Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 27/07/2021 06:54

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư

14:13 | 31/01/2021
Sáng 31/1/2021, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trước đó, ngày 30/1/2021, các đại biểu dự Đại hội Đảng XIII đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 200 Ủy viên với 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ nhất BCH T.Ư Đảng khóa XIII
Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị
Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ nhất BCH T.Ư Đảng khóa XIII

Kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ được báo cáo với Đại hội XIII và công bố trước khi Đại hội bế mạc, dự kiến vào ngày 1/2/2021.

Quang Lộc - Cấn Dũng