại Bộ Công Thương, cuối năm 2019, đầu năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành một số văn bản chỉ đạo như Quyết định 5597/QĐ-BCT ngày 12/12/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển Chính phủ điện tử tại Bộ Công Thương giai đoạn 2019-2020; Quyết dịnh số 3868/QĐ-BCT ngày 27/12/2019 về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020 của Bộ Công Thương; Quyết định 3869/QĐ-BCT ngày 27/12/2018 về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hoá quy định, TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương năm 2020.

Cho đến nay, 100% các nhiệm vụ thuộc các chương trình, kế hoạch về CCHC của Bộ Công Thương năm 2020 đã và đang được các đơn vị thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra. Nổi bật là trong công tác cải cách TTHC, Bộ tiếp tục rà soát, xây dựng phương án tổng thể đơn giản hoá TTHC ngành Công Thương hàng năm. Căn cứ Quyết định 3720/QĐ – BCT tháng 10/2019 về ban hành phương án cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 2019-2020; phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hoá và chuyển hậu kiểm 202 điều kiện trên tổng số 561 điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý (tương đương 36%).

Với 446 TTHC hiện có, Bộ cũng đã phân cấp cho các địa phương thực hiện 152 thủ tục ở cấp tỉnh, huyện và xã.

Một kết quả nổi bật khác là tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT). Trong tháng 12/2019, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 5045/QĐ-BCT về việc phê duyệt kế hoạch cung cấp DVCTT của Bộ Công Thương giai đoạn 2019-2020. Tính đến thời điểm báo cáo, Bộ Công Thương đã và đang triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng các nội dung kế hoạch đề ra. Hiện Cổng DVCTT của Bộ đang cung cấp 206 dịch vụ mức độ 3,4. Tổng số hồ sơ DVCTT 2 tháng đầu năm 2020 là 244.707 hồ sơ. Năm 2020, Bộ sẽ tiếp tục xây dựng 38 DVCTT thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu và công nghiệp nặng.

Bộ Công Thương là một trong những Bộ đầu tiên kết nối thành công, triển khai chính thức với Cổng dịch vụ công Quốc gia trong tháng 12/2019. Hiện Bộ đã kết nối 131 DVCTT mức độ 3,4 với tổng số 124.641 hồ sơ được đồng bộ với Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Trong Quý I/2020, Bộ Công Thương đang triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ và là một trong những Bộ đầu tiên thí điểm kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ.

Đối với DVCTT của Bộ trên Cơ chế một cửa quốc gia, tính đến hết tháng 2/2020, Bộ đã kết nối 11 DVCTT với tổng hồ sơ đạt 33.979 hồ sơ. Riêng đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D, Bộ đã phối hợp với Tổng cục Hải quan, kết nối thành công và trao đổi giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với 8 nước trong khối Asean. Trong 2 tháng năm 2020 tổng số hồ sơ điện tử đã trao đổi với các nước là 24.951 hồ sơ. Trong tháng 3, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với ngành Hải quan triển khai thêm 6 thủ tục của Bộ trên Cơ chế một cửa quốc gia.

Để thực hiện đúng tiến độ, chất lượng công tác CCHC, trong 9 tháng cuối năm 2020, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành CCHC, kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác giải quyết CCHC. Xây dựng và ban hành kịp thời các Kế hoạch thực hiện để cụ thể hoá việc triể khai các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch về CCHC của Chính phủ, đảm bảo phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại Bộ Công Thương.

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ tổng kết chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030 của Bộ Công Thương; Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự đơn vị thực hiện chức năng, đầu mối về CCHC. Tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức chuyên trách cũng như đầu mối về CCHC của Bộ.

Tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hoá TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ; đồng thời kiểm soát chặt chẽ các TTHC ngay từ khi dự thảo VBQPPL liên quan; thực hiện công bố công khai đầy đủ, kịp thời các TTHC mới; tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho nguồi dân, tổ chức trong việc tiếp cận, thực hiện các TTHC do Bộ Công Thương cung cấp.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 985/QĐ -TTg ngày 8/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Bộ Công Thương; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ Công Thương.

Đẩy mạnh cung cấp các DVCTT mức độ cao cho người dân, tổ chức; tăng cường kết nối các DCTT mức độ cao trên Cơ chế một cửa Quốc gia và Cơ chế một cửa Asean.

Tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ-TW và Nghị quyết 19 – NQ/TW ngày 25/7/2017 của Hội nghị 6 Ban chấp hành Trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt độngc ủa các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công Thương

Tăng cường công tác kiểm tra CCHC các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Đẩy mạnh đôn đốc thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ thuộc các chương trình, Kế hoạch về CCHC, kiểm soát TTHC và phương án tổng thể đơn giản hoá TTHC năm 2019 của Bộ Công Thương.

Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng về tập quan trọng, mục tiêu, ý nghĩa của công tác CCHC đến từng cơ quan đơn vị, cán bộ công chức, người lao động thuộc Bộ; đồng thời thông tin tuyên truyền hoạt động chỉ đạo điều hành; kết quả, tình hình triển khai các chương trình, nhiệm vụ đề án lớn thuộc phạm vi quản lý nói chung và công tác CCHC của Bộ nói riêng; công khai các hành vi vi phạm, kết quả xử lý vi phạm trong lĩnh vực Công thương trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, cộng đồng xã hội hiểu và đồng thuận cao.

Vũ Sơn